Sp avviser at de vil inngå klimaforlik med Ap og SV

– Vi har ikke oppfattet at det er noen forhandlinger om klimapolitikken på rødgrønn side, sier Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad.

Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, avviser at det forhandles om klimapolitikk på rødgrønn side.
  • Alf Ole Ask

Denne uken la Ap frem sine standpunkter til regjeringens klimamelding. I den forbindelse signaliserte Aps Espen Barth Eide at det skulle være samtaler på rødgrønn side, og at målet var at de skulle skrive seg sammen på en del områder.

Det avviser nå Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad. Hun sier at avstanden i klimapolitikken mellom Sp og Ap er for stor.

Der det virkelig er en avgrunn, er i synet på opptrapping av CO₂-avgiften. Regjeringen ønsker å tredoble den til 2000 kroner tonnet innen 2030.

Dette slutter Ap seg i prinsippet til, men de vil skjerme bilistene fra en sjokkøkning i diesel og bensinprisen som følge av dette og kompensere avgiften over skatteseddelen.

Avviser hopp i CO₂-avgift

– Vi kommer ikke til å føre samtaler eller forhandlinger der forutsetningen er å tredoble CO₂-avgiften. Jeg opplever det Ap har lagt frem, som at de fortsatt står på en tredobling, men de har valgt en annen innretning enn det regjeringen legger opp til. Vi er ikke interessert i å forhandle om innretning på noe vi ikke er for, sier Arnstad.

– Så du avviser at det kan bli en rødgrønn enighet i klimapolitikken?

– Jeg tror det mest ryddige er at hvert parti leverer sine innstillinger. Så kan det skje at man stemmer subsidiært for hverandres forslag. Men jeg er overrasket over at det fra Espen Barth Eides side skapes et inntrykk av at det foregår eller vil foregå forhandlinger på rødgrønn side, sier Arnstad.

Aps klimapolitiske talsperson, Espen Barth Eide.

Snakker, ikke forhandlinger

– Jeg og mitt team snakket sist med våre gode Sp-kolleger i nå ettermiddag om status og fremdrift, sier Aps Espen Barth Eide i en kommentar.

– Dersom Marit tenker «forhandlinger» mellom flere rødgrønne samtidig, med sikte på én felles posisjon på alt, så har hun jo rett. Så langt har det vært vi i Ap som har snakket bilateralt med hver enkelt av de andre på vår side, sier Eide.

– Men betyr det at du tror du får med deg Sp på opptrappingen av CO₂-avgiften?

– Jeg vil ikke uttale meg om detaljer, hvert parti får svare for seg, sier han.

Han mener at partiene på venstresiden har mye felles. Det gjelder ikke minst oppmerksomhet på sosial og geografisk rettferdig fordeling av både goder og byrder. I tillegg en aktiv næringspolitikk for det grønne skiftet.

– Vår ambisjon er at dette vil fremkomme når innstillingen er klar. Så får vi se, sier Espen Barth Eide.

Tautrekking i en uke

Om en uke skal energi- og miljøkomiteen avgi innstilling i saken. Det ligger ikke an til at det i realiteten blir flertall for noe.

Frp har avvist å være et støtteparti for regjeringen. Stefan Heggelund fra Høyre er saksordfører. Han bekrefter overfor DN at det ikke blir enighet mellom regjeringspartiene og Frp.

Arnstad reagerer også på inntrykket som spres av at regjeringen er fornøyd med at det ikke blir flertall mot klimaplanen, selv om det ikke er flertall for regjeringens forslag.

– Regjeringen kan ikke tolke det at en stortingsmelding vedlegges protokollen, som en støtteerklæring. Det at noe vedlegges protokollen, betyr at det ikke fattes noe operativt vedtak. En mindretallsregjering må skaffe seg et faktisk flertall for sine forslag, hvis ikke har den ikke fått noen tilslutning til sin politikk, sier Arnstad.