Statsministeren vil ikke si når hun og Siv Jensen først diskuterte mistillit mot SSB-sjefen

Statsminister Erna Solberg avviser at striden rundt det såkalte innvandringsregnskapet var bakgrunnen for SSB-sjef Christine Meyers avgang.

Statsminister Erna Solberg i den muntlige spørretimen i Stortinget i formiddag.
  • Alf Ole Ask

Statsminister Erna Solberg ville etter den muntlige spørretimen ikke svare på når hun og finansminister Siv Jensen først drøftet mistillit til SSB-sjef Christine Meyer. Den store saken på løvebakken denne onsdagens var SSB-sjefens avgang og byråets uavhengighet.

Opposisjonens leder, Jonas Gahr Støre (A), åpnet ballet med å stille spørsmål om SSB.

Ap-lederen var bekymret for SSBs uavhengighet. Byrået er faglig uavhengig, men administrativt underlagt Finansdepartementet.

Støre ba om at statsministeren redegjorde for hva som var regjeringens begrunnelse for at den ikke lenger hadde tillit til SSB-sjef Christine Meyer.

Ikke godt nok fra Jensen

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre ga uttrykk for at begrunnelsen fra finansminister Siv Jensen (Frp) ikke har vært god nok.

– Hvordan kunne det gå så galt, spurte Støre.

Solberg viste til at omorganisering i SSB har vært et tema som både Finansdepartementet og hun selv har befattet seg med i lengre tid. Allerede i februar ble det tatt opp av partene i arbeidslivet i forbindelse med et møte i kontaktutvalget.

– Det var bekymring for om planene ville gå utover statistikkproduksjonen. Dette har vært på listen over ting vi har fulgt i styringsdialogen, sa Solberg.

Etter den muntlige spørretimen sa Støre at han syntes statsministerens svar var mangelfullt.

– Hun har ikke sagt hva som var grunnen til at direktøren mistet tillit, sier han.

Dermed er det klart at denne saken kommer til å bli fulgt ytterligere opp. Støre sier at det er grunn til på stille spørsmål ved om det var strid mellom de to regjeringspartiene i denne saken.

Enig med Jensen?

På direkte spørsmål fra Aftenposten etter spørretimen sier Solberg at saken ikke ble behandlet i Regjeringen, men mellom henne og finansminister Siv Jensen.

– Dere har hele tiden vært enige?

– Vi ar vært enige on at det har vært viktig å få ro rundt oppdraget og sørge for at SSB kan levere på de samfunnsoppdragene de har, sier Solbverg.

Hun vil ikke tidfeste når de først diskuterte denne saken og når det var klart at Jensen hadde mistet tillit til Meyer.

– Det må Siv Jensen svare på, men vi har att en løpende diskusjon og Jensen har uttrykt bekymring overfor meg og SSB hvordan omorganiseringen ville slå ut for de dataene som trengs i det tekniske beregningsutvalget, sier hun.

Aps Jonas Gahr Støre ville vite hvorfor statsminister Erna Solberg plutselig mistet tilliten til SSBs sjef.

Solberg: – Signalene ble ikke fulgt opp

Støre lurte i spørretimen på om styringen av etaten har vært svak, når man ser hvilket drama som har oppstått de siste ukene. I en situasjon hvor det har vært ord mot ord, og spørsmål er stilt ved organisasjonens uavhengighet.

Han utfordret Solberg til å svare klart og tydelig på hva det konkret var som gjorde at tidligere SSB-direktør Christine Meyer ikke lenger hadde tillit.

– På et tidspunkt var det klart at man ville implementere en ny reform i SSB før statistikkutvalget ville være ferdig med sitt arbeid. Da var det Finansdepartementet trakk i nødbremsen, sa Solberg.

Statsministeren gjentok at det var bekymring for statistikkproduksjonen som var årsaken til at Meyer måtte gå. Konkret viste hun til de signaler som har kommet fra partene i arbeidslivet, særlig NHO og LO.

Hun sa også at det har vært en styringsdialog mellom Finansdepartementet og SSB, men en slik styringsdialog er en utfordring overfor en uavhengig institusjon som SSB. Ifølge Solberg hadde ledelsen i SSB fått beskjed om at de ikke burde gjennomføre endringene for statistikkutvalgets innstilling forelå.

– De signalene ble ikke fulgt opp av ledelsen, slo hun fast.

Støre og andre i Stoertinget er også opptatt av hvorfor Meyer fikk munnkurv og ble nektet å offentliggjøre at omorganiseringen var stilt i bero.

Ikke innvandringssak

I spørrerunden om SSB, som varte i nesten 20 minutter, henviste også Solberg til de mange spørsmålene som både finanskomiteen og kontrollkomiteen har stilt til finansministeren,

Aps nestleder Trond Giske var blant dem som direkte spurte om Meyers avgang kunne knytte til det omtalte innvandrerregnskapet. Han viste til at dette ble en stor sak da det ble kjent at Meyer ville flytte på forskeren bak innvandrerregnskapet. Giske viste også til hvordan sentrale Frp-politikere har kritisert SSB. Et av de spørsmålene som mange stiller er om finansministeren har grepet direkte inn og detaljstyrt SSB. Dette er sentrale spørsmål for opposisjonen og for Kontrollkomiteen.

Statsministeren avviste at Meyers avgang og striden rundt SSB dreide seg om en enkel forsker. Hun viste til den bekymringen som partene i arbeidslivet og andre har kommet med utviklingen i SSB. Dette var bekymring for om SSB ville klare samfunnsoppdraget.