Politikk

Lusker rundt en mulig statsrådjakt

Stortingsflertallet krever at Regjeringen tolker reglene på nytt.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, mener miljøminister Vidar Helgesen (t.h.) langt tidligere burde informert om problemene med å oppfylle Stortingets vedtatte bestandsmål. Sp vurder fortsatt mistillit mot statsråden. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

  • NTB

Miljøminister Vidar Helgesen får refs for ikke å følge opp Stortingets bestandsmål.

Tre timer med til krass kritikk på grensen til mistillit. Kun de få ulvevennene i Venstre, MDG og SV forsvarte Høyre-statsråden, som dro tilbake til kontoret med beskjed om å lese Naturmangfoldsloven på nytt.

Helgesens beslutning om å si nei til felling av brorparten av ulvene som lokale rovviltnemnder hadde sagt ja til, skapte heftig debatt i Stortinget i går.

Noen står til stryk

- Når man rokker for mye ved ulveforliket, slik vi mener Regjeringen har gjort med sin forståelse av loven, blir det uro. Vi var enige om at konfliktnivået skulle dempes. Der er vi ikke, og det bærer Regjeringen et stort ansvar for, sa Hans Olav Syversen (KrF).

Regjeringspartiene Høyre og Frp, så vel som Ap, sluttet seg til kritikken.

- Dette dreier seg om gjennomføringen av det Stortinget har bestemt, og der står noen til stryk, uten tvil, sa Morten Ørsal Johansen (Frp).

Helgesens partifelle Gunnar Gundersen mener statsråden har skapt mistillit til rovdyrforvaltningen og lovverket.

Vurderer mistillit

Senterpartiet vurderer mistillit mot statsråden. Parlamentarisk leder Marit Arnstad mener Helgesen langt tidligere burde informert Stortinget om problemene med å oppfylle Stortingets vedtatte bestandsmål.

- Etter en slik oppførsel må en spørre seg om en kan ha tillit til Regjeringens evne til å følge opp Stortingets vedtak, fortsatte hun, og la til at oppfølgingen videre vil være avgjørende.

De fire partiene bak ulveforliket i fjor, Høyre, Frp, Ap og KrF, presenterte før debatten i går det de mener vil være løsningen på striden. Regjeringen har tolket Naturmangfoldsloven for snevert, mener de og ber Helgesen vurdere reglene på nytt, med frist til 10. mars.

- Det er en frist som har mye nerve i seg, også når det gjelder hvilken tillit en skal ha til Regjeringens oppfølging av et veldig tydelig stortingsflertall, sier Terje Aasland (Ap).

Han levner liten tvil om at han dermed mener Helgesen må åpne for å skyte flere ulv.

- Vi har fått beskjed om å vurdere det rettslige rammeverket på nytt, og det kommer vi til å gjøre, sier Helgesen.

Statsråden ikke enig

Helgesen avviser anklagene om at han ikke har overholdt opplysningsplikten. Han er heller ikke enig i at grunnlaget for den juridiske vurderingen han alt har fått utført, ved hjelp av lovavdelingen i Justisdepartementet, har vært for snever.

- Nå må vi få litt tid til å se på vedtaket og se hvordan vi tar det videre, sier Helgesen.

Ulvens forsvarere på Stortinget er sterkt kritisk til flertallets bestilling og kritikk av Helgesen.

- Det er forunderlig at det er så mange som bruker så sterke ord mot en statsråd som tross alt bare følger loven. Vi skal tross alt styres ved lov, sa Venstres Ola Elvestuen.

Bård Vegar Solhjell i SV mener Stortinget har vært opplyst om dilemmaene og anklager Høyre og Ap for å ha blitt støttegruppe for særinteresser.

Les også

  1. Helgesen må forklare seg om ulv til Stortinget

  2. Stortingsflertallet enige om forslag til løsning på ulvekonflikten

Les mer om

  1. Ulv
  2. Regjeringen
  3. Vidar Helgesen
  4. Rovdyrforvaltning
  5. Gunnar Gundersen
  6. Morten Ørsal Johansen
  7. Hans Olav Syversen