Dette er hovedpunktene i Soria Moria 2

Mer restriktiv asylpolitikk, full sykehjemsdekning og ingen petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen i denne perioden. Det er blant de viktigste hovedpunktene i regjeringsplattformen.

Regjeringen møtte pressen da de la frem sin plattform Soria Moria 2 onsdag ettermiddag.

Les hele regjeringsplattformen her . På spørsmål fra Aftenposten.no om hva han tror Soria Moria 2 vil bli husket for om 50 år, svarte Stoltenberg: — Full sykehjemsdekning, SFO og integrering.

Vil ha dialog med partene i arbeidslivet

Dialog med partene i arbeidslivet om likelønnsspørsmål neste år, er også blant hovedpunktene i Soria Moria 2. - Vi har en klar invitasjon til partene i arbeidslivet om å være med på å utjevne lønnsforskjellene, sa SV-leder Kristin Halvorsen da hun onsdag presenterte den rødgrønne regjeringens nye plattform. I Soria Moria 2 er det ingen konkrete forslag om en likelønnspott, men i stedet utfordres LO og NHO til å være med på lønnsutjevning i lønnsoppgjøret i 2010. - Likelønnspørsmålet handler om villighet til fordeling, sa Jens Stoltenberg da regjeringspartnerne la frem plattformen.

«Vi er den første regjeringen som legger opp til full sykehjemsdekning»
Jens Stoltenberg

Full sykehjemsdekning

Et annet viktig punkt i erklæringen er utbygging for å sikre full sykehjemsdekning innen 2015. - Vi er den første regjeringen som legger opp til full sykehjemsdekning. Det har aldri vært noen som har nådd til et slikt mål før, sa Stoltenberg på spørsmål fra Aftenposten.no om hva Soria Moria 2 vil bli husket for om 50 år. - I forrige periode sa vi full barnehagedekning, nå sier vi at alle som trenger sykehjem, etter medisinsk vurdering, skal få det, sa Stoltenberg.

«Asylpolitikken skal være konsekvent og rettferdig, og bygge på rettssikkerhet og internasjonale konvensjoner»
Jens Stoltenberg

Varslet økt bruk av fengsling av asylsøkere

— Vi skal ta vår del av ansvaret, men vi skal ikke ta en uforholdsmessig stor del av det, sa Stoltenberg om asylpolitikken. - Asylpolitikken skal være konsekvent og rettferdig, og bygge på rettssikkerhet og internasjonale konvensjoner, la statsministeren til. Stoltenberg la vekt på viktigheten av å begrense andelen søkere som ikke har krav på beskyttelse i Norge. - Det er folk hvor vi er redde for at de unndrar seg retur, eller begår kriminelle handlinger, sa Stoltenberg. Økt bruk av adgangen til å «frihetsberøve utlendinger som er i en utsendelsesprosess», særlig der det foreligger unndragelsesfare eller uavklart identitet, er blant tiltakene som skal bidra til å redusere den rekordhøye tilstrømningen av asylsøkere.

Les også

Slik vil Regjeringen stenge asyldørene

Kristin Halvorsen lot det gå klart frem at SV er ukomfortabel med dreiningen i asylpolitikken, men forsvarer at partiet ikke har tatt dissens i saken. Spesielt løftet hun frem det faktum at man kan fengsle asylsøkere, som problematisk for SV.

— Ansvar for å ta vare på rovdyr

Det vil også bli ny stortingsbehandling av rovdyrpolitikken. - Vi har ansvar for å ta vare på rovdyr i Norge. Vi skal sørge for at vi har en bærekraftig stamme av rovdyr, sa Kristin Halvorsen da Regjeringen la frem plattformen.

Norge skal bli foregangsland i miljøpolitikken

Det heter også i Soria Moria 2 at Norge skal være et foregangsland i miljøpolitikken ved at det satses på fornybar energi. Både finansministeren og Senterpartiets leder, Liv Signe Navarsete, understreket at satsning på fornybar energi vil gi flere arbeidsplasser. — Fornybar energi var noe av det viktigste for oss i valgkampen, og det er viktig for fornyelse av Norsk energi. Det er ikke småtterier vi skal i gang med, og det tar tid. Det er industrialisering av fornybar energi som vi skal gå i gang med i løpet av neste fireårsperiode, sa Liv Signe Navarsete. - Vi har en offensiv politikk på energipolitikken. I samferdselssektoren skal vi være et foregangsland når det kommer til å innføre ny teknologi på dette området. Det er rom for mange nye arbeidsplasser innen fornybar energi, sa Kristin Halvorsen.

- Norge må bli et land uten fattigdom

Regjeringen vil også legge fram tiltak for bedre fordeling og bekjempelse av fattigdom, spesielt tiltak som kan redusere fattigdom blant barn. SV-leder Kristin Halvorsen sa også at at Norge må bli et land uten fattigdom. - Det er en stor utfordring. Men det er det eneste anstendige målet man kan ha i et rikt land som Norge, sa Halvorsen. Hun nevnte spesielt tiltak for å få flere til å fullføre videregående skole, og særlige tiltak for å hindre fattigdom blant barn.

Utsetter spørsmålet om petroleumsvirksomhet

Regjeringen utsetter spørsmålet om petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen til den oppdaterte forvaltningsplanen for området foreligger i 2010.

En gratis time SFO hver dag

Regjeringen vil også styrke timetallet i grunnskolen, og det skal bli en maksimumsgrense for tallet på elever per lærer på hver skole. Videre skal det innføres en gratis time SFO hver dag for å legge til rette for leksehjelp. - Vi skal gjennomføre en time gratis SFO, hvor det skal legges til rette for leksehjelp, mer fysisk aktivitet og sterkere satsing på kulturskolen. Vi håper på mer samarbeid mellom skole og kultur. På den måten kan det kanskje også bli mer middagsro for flere familier, sa Kristin Halvorsen.