Har lite lyst til å snakke om russerne i Stortinget

Det er utenrikspolitisk risikosport å orientere Stortinget åpent
om Storskog-dialogen med Russland, mener Erna Solberg (H).

Erna Solberg avholdt sin halvårlige pressekonferanse i statsministerboligen onsdag formiddag.

Statsministeren fremholder at det vanlige er å holde slike orienteringer bak lukkede dører i Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité.

- Jeg synes det er risikosport i norsk utenrikspolitikk å ha voldsomme diskusjoner om hvorfor russerne sier noe annet enn det vi sier om dette, sier hun til NTB.

Onsdag sendte statsministeren brev til Stortinget som et svar på en henvendelse fra seks stortingsrepresentanter fra en samlet opposisjon. De har bedt innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) redegjøre for saken.

Solberg slår imidlertid fast at forholdet til Russland ligger utenfor Listhaugs ansvarsområde.

- Regjeringen har tidligere tilbudt å komme til den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen med utenriksministeren, justisministeren og innvandrings- og integreringsministeren, men dette ble ikke ansett som nødvendig, sier Solberg.

Statsministeren mener det er naturlig at de tre regjeringsmedlemmene sammen holder en Storskog-redegjørelse dersom Stortinget ønsker dette.

Vil ha flere svar

Storskog-saken ble aktualisert da regjeringen 30. november snudde og varslet at alle asylantene likevel vil få sine søknader realitetsbehandlet i Norge.

- Det kan bety at de får opphold i Norge, fordi det ikke er trygt å sende dem hjem, sa statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) til NTB.

I kjølvannet av dette har opposisjonen på Stortinget krevd flere svar fra Listhaug om fortolkningen av tilbaketakelsesavtalen, som hele det norsk-russiske samarbeidet om asylsøkerne hviler på.

TV 2 meldte nylig at Russland benekter at det har vært noen enighet om retur av asylsøkere med multivisum, slik Listhaug flere ganger har hevdet.

Kontrollsak

Samtidig er mange av de samme spørsmålene reist i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som på et møte torsdag kan komme til å sende konkrete spørsmål til Listhaug.

Ett sentralt punkt er hvorfor regjeringen ventet så lenge med å realitetsbehandle alle søknadene fra asylsøkere som er kommet via Russland.

- Allerede i vår begynte man å realitetsbehandle alle dem som ikke hadde multivisum, og vi har jo returnert folk til Russland. Men dette vil Stortinget få svar på. Jeg kan ikke gå inn i detaljer om dette nå, sier Solberg.

I fjor høst kom det 5.500 asylsøkere til Storskog i løpet av kort tid. Etter at det ble gjort lovendringer, etablert ny asylinstruks og forhandlet med russerne i fjor, opphørte trafikken nærmest på dagen. Rundt 2.200 av disse asylsøkerne skal ifølge TV 2 ha forsvunnet fra norske mottak.

I likhet med fjoråret ble også 2016 et år preget av krig, terror og internasjonal uro, understreket statsministeren da hun møtte pressen onsdag.

- 2016 har som 2015 vært et år som viser en uro. Vi ser store krigshandlinger tett på våre grenser, terrorangrep og at konfliktene sprer seg andre steder, sa Solberg på sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse.

Hun minnet om at britenes varsel om utmelding av EU skaper regionale utfordringer i Europa, at det er stor uro knyttet til teknologiske endringer og også uro forbundet med ubalanser i internasjonal handel.

- Min jobb som statsminister, er at vi skal møte denne uroen med tiltak som bidrar til trygghet, og til at Norge på lang sikt skal klare å løse sine utfordringer, sa Solberg.