Hagen vil trekke seg fra Stortinget for å sikre plass i Nobelkomiteen

Carl I. Hagen har gitt beskjed til Frps stortingsgruppe om at han ønsker å trekke seg fra sin plass som vara til Stortinget. Det tillater ikke Grunnloven ham å gjøre, mener Stortingets konstitusjonelle avdeling.

Frp har innstilt tidligere Frp-leder Carl I. Hagen som sin kandidat til Nobelkomiteen. Dette har skapt kraftig politisk debatt fordi han er valg inn som vara til Stortinget.

Hagen sendte onsdag morgen et brev til parlamentarisk leder Hans Andreas Limi om at han ønsker å trekke seg fra Stortinget med umiddelbar virkning, skriver DN.

Avisen gjengir Carl I. Hagens brev i sin helhet.

«Da jeg ikke ønsker å lage noen problemer for FrPs stortingsgruppe eller Stortinget ber jeg deg meddele Stortinget at jeg trekker meg fra mitt verv som vararepresentant til Stortinget med øyeblikkelig virkning», skriver Frp-veteranen.

Valg til Stortinget reguleres av Grunnloven

Det er strenge regler knyttet til om innvalgte medlemmer av nasjonalforsamlingen kan trekke seg. Tidligere er slikt fritak gitt til politikere som har gått over til internasjonale toppjobber.

I Grunnlovens paragraf 63 står det: «Den som blir vald til representant, har plikt til å ta imot valet».

Det ramses så opp flere unntaksbestemmelser, men Stortingets konstitusjonelle avdeling opplyste til Aftenposten onsdag formiddag på generelt grunnlag at Hagen ikke faller inn under noen av disse.

Senere onsdag understreker Stortingets at konsitusjonell avdeling skal foreta en gjennomgang av de lovmessige sidene knyttet til Hagen og eventuelt fritak fra stortingsvervet både opp mot Grunnloven og valgloven.

Jusprofessor: - Kan ikke trekke seg

Stortingspresident Olemic Thommesen (H) skriver følgende i en e-post til Aftenposten:

– Jeg vil nå få satt i gang en gjennomgang av de lovbestemmelser som regulerer dette spørsmålet, se nærmere på Grunnlovens paragraf 63 og valgloven, i tillegg til å se på parlamentarisk praksis for permisjoner, da dette spørsmålet også kommer opp nå.

Thommesen vil ikke konkludere i spørsmålet om Hagen bør få fritak før gjennomgangen er foretatt.

– Denne saken viser behovet for at vi nå får fastlagt klare relger for oppnevnelse av medlemmer til Nobel-komiteen. Jeg vil nå ta initiativ til at dette, skriver stortingspresidenten.

Jusprofessor Eivind Smith sier til NRK onsdag at Hagen ikke kan trekke seg som vararepresentant, uansett hva motivet hans er.

– Det er klart etter Grunnloven, og jeg tror egentlig at Carl I. Hagen vet det, uttaler han.

Grande: - Kan ikke endre Grunnloven ut fra Hagens ønsker

Venstre-leder Trine Skei Grande mener Stortinget må si nei til å innvilge Hagen fritak eller permisjon.

– Det må være grenser for hvor mange regler vi skal endre for at han skal få de verv han har lyst på, sier Grande.

– Stortinget kan ikke endre Grunnloven ut fra Carl I. Hagens ønsker, sier hun til Aftenposten.

Stortingets andre visepresident vil si ja

Men Frps Morten Wold, som er Stortingets andre visepresident, mener Stortingets presidentskap må ta henstillingen fra Hagen opp til behandling.

– Stortinget har tidligere gitt permisjon fra Stortinget til Børge Brende, Erik Solheim og Jens Stoltenberg. Brevet understreker hvor veldig sterkt Carl I. Hagen ønsker seg vervet som avrunding av en lang og fantastisk karrière. Dette vil også fjerne enhver tvil om bindinger til Nobelkomiteen og Stortinget, sier Wold til Aftenposten.

– Bør presidentskapet innvilge Hagens søknad?

– Jeg synes man bør gjøre det. Da slipper vi diskusjonen om at andre partier skal blande seg inn i hvem man oppnevner, sier Wold som er medlem i Frps gruppestyre.

Morten Wold (Frp), Stortingets andre visepresident.

Hagen er andre vara fra Oslo

Carl I. Hagen er i i perioden 2017–2021 Frps andre vararepresentant til Stortinget for Oslo. Så lenge Siv Jensen er statsråd, er han første vararepresentant. Det betyr at han møter på Stortinget dersom en av de to foran ham på listen er forhindret fra å stille.

Det har de siste ukene vært en intens debatt om hvorvidt det er riktig å velge en stortingsvara inn som medlem i Nobelkomiteen. Årsaken er at Nobelkomiteen ikke skal ha bindinger til norske myndigheter.

Frp vil ikke vrake Hagen

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi sier han foreløpig ikke har rukket å ta stilling til om han mener Hagen bør innvilges fritak for stortingsvervet.

– Jeg har sendt brevet videre til Stortingets administrasjon. Nå er det opp til Stortingets presidentskap å avgjøre om dette er mulig og ønskelig, sier Limi.

Mandag ba et flertall av de parlamentariske lederne på Stortinget Frp om å tenke seg om og fremme en annen kandidat enn Carl I. Hagen som sitt medlem i Nobelkomiteen.

På et møte onsdag om én uke tar Frps stortingsgruppe debatten om Hagen skal byttes ut. Frp-politikerne på Stortinget som Aftenposten har snakket med, signaliserer at det er lite aktuelt å gå for en annen kandidat på grunn av press fra de andre partiene.

Det er foreløpig ikke avklart om opposisjonen på Stortinget kommer til å stille med en motkandidat dersom Frp står fast på at Hagen er deres kandidat.

Aftenposten kommer tilbake med mer