Jordkabel kan bli løsningen

Terje Riis-Johansen åpner for et kompromiss i Hardanger: Kraftlinje i jordkabel forbi noen av de omstridte tettstedene.

Granvinfjorden kan forbli fri for master og kraftlinjer, selv uten sjøkabel. Granvin-ordfører Jan Ivar Rødland er positiv til nye tanker om dette.

Les også:

Jordkabel under Granvin og Ulvik, en eksisterende 132 kV høyspentkabel i luftspenn som legges i sjøen under Fyksesund, og andre linjetraseer. Dette kan bli elementer av et kraftkompromiss, dersom det ikke blir noe av sjøkabelalternativet.

Olje— og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) bekrefter at dette kan komme på bordet, og det vil i så fall bety at noen av de mest omstridte tettstedene ikke får de forhatte mastene, selv med kraftlinjealternativet.

To av tre fjordkryssinger i luft kan bli eliminert. Fyksesund vil imidlertid fortsatt være «problembarnet».

I går møttes Hardanger-rådet igjen for å snakke om veien videre. Paradoksalt nok har sjøkabelutredningen ført til splittelse, fordi sjøkabelalternativet er vondt å svelge for Kvam, som kan få ilandføringsanlegget tett opptil bebyggelsen i Norheimsund og kraftgate videre derfra – noe man ikke ville ha fått med Statnetts konsesjonsgitte trasé.

Alternativer.

Det er også blitt klarere at en ny gjennomgang kan ende opp med samme resultat, at sjøkabelalternativet ikke går. Siden Hardanger-kommunene så langt har avslått å diskutere noe annet enn sjøkabel, forligger det heller ikke en dialog om alternative traseer og andre tiltak. Men det kan komme nå.

–Jeg har invitert kommunene til dialog om mulige forbedringer, til andre traseer, de har fastholdt kun sjøkabelalternativet, men i et ønske om å komme videre, inviterer jeg til å se på det. Vi kan gjøre noe med fjordkryssingene. Det er mulig å legge den eksisterende 132 kV-ledningen i Fyksesund under vann fordi den har lavere spenning. Det er mulig å tenke jordkabel innenfor Granvinfjorden og i Ulvik. Og det er mulig å se på andre traseer, sier Riis-Johansen.

Granvin-ordfører Jan Ivar Rødland (Ap), som i sommer la ned partivervet sammen med resten av lokallaget i protest mot konsesjonen, er positiv til dette.

–Jeg har ikke sett disse planene før, men selvsagt vil vi være åpne for alle ting som kan avbøte problemene. Da er vi jo på det diskusjonsnivået vi søkte i 2005. Det er godt å høre at de tenker annerledes nå. Men hvordan de skal få inn dette i disse planene nå, er jeg ikke sikker på. Her er det plankrav og nye prosesser som skal til. Men det er spesielt viktig at alle slike nye planer må skapes fra troverdighet. Og vi må nå få frem den gode dialogen og troverdigheten i arbeidet, sier Rødland.

Avviser.

Riis-Johansen avviser bestemt kravet fra Hardangerrådet om å fryse arbeidet med de nye høyspentmastene. Riis-Johansen innkalte i går kveld de syv kommunene i Hardangerrådet, til et dialogmøte på Gardermoen. Han gjorde det straks klart at det er uaktuelt å utsette anleggsarbeidene et halvt år. – På dette punktet er avgjørelsen tatt. Forsyningssituasjonen til Bergen gjør at vi må følge planen, sier Riis-Johansen.