Aps programforslag: Vil øke skattene med inntil 15 milliarder - angripes fra høyre og venstre

Arbeiderpartiets programkomité foreslår å øke skattene med inntil 15 milliarder de neste fire årene, men vil ikke reversere alle regjeringens skattekutt.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen mener programkomiteens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for neste stortingsperiode har en «gjenkjennelig Ap-profil».
  • NTB

Under de åtte årene med rødgrønt styre var mantraet at skattene skulle beholdes på 2004-nivå.

Men siden 2013 har Solberg-regjeringen redusert skattene med 21 milliarder, og Aps ferske programforslag betyr at partiet ikke ser for seg å omgjøre alle kuttene.

– Vi foreslår en moderat økning i skattenivået på inntil 15 milliarder kroner i løpet av fireårsperioden, sier Aps finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen.

Det får SV – Aps mest sannsynlige samarbeidspartner om det skulle bli valgseier – til å reagere.

– Det er nesten uforståelig når Ap kritiserer Høyres usosiale og urettferdige skattekutt i fire år, og så omfavner en tredel av dem, sier SVs finanspolitiske talsperson Snorre Valen til NTB.

Les også

Sanner: - Aps skattepolitikk er en forundringspakke

– Steg til venstre

Men om SV hadde ønsket seg flere kutt reversert, mener Høyre-nestleder Jan Tore Sanner at Ap beveger seg mot venstre.

– Ap tar med dette et langt skritt til venstre når de vil øke skatteregningen på norske arbeidsplasser med flere milliarder kroner, sier kommunalministeren, som spår en helt ny skattedebatt.

– Tidligere har debatten handlet om formuesskatten, nå vil Ap heve skatten for vanlige folk, sier han.

Både Sanner og Frp-leder Siv Jensen er sterkt kritiske til at Ap ifølge Dagens Næringsliv foreslår å skjerpe formuesskatten med 5 milliarder.

– Vi trenger flere private, norske eiere. Når Ap sender et signal om at de vil skjerpe skatten for norske eiere med 5 milliarder, er det å be om at kapitalen løper ut av landet i stedet for å bli investert i Norge, sier finansministeren.

Hun kaller for øvrig Aps forslag «en knyttneve mot vanlige folk».

Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Gjenkjennelig

Programkomiteen vil at Ap skal gå til valg til høsten på et avklart skatte- og avgiftsnivå, slik tilfellet var ved de tre foregående stortingsvalgene. Det er landsmøtet i Ap som har siste ord i saken.

I tillegg til økt formuesskatt varsler Ap 5 milliarder i økte avgifter, hvorav 3 milliarder er klimarelatert, 3 milliarder som følge av skattereformen og 2 milliarder i økt inntektsskatt, ifølge DN.

Marthinsen sier forslaget har en gjenkjennelig Ap-profil.

– Tre av fire vil få om lag uendret eller noe lavere inntektsskatt med vårt opplegg, sier hun.

Det legges ikke opp til å gjeninnføre arveavgiften, fordi denne etter Aps mening i liten grad traff dem med de største formuene.

Arbeid og fordeling

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det foreslåtte skatteopplegget vil legge til rette for arbeid, verdiskaping og rettferdig fordeling, samtidig som det bidrar til å finansiere velferdsstatens fellesskapsløsninger.

– Vi må sørge for bedre samsvar mellom inntekter og utgifter for å kunne opprettholde vår finansielle evne til å løse de oppgavene vi ønsker å løse i fellesskap, sier Støre.

Han mener Ap har større ambisjoner på dette området enn regjeringspartiene Høyre og Frp.