Lovendring vil stramme inn reglene for utenlandsfinansiering av trossamfunn

Regjeringen vil nekte tros- eller livssynssamfunn å ta imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til religionsfrihet. Lovforslaget sendes nå på høring.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Regjeringen vil nekte tros- og livssynssamfunn å ta imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til religionsfrihet. Lovforslaget sendes nå på høring.

– Finansiering av trossamfunn i Norge fra fremmede stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, kan utfordre viktige demokratiske verdier som samfunnet vårt bygger på, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en pressemelding.

Det foreslås i høringsnotatet at Statsforvalteren kan nekte tilskudd dersom tros- eller livssynssamfunnet i løpet av et kalenderår mottar ett eller flere bidrag som til sammen utgjør 35.000 norske kroner eller mer, fra en stat som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet.

Den nye lovbestemmelsen vil imidlertid ikke være et forbud mot å motta bidrag fra utlandet.

– Tros- og livssynssamfunn har rett til å samle inn penger til virksomheten. Tilskudd kan kun nektes hvis et samfunn mottar finansiering fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, poengterer Ropstad.

– Bidrag handler ikke bare om penger

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) reagerer på at KrF og regjeringen forsøker å trenere vedtaket. Samtidig mener hun at bidrag ikke kun handler om økonomisk støtte.

– Flertallet i Stortinget ba om at forbudet skulle være på plass innen 1. april. Først nå sendes det ut på høring. Samtidig følges kun opp deler av det Stortinget har vedtatt. Vi skal ha nulltoleranse for at totalitære stater gir bidrag til trossamfunn i Norge. Bidrag handler ikke bare om penger, men kan også handle om å sende imamer til Norge for å spre et budskap som strider mot de grunnleggende verdiene Norge er bygget på, sier hun.

Tar bare verstinglandene

Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (SLT) sier til Vårt Land at forslaget virker greit, men at det ikke er helt vanntett.

– Med forslaget vil man trolig kunne motta bidrag fra privatpersoner i totalitære stater, sier Joys.

– Det tar bare verstinglandene, og jeg vil tro at det bare er en håndfull eller to med land som kvalifiseres etter denne definisjonen, for eksempel Saudi-Arabia. Det er ikke overraskende at myndighetene ønsker å ramme dem, legger hun til.

Forslaget blir nå sendt på offentlig høring med frist 15. oktober.