Politikk

Frp-nestleder granskes for bolighandel

Frps nestleder Per Arne Olsen og hans tvillingbror kjøpte og solgte billige ungboleiligheter med god fortjeneste mens de hadde sentrale verv i Tønsberg kommune. Nå har kommunens kontrollutvalg iverksatt granskning.

Per Arne Olsen mener han ikke har gjort noe kritikkverdig - han kjøpte leiligheten etter at de unge hadde fått slippe til.
  • Mona W. Claussen
    Mona W. Claussen
    Journalist

Tønsberg-Nøtterøy boligbygglag fikk tomten billig av kommunen, mot løfte om at 24 av de nye leilighetene skulle bli rimelige boliger for unge i etableringsfasen.

God fortjeneste

Bare 13 av boligene ble solgt til unge. En gjennomgang av eiendomsregistret viser at flere av leilighetene ble kjøpt av sentrale politikere, BBL-styremedlemmer og deres familie, skriver Tønsbergs Blad.

Frps nestleder Per Arne Olsen er tidligere ordfører i Tønsberg og satt i boligbyggelagets styre. Han kjøpte en av leilighetene og solgte den senere med 280.000 kroner i fortjeneste.

Tvillingbroren Pål Wilhelm Olsen (H) kjøpte også ungboleilighet og solgte den siden med 405.000 kroner i fortjeneste.

Brødrene Olsen kjøpte ungboleiligheter etter at fristen for forkjøpsrett for unge BBL-medlemmer var utløpt. Per Arne Olsen mener at førstemann-til-mølla-prinsippet gjaldt etter denne fristen og at han ikke har gjort noe klanderverdig.

Etiske retningslinjer

Tønsberg kommunes kontrollutvalg vil likevel at kjøpene skal granskes. Nå skal revisjonsselskapet KPMG gå inn i saken og legge frem sin konklusjon for Tønsberg bystyre 10. mars.

Granskningen skal blant annet kartlegge hvilke etiske retningslinjer som gjaldt for kommunens politikere i 2005, og om politikerne har fulgt dem da de kjøpte ungboleiligheter i St. Olav borettslag.

Kommunens kontrollutvalg vil også vite hvordan ungboleilighetene ble markedsført, skriver Tønsbergs Blad.

— Storm i vannglass

— Dette er en svær storm i et bittelite vannglass. Alt har gått riktig for seg. Jeg er glad for at saken granskes, slik at alle mistanker kan legges døde, sier Frp-nestleder Per Arne Olsen til Aftenposten.no.

Leiligheten kjøpte han til datteren, sier Olsen.

— Først ble endel leiligheter solgt til folk under 35 år. Så kunne alle andre melde interesse. Jeg slo til først tre uker etter at resten av leilighetene var lagt ut for BBL-medlemmer i alle aldre. Om en ung kjøper hadde meldt interesse for samme leilighet, hadde den gått til ham eller henne, sier Olsen.

- Var leilighetene tilstrekkelig markedsført?

— De ble markedsført under Tønsbergdagen, der 10.000 mennesker er innom. Og de ble lagt ut i BBLs boligavis. Jeg kan ikke forstå at kjøpet skulle være i strid med kommunens etiske regelverk. Politikere må få kjøpe boliger hvor de vil, akkurat som alle andre, sier Olsen til Aftenposten.no.

- Uklokt og uetisk

Olsen har neppe gjort noe ulovlig. Men han har handlet uklokt og uetisk, mener stortingsrepresentanten Lars Egeland (SV) fra Tønsberg.

— Per Arne Olsen var kommunens representant i BBL-styret på denne tiden. Da han oppdaget at ikke alle leilighetene ble solgt umiddelbart, skulle han ha meldt dette tilbake til kommunen, som hadde stort behov for boliger til vanskeligstilte. Kommunen kunne ha kjøpt leilighetene - de var jo rimelige siden kommunen hadde subsidiert tomteprisen. I stedet velger han altså å kjøpe en leilighet selv, sier Egeland til Aftenposten.no.

— Hvorfor skal kommunen ha representanter i ulike styrer om disse representantene ikke sørger for å arbeide til beste for kommunen? spør han.

Granskningen vil neppe avdekke ulovligheter, mener Egeland. - Men handlemåten var uetisk. Om Olsen hadde vært kvinne og tilhørt et annet parti, ville han vært politisk død, sier Egeland.

Les mer om

  1. Politikk
  2. Fremskrittspartiet (Frp)