- Eldregarantien ikke verdt papiret den står på

Alle kravene til verdighetsgarantien står allerede i forskrift, påpeker Høyre-lederen.

Høyres leder Erna Solberg Bildet er fra Høyres valgkampstart i Trondheim.

Arbeiderpartiet lanserte tirsdag sin «Eldreplan 2015». I denne

Les også

Ap lover sykehjemsplass til alle som trenger det

, rett til sykehjemsplass. Partiet lover å tilføre 12.000 nye årsverk i pleie og omsorg, og de vil også styrke kvaliteten på tjenestene gjennom en såkalt «verdighetsgaranti».

Partiet vil stille krav til kommunene for å sikre eldre pleietrengende blant annet en riktig og forsvarlig boform, et variert og tilstrekkelig kosthold, samt tilpasset hjelp ved måltider, nødvendig hjelp til personlig hygiene, til å komme ut, og til å opprettholde en normal døgnrytme.

Dersom loven og forskriften ikke følges opp, skal dette kunne påklages til Helsetilsynet i fylket.

Lurer du på hvem du skal stemme på?

Les også

Prøv Aftenpostens valgomat

— Ikke noe nytt

— Poenget er at denne garantien ikke inneholder noe nytt i forhold til den kvalitetsforskriften Ingjerd Schou innførte i den tid - det eneste nye er at de eldre skal tilbys samtaler om eksistensielle spørsmål. Ellers står alle kravene i verdighetsgarantien allerede i en forskrift, sier Solberg til Aftenposten.no.

Hun viser til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, som ble innført i 2003.

Også jusprofessor Aslak Syse ved Universitetet i Oslo stiller spørsmål ved hvor stor styrking av eldres rettigheter denne verdighetsgarantien innebærer. Han mener kommunene under dagens forskrift har en plikt til å levere tjenestene som skissert, men at forskjellen nå blir at det blir et bedre oppfølgingssystem og muligheter for å klage.

Han understreker at den enkelte ikke har fått en individuell rett til disse tjenestene, men at det er kommunene som har fått en skjerpet plikt til å levere dem.

- Etter mitt syn er det ikke greit å si at man forskriftsfester noe folk har krav på uten at de har krav på det, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Avviser kritikken

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) bekrefter overfor Aftenposten.no at partiet ikke vil innføre en individuell rett til et tilbud etter verdighetsgarantien. Han er likevel ikke enig med Syse i at kommunene allerede plikter å levere tjenester lik det som står i garantien.

— Denne forskriften styrker de eldres rettstilstand. Det vil koste penger, og vil innskrenke kommunenes handlefrihet, sier han.

- Men hvorfor har dere ikke valgt å gi eldre en individuell rett til dette tilbudet - det ville vel være en ytterligere styrking?

— Det er veldig krevende å bruke indivuduell lovfestet rett i denne sammenhengen. Frp sier du skal ha rett på sykehjemsplass. Hva betyr det - skal alle over 60 ha plass, eller skal man kunne bestemme selv? Vi mener det er riktigere å peke på at det er den som yter tjenesten som har plikt til å dekke dine behov, sier Hanssen.

- Uforpliktende

Helsepolitisk talsmann Harald T. Nesvik i Fremskrittspartiet kaller Arbeiderpartiets eldresatsing for «flau», og sier det ikke er noen grunn til å stole på at partiet holder løftene sine.

Nesvik viser til at Fremskrittspartiet i et brev til Jens Stoltenberg stilte fem krav til eldreomsorgen. Ingen av kravene er innfridd, konkluderer han og kaller Aps eldresatsing flau.

– De aller fleste punktene til Arbeiderpartiet er uforpliktende og helt uten konkrete målsettinger, sier Nesvik.

Venstre er heller ikke spesielt imponert over innholdet i eldreplanen til Ap. Venstre er opptatt av at om den skal gjennomføres, må Kommune-Norge igjennom en reform, slik Venstre har skissert.

– Eldreomsorgen krever sterkere kommuner, pengeoverføringer til kommunene og mer lokalt ansvar, sier nestleder Ola Elvestuen.

– Dersom regjeringen hadde ønsket å få ned antall eldre som venter på en sykehjemsplass, hadde de opprettet flere forsterkede sykehjem slik at eldre i større grad kan behandles i sitt nærmiljø. I dag blir altfor mange pleietrengende eldre liggende for lenge på sykehus etter behandling, poengterer Elvestuen.