Støre legger frem program uten skatteløfte

Fredag legger Jonas Gahr Støre frem forslaget til Aps politikk for 2021-valget. Det vil han gjøre uten å låse seg til et bestemt skatte- og avgiftsnivå.

Partileder Jonas Gahr Støre vil ikke avklare partiets skattepolitikk når han fredag legger frem Arbeiderpartiets utkast til nytt valgprogram.

Fredag legger Arbeiderpartiet frem sitt utkast til politikken partiet skal gå til valg på.

Partileder Jonas Gahr Støre har selv ledet arbeidet som leder av programkomiteen.

Før Aps krisevalg i 2017 avklarte Støre partiets skattepolitikk i god tid før programutkastet ble lagt frem. Ap-lederen sa til DN at i løpet av de kommende fire årene ville Ap i regjering øke skattene med inntil 15 milliarder over det daværende skattenivået.

Etter det Aftenposten erfarer, vil Støre ikke komme med et tilsvarende løfte når han legger frem programutkastet fredag.

Vil komme tidligere i gang

Årsaken er Ap denne gangen presenterer programutkastet før regjeringen legger frem sitt siste statsbudsjett før valgkampen.

Regjeringens legger frem sitt budsjettforslag for 2021 onsdag 7. oktober.

Statsbudsjettet innholdet ikke bare regjeringens politikk, men også økonomiske prognoser som Arbeiderpartiet vil ta utgangspunkt i når de lager sin skattepolitikk.

Ap vil derfor avklare skattepolitikken ytterlige i sitt alternative statsbudsjett. Dette kommer senere i høst.

At Ap legger frem programutkastet sitt tidligere enn før, skyldes at partiet vil komme tidligere i gang med å fortelle om egen politikk.

Etter det Aftenposten får opplyst, har Ap dessuten et mål om å unngå at skatt blir et hovedtema i valgkampen.

Gikk på skattesmell sist

Samtidig er skatt en vanskelig sak for Ap. Partiet har i snart åtte år kritisert regjeringens skattekutt. Men partiets egen skattepolitikk falt ikke i god jord sist.

Etter valgnederlaget i 2017 hentet Ap inn tilbakemeldinger fra nær 10.000 Ap-medlemmer om hvorfor de mener Ap gikk på trynet. Skatt var årsaken som ble nevnt flest ganger.

«Det må understrekes at svært mange som har vist til denne årsaken ikke mener det er galt at vi ønsker at skattene økes. Mange viser til at vi ikke fikk godt nok frem at de fleste ikke vil få noen skatteøkning, og fremfor alt at vi mye tidligere burde vist tydeligere hva disse økte inntektene skulle gå til,» heter det i rapporten.

Hvorvidt man skulle love et tak på skattenivået eller ikke, var dessuten omstridt internt i partiet i opptakten til valget i 2017.

Har kritisert Ernas skattekutt

I fjor høst foreslo Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett økte skatter og avgifter på 9,7 milliarder kroner.

Dette ville partiet hente inn blant annet gjennom økt formuesskatt for de rike.

Samtidig lovte partiet redusert inntektsskatt for alle som tjente under 750.000 kroner.

Etter det Aftenposten får opplyst, vil programutkastet som presenteres fredag legge seg på samme linje. Det vil si at det inneholder formuleringer om lavere skatt for normale lønninger og økt skatt for dem med høye lønninger og store formuer.

Skattene eller nivået blir imidlertid ikke tallfestet.

Erna Solberg har i sin periode redusert skattenivået med rundt 26 milliarder. Arbeiderpartiets hovedkritikk av regjeringens skattepolitikk er at den er har vært lite omfordelende. Det vil si at den har gavnet de rike og økt de økonomiske forskjellene i Norge.

Men partiet har også gått sammen med regjeringen om en skattereform. Denne reduserte blant annet selskapsskatten.

SV og Rødt vil øke skattenivået kraftig, gjennom å øke skattene for dem som tjener over 600.000 kroner.

Senterpartiet har ikke avklart om partiet går til valg på økt skatt i 2021.

Les også

Senterpartiet alene om avgiftskutt på rødgrønn side

Høyre la frem sitt programutkast mandag 7. september. I dette går partiet inn for «moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået». Nestleder i programkomiteen Henrik Asheim har tallfestet skattekuttene til rundt 15 milliarder kroner.

Men programkomiteen foreslå bare å fjerne skatt på såkalt arbeidende kapital. På partiets landsmøte fire dager seinere vedtok Høyre at hele formuesskatten skal fjernes – mot Høyre-ledelsens stemmer.

– Høyre er besatt av formuesskatten, sa Støre i en tale til landsstyret nylig.