Politikk

58 asylbarn har fått bli etter Regjeringens «engangsløsning»

25 familier med tilsammen 58 barn har så langt fått oppholdstillatelse i Norge på grunn av engangsløsningen som Regjeringen, KrF og Venstre ble enige om høsten 2013.

Fredag må justisminister Anders Anundsen (Frp) møte i høring om asylbarn på Stortinget. Engangsløsningen som Høyre/Frp-regjeringen ble enige med KrF og Venstre om har foreløpig bare gitt opphold til 58 barn.
  • Karen Tjernshaugen
    Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef

25 familier med tilsammen 58 barn har så langt fått oppholdstillatelse i Norge på grunn av engangsløsningen som Regjeringen, KrF og Venstre ble enige om høsten 2013.

Det viser tall pr. 31. januar 2015, som Aftenposten har fått fra Utlendingsnemnda (UNE).

Avtalen om asylbarna besto av to deler: Først skulle man få på plass engangsløsningen som skulle sikre at barn som hadde bodd lenge i Norge og oppfylte bestemte kriterier skulle få saken sin behandlet på nytt.

Så skulle man få nye, permanente regler der barnas beste ble tatt hensyn til i større grad en tidligere.

Trådte i kraft i sommer

Etter flere måneder med tautrekking trådte engangsløsningen i kraft 1. juli 2014.

Men fortsatt har UNE en stor bunke saker som ikke er ferdigbehandlet.

— Jeg legger ikke skjul på at det er kjedelig at dette tar så lang tid, sier Venstres innvandringspolitiske talsperson André Skjelstad.

Venter på identifikasjonspapirer

Totalt har 103 barn til nå fått sine saker behandlet, mens 82 lengeværende barn og deres familier har sine søknader liggende i ubehandlet-bunken.

Seksjonssjef Are Mjanger forteller at en stor andel av sakene som fortsatt ikke er avgjort, gjelder barn fra Etiopia og familiene deres.

- Å få utstedt pass fra Etiopia er en prosess som tar lang tid, over et halvt år i noen tilfeller, sier Mjanger.

Det er ikke satt noen tidsfrist for hvor lenge det er mulig å søke om å komme inn under engangsordningen. UNE har også i januar mottatt nye søknader som det vil ta tid å behandle.

Utlendingsnemnda kan derfor ikke svare på når hele saksbehandlingen rundt engangsløsningen vil være avsluttet.

— Vi er ikke fornøyd med at det fortsatt er såpass mange ubehandlede saker igjen, sier Mjanger.

Fra Irak og Russland

UNE har ikke noe anslag for hvor mange lengeværende asylbarn som vil få oppholdstillatelse i Norge som følge av engangsløsningen.

— Vi regner med at en stor andel av de gjenværende sakene vil ende med oppholdstillatelse. Saker der søkere åpenbart ikke oppfylte kravene til oppholdstillatelse, ble luket ut i de første rundene, sier Mjanger.

Av de 58 barna som har fått oppholdstillatelse, er 31 fra Irak og 15 fra Russland. Engangsløsningen gjelder bare barn som kommer fra land Norge har returavtale med og som oppfyller en rekke andre kriterier (se faktaboks).

Rask avklaring

Venstres innvandringspolitiske talsperson André Skjelstad synes det er viktig at familiene får en avklaring så rask som mulig.

- Hittil har bare 58 av 672 lengeværende barn fått bli som følge av engangsløsningen. Var det dette dere hadde sett for dere?

— Vi så for oss høyere tall enn det vi har til nå, men jeg har forståelse for at dette tar tid. Vi har uansett fått til en regelendring som gjør at flere får bli enn det som var tilfellet under de rødgrønne, sier Skjelstad.

Han legger til at han regner med at den permanente endringen i reglene for asylbarn som trådte i kraft før jul også vil føre til at flere får opphold.

— Vi er glade for hvert barn som kommer inn under engangsløsningen. Det gjenstår fortsatt en del saker, og det er grunn til å tro at tallet kommer til å stige, sier KrFs innvandringspolitiske talsperson Geir S. Toskedal.

Les også

  1. Politiet ville gi opp Anundsens rekordmål

  2. Departementet vedgår feil oversettelse av protestbrev om tvangsretur av barnefamilier til Afghanistan

  3. KrF varsler asylhøring med tøffe spørsmål

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Politikk