Politikk

Sp-budsjettet: 100 millioner mer til politijuristene

Sps Jenny Klinge under Stortingets muntlige spørretime tidligere i år.

Senterpartiet vil i sitt alternative statsbudsjett gi 100 millioner kroner mer til politijuristene. – På høy tid at arbeidet blir verdsatt, sier Jenny Klinge.

  • NTB-Alexander Vestrum

Partiets alternative budsjett for 2021 legges fram torsdag formiddag, men allerede onsdag kveld kunne Klinge, som er Sps justispolitiske talsperson, fortelle NTB om forslaget om mer penger til politijuristene.

Utspillet kommer etter at stort arbeidspress hos politijurister har kommet fram i flere mediesaker.

– Det er på høy tid at det viktige arbeidet politijuristene gjør, blir verdsatt. Arbeidsbelastningen er altfor stor for denne yrkesgruppen i mange politidistrikt, og med denne satsingen vil Senterpartiet bedre situasjonen og sørge for at dyktige folk fortsetter i yrket, sier Klinge.

Forbundet til politijuristene har etterlyst en egen budsjettpost for nettopp politijuristene på statsbudsjettet, og det vil Senterpartiet imøtekomme.

– Et rimelig krav

– Vi har fått et klart ønske fra Politijuristene om dette, fordi de ønsker å sikre seg at satsinger som er ment til å styrke deres yrkesgruppe og deres arbeid faktisk går til dette. Vi mener det er et rimelig krav og vet at de setter pris på at vi går inn for dette, forteller Jenny Klinge.

Hun ønsker at Politidirektoratet (POD) skal ta grep, blant annet etter en varslersak om overarbeidede politijurister som ble tatt opp av NRK tidligere denne uka.

– Jeg forventer at regjeringen og POD tar tak i problemene på ordentlig vis, for det fortjener alle som arbeider som politijurister. Vi trenger at alle leddene i straffesakskjeden er sterke. Bare da kan straffesakene håndteres effektivt og godt. Jeg mener at Senterpartiets satsing på politijuristene i vårt alternative statsbudsjett er på sin plass, fordi det nå er viktig å sikre et løft for en gruppe i politiet som står i en svært krevende situasjon, sier Klinge.

Mindre i skatter og avgifter

Ifølge Dagbladet går Senterpartiet i sitt alternative budsjett inn for 2,75 milliarder mindre i skatter og avgifter enn hva regjeringen har foreslått.

– Når vi har et lavere samlet skatte- og avgiftsnivå enn regjeringen, er det fordi store deler av norsk næringsliv sliter. Det er viktig at vi viderefører halv moms for reiseliv, som regjeringen i utgangspunktet ikke ville ha. Vi har hele tiden ment gjeninnføringen av flypassasjeravgiften har vært feil. Vi ønsker også å beholde de mer gunstige avskrivningsreglene, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til avisa.