Disse syv spørsmålene må Per Sandberg og Erna Solberg svare på

I lys av Per Sandbergs Iran-reise har det kommet flere spørsmål. Denne uken må Frp-nestlederen og statsminister Erna Solberg svare.

Per Sandberg på vei ut fra et folkemøte i Mandal 9. august.

Denne uken må fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) svare på en rekke spørsmål som er kommet etter at det ble kjent at Per Sandberg hadde reist på ferie til Iran.

Dette er skriftlige spørsmål stortingsrepresentanter har sendt til dem, og de må besvares innen seks virkedager.

Flere partier har uttalt at de avventer svar på spørsmålene før de vil si noe om hvilke konsekvenser de mener saken bør få.

Bakgrunnen for spørsmålene er følgende:

Først to dager etter at Per Sandberg reiste inn i Iran ble Statsministerens kontor (SMK) orientert om turen. Statsråden reiste til det omstridte landet sammen med sin norsk-iranske kjæreste, Bahareh Letnes (28). Med seg på turen var Sandbergs jobbtelefon, det er et brudd med sikkerhetsrådet til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Dette er spørsmålene:

1. Feiring av den islamske revolusjonen

«Det er blitt kjent at fiskeriministeren deltok i feiringen av dagen for den islamske revolusjonen i Iran. Hvilke vurderinger ble gjort i Nærings- og fiskeridepartementet før det ble takket ja til invitasjonen?»

Det er det skriftlige spørsmålet Geir Pollestad (Sp) stiller til Sandberg.

Dette vet vi:

 • Invitasjonen fra den iranske ambassaden ble ikke journalført av Nærings- og fiskeridepartementet.
 • Kulturdepartementet mottok invitasjon til «årsmarkering av seieren for den islamske revolusjon i Iran» i februar 2015, 2016 og 2017. Disse ble journalført.
 • Sandbergs kjæreste, norsk-iranske Bahareh Letnes, var også til stede under markeringen. Det har departementet bekreftet til Filter Nyheter.
Per Sandberg og hans norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes var begge til stede under feiringen av dagen for den islamske revolusjonen i Iran.
 • Per Sandberg takket ja til invitasjonen uten at det skal ha blitt gjort noen vurdering i departementets embetsverk, ifølge NRK.
 • Besøket ble ikke klarert med Utenriksdepartementet.
 • Ifølge UD er det ikke vanlig praksis at statsrådene orienterer Utenriksdepartementet når de deltar på nasjonaldagsfeiringer i regi av utenlandske ambassader i Oslo.

2. Vil Iran-reisen påvirke sjømateksport?

I tillegg har Geir Pollestad stilt dette spørsmålet til Sandberg:

«USA var i 2017 Norges fjerde største marked for eksport av sjømat. Vil statsråden si private reiser til Iran påvirker muligheten til senere å kunne reise til USA for å ivareta og forsvare norske interesser i dette viktige markedet for norsk sjømat?»

 • Hvorvidt Iran-ferien til Sandberg vil påvirke fremtidige reiser til USA, vet vi ikke noe om.
Det er stilt flere spørsmål rundt Sandbergs reise til Iran i sommer.

3. Ble regelverket fulgt?

Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) har stilt følgende spørsmål til Frp-nestlederen:

«Når ble departementet varslet om at statsrådens jobbtelefon var tatt med på reise til henholdsvis Kina og Iran, er det snakk om samme telefon, og ble rutinene i egne retningslinjer for varsling ved forhold av sikkerhetsmessig betydning fulgt i disse tilfellene?»

Dette vet vi:

 • Sandberg tok med seg jobbtelefonen til Iran og Kina, noe som strider med sikkerhetsrådet fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og departementets interne regler.

