Politikk

Solberg om avsløringene i DNB og Yara: - Veldig skuffende og leit

Statsministeren understreker at DNB-styret har et stort ansvar for at det delstatlige selskapet følger opp etiske krav.

Brudd på kravene som stilles til etikk og moral i delstatlige selskaper kan føre til at omdømmet svekker og at statens verdier blir mindre, advarer statsminister Erna Solberg.
 • Karen Tjernshaugen
  Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef

Avsløringene om at de to halvstatlige selskapene DNBog Yara har hatt befatning med skatteparadiser har ikke gått upåaktet hen hos statsminister Erna Solberg.

— Jeg mener det er veldig skuffende og leit, sier Solberg til Aftenposten.

- Forventer at selskapene tar hensyn til omdømmet

Torsdag morgen innkalte Høyre-ledelsen til en pressefrokost i forkant av Høyres landsmøte som åpner fredag. En rekke av spørsmålene fra journalistene i salen handlet om Panama Papers-avløringene. I et intervju med Aftenposten etter pressekonferansen utdypet Solberg sine synspunkter.

Høyre-leder Erna Solberg og nestlederne Jan Tore Sanner og Bent Høie deltok på Høyre-ledelsens pressekonferanse torsdag morgen.

— Vi vet at en del av de store internasjonale industriselskapene som jobber utenfor Norge har vært inne i markeder hvor korrupsjon er et problem, og hvor de av og til har falt for fristelsen. Men det at DNB skal ha tilrettelagt for investeringer i skatteparadiser, synes jeg er skuffende.Les også:

Les også

Aftenposten avslører: Her er underskriften som knytter DNB-topp til skatteparadis

— Vi forventer at man tar hensynet til omdømmet når det gjelder etikk og moral, ikke bare hva som er bunnlinje, lov og regler. Vi stiller høyere etiske krav til disse store norske selskapene, fastslår statsministeren.

Om tilliten til Rune Bjerke

- Har du tillit til Rune Bjerke som toppsjef etter dette?

— Jeg har ikke grunnlag for å si at jeg ikke har tillit til Rune Bjerke som toppsjef, for nå venter vi på en redegjørelse fra banken. Når den redegjørelsen er kommet må både styre og Regjeringen vurdere hvordan man forholder seg til den redegjørelsen, sier Solberg.

Les også om Panama Papers-debatten i spørretimen onsdag:

Les også

Næringsministeren: DNB sa at de ikke bidro til skatteunndragelse eller hemmelighold av kunder i 2014

— Men det er også viktig at styret er klar over sitt ansvar i denne sammenhengen. De er ansvarlige for å sikre at banken følger opp de retningslinjene som Regjeringen har laget.

- Når og hvordan ble du informert om DNBs befatning med skatteparadiser?

— Jeg ble informert av Monica Mæland etter påske, før helgen - etter at hun var informert av DNB. Da ba Monica Mæland om mer informasjon fra banken.

- Hva med de nye forholdene i Yara?

— Forholdene i Yara holder vi nå på å finne ut om er nye forhold eller om det er de forholdene som ble kjent i 2012. Det har vært flere saker knyttet til Yara, og de har hatt en grundig intern gjennomgang og vedtatt en bot. Vi er litt usikre på om dette er nye forhold eller om det er de gamle opplysningene som allerede er håndtert.

Få også med deg økonomi-redaktør Ola Storengs kommentar om Yara-saken:

Les også

Varsleren som varslet så sent

— Staten taper verdier

- Dere tok over for to og et halvt år siden. Hvor mye av ansvaret for det som er kommet frem nå vil du legge på den rødgrønne Regjeringen - og hvor mye ansvar må din regjering ta?

— I utgangspunktet synes jeg ikke man skal legge ansvaret på noen regjering for dette. Vi har hatt eierstyring som har vært tydelig og klar på at man skal følge etiske retningslinjer, man skal ta hensyn til omdømmet. Statens verdier blir mindre når omdømmet blir dårligere og færre vil investere i aksjene til et selskap. Eierstyringen har vært der, men styrene har kanskje ikke fulgt godt nok opp. Da må man gå enkeltvis inn i hver sak og se hvor mye som er gjort av oppfølging.

— De fleste av sakene vi har hatt nå skjedde under den rødgrønne Regjeringen, men om det var grunnlag for dem å agere mer vet ikke jeg i dag.

Høyre krever svar

Høyre krever svar på hva den rødgrønne regjeringen faktisk foretok seg for å komme til bunns i saken om DNBs forbindelser til skatteparadiser, ifølge NTB.

– Jeg lurer på om spørsmålet ble tatt opp i den normale eierskapsdialogen, sier Høyres næringspolitiske talsmann Gunnar Gundersen til nyhetsbyrået.

Han viser til at tidligere finansminister Kristin Halvorsen (SV) sier hun i 2007 var kjent med DNBs anbefaling av skatteparadiser til enkelte av sine kunder. Hun tok da opp dette med banken.

I et skriftligspørsmåli Stortinget ber Gundersen Monica Mæland (H), som ble næringsminister høsten 2013, om å redegjøre for hva departementet faktisk har gjort i eierdialogen med DNB bakover i tid.

Regjeringen starter korrupsjonsutredning

Samtidig har Nærings- og fiskeridepartementet sendt ut en pressemelding der de opplyser at de har satt i gang en ekstern utredning.

Temaet er departementets oppfølging av arbeidet mot korrupsjon og åpenhet i økonomiske transaksjoner i selskaper med statlig eierskap.

Les også

 1. Aftenposten avslører: Statseide Yara betalte 2,6 millioner dollar i bestikkelser til postboksselskaper i Karibia

 2. To av tre mer negative til DNB etter Panama Papers

 3. Jóhannsson blir ny statsminister på Island

 4. FIFAs etikkmedlem trekker seg etter Panama-avsløringene

Les mer om

 1. Panama Papers
 2. Politikk
 3. Panama papers