Dette vet vi ikke:

 • Det er ikke kjent om telefonen Sandberg hadde med seg til Iran, er den samme som han tok med seg til Kina.
 • Det er ikke kjent når Sandberg varslet om at han hadde med seg jobbtelefonen til Kina og Iran.
 • Hvorvidt rutinene for varsling ved forhold av sikkerhetsmessig betydning ble fulgt, er ikke kjent.
Les også

Per Sandberg taper tillit dag for dag | Trine Eilertsen

Sandberg tok med seg jobbtelefonen da han reiste til Iran i sommer. Noe som strider med rådene fra PST.

4. Hvilke vurderinger ble gjort rundt reisen?

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) har stilt følgende spørsmål til fiskeriministeren:

« ... Det er viktig for Stortinget å være forsikret om at det er blitt gjort skikkelige vurderinger knyttet til potensiell rolleblanding, sikkerhetsrisiko eller inhabilitet knyttet til reisen. Kan jeg be om at statsråden beskriver hvilke vurderinger som er blitt gjort, og om aktuelt regelverk er blitt fulgt?».

Dette vet vi:

 • Sandberg har sagt at det var «gode grunner» til at han ikke informerte SMK om Iran-reisen i juli.

Dette vet vi ikke:

 • Sandberg har selv ikke redegjort for konkret hva «gode grunner» innebærer.
 • Sandbergs datter sa lørdag til TV 2 at faren ikke ønsket å opplyse om Iran-reisen før han dro fordi han er i konflikt med sin fraseparerte kone, statssekretær Line Miriam Sandberg. Hans tidligere ferieplaner skal ifølge datteren ha blitt lekket.

Venter på svar fra Solberg

Statsminister Erna Solberg gikk tidlig ut og forsvarte statsråd Per Sandbergs Iran-ferie. Samtidig påpekte hun at statsråden hadde gjort en feil.

Hun har allerede svart på et skriftlig spørsmål fra Aps næringspolitiske talsperson på Stortinget, Terje Aasland. Da vernet hun om sin fiskeriminister.

Men det er flere spørsmål som statsministeren må besvare. Aasland står bak to av dem:

Flere partier venter spent på svarene til statsminister Erna Solberg.

5. Er mobiltelefonen kompromittert?

«Kan statsministeren forsikre om at sensitive opplysninger knyttet til Per Sandbergs mobiltelefon ikke er kompromittert under reisen til Iran eller andre reiser/arrangementer også i den tid da han fungerte som justisminister?»

Dette vet vi:

Dette vet vi ikke:

 • Det er ikke kjent om Per Sandbergs mobiltelefon er blitt kompromittert under ferieturen til Iran, eller under andre reiser/arrangementer.
Les også

Tidligere sjef for E-tjenesten ber Sandberg vurdere sin stilling

6. Hvem ba om møtet med PST?

Aasland har også stilt dette spørsmålet:

«Kan statsministeren forsikre om at Sandberg faktisk er innforstått med alvoret av å ikke følge sikkerhetsregler/råd fra sikkerhetsmyndighetene og at dette ikke vil gjentas og at det er Sandberg selv som gjennom sin forståelse av situasjonen har bedt om møtet med PST for å avklare ytterligere forhold?»

Dette vet vi

 • I et svar til stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes svarer Sandberg at han har bedt om en samtale med PST.

Dette vet vi ikke

 • Hvorvidt Per Sandberg ble bedt av SMK eller andre i Regjeringen om å be om et møte med PST, er ikke kjent.

7. Mobilen på tur til høyrisikoland

Knag Fylkesnes (SV) har stilt følgende spørsmål til Solberg:

«Viser til uttalelse i VG hvor statsministeren sier: «Det er litt ulik praksis i de ulike departementene, om hvem som tar med seg telefoner og ikke.» Finnes det andre departementer hvor politisk ledelse har tatt med seg jobbtelefon til høyrisikoland siden 2015?»

Dette vet vi

 • Å ta med telefonen til såkalte høyrisikoland, strider mot sikkerhetsrådet fra PST og departementenes interne regelverk.

Dette vet vi ikke

 • Om politisk ledelse i andre departementer har tatt med seg jobbtelefon til høyrisikoland er ikke kjent.