Politikk

Mannen i midten heter Magnus Jonas Slagsvold Støre. Gjett hvem han er i slekt med?

De er politisk allierte. Men visste du at Ap-lederen og Sp-lederen også har et indirekte slektskapsbånd?

Ap-leder Jonas Gahr Støre (f.v.) er faren til Magnus Jonas Slagsvold Støre, som er i slekt med Sp-leder Trygve Magnus Slagsvold Vedum.
  • Solveig Ruud
    Journalist

Går det som de vil, kan Ap-lederen og Sp-lederen komme til å havne i regjering sammen etter valget. Og pussig nok er det mer enn politikken som forener dem.

– Min kones slekt og Trygves morsslekt har samme aner på Hedmarken, rundt Slagsvold gård, forklarer Jonas Gahr Støre.

Hans kone og Sp-lederens mor er tremenninger. Det betyr at Trygve Magnus Slagsvold Vedum og Støres sønner er firmenninger.

Ukjent for Sp-lederen før han havnet på Tinget

Det indirekte slektskapet mellom de to politikere var ukjent for Vedum inntil han som nyvalgt stortingsrepresentant fra Hedmark traff på utenriksminister Støre i 2005.

– Da jeg møtte Jonas for første gang, kommenterte han at jeg hadde giftet meg året før. Jeg ble positivt overrasket over at han visste dette, for det var ikke noe det hadde vært mye oppmerksomhet rundt, sier Vedum.

Det viste seg at Støre hadde fått vite om slektskapsforholdet via Marits tante, Gunhild, som også kjente Trygve fordi de hadde bodd like ved hverandre i Oslo da han var student.

– Hun er storfamiliens leksikon, sier Støre om tanten som ifølge Ap-lederen kan fortelle om alt fra livet på en gård på 1930-tallet til motsetninger på Hedmarken og om hvem som er i slekt med hvem.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fotografert omtrent på grensen mellom gården Bjørby – som han driver selv – og gården Slagsvold der slekten til kona til Jonas Gahr Støre kommer fra.

Støres barn og Vedum har samme tippoldefar

Den eldste sønnen til Ap-leder Jonas Gahr Støre presenterer seg vanligvis som Magnus Slagsvold Støre. Men det folkeregistrerte navnet hans er Magnus Jonas Slagsvold Støre.

– Jeg heter det jeg heter, sier han til Aftenposten. Støres sønn lever sitt liv utenfor rikspolitikken, og lot seg nylig intervjue om det i A-magasinet.

Navnet gir tydelige assosiasjoner til de to partilederne på rødgrønn side.

– Det er veldig mange i min slekt som heter Magnus, sier Sp-leder Vedum, som ikke bruker mellomnavnet Magnus til daglig.

Men han bruker begge etternavnene: Vedum fra farssiden og Slagsvold fra morssiden.

– Jeg har veldig mye identitet knyttet til Slagsvold-navnet og synes det er hyggelig å bruke det. Det handler om oppvekst, besteforeldre og røtter til gården og gårdene rundt, forklarer han.

Marit Slagsvold har navnet sitt fra Sp-lederens nabogård. Og hans mor har også aner derfra.

Støres ektefelle har navnet fra Vedums nabogård

Jonas Gahr Støre er gift med Marit Slagsvold. Oldefaren hennes het Magnus Andersen Slagsvold. Slagsvold og Støres sønner har samme tippoldefar som Trygve Magnus Slagsvold Vedum.

Sp-lederen kjenner ikke slektningen Marit Slagsvold privat, men har truffet henne flere ganger når hun har vært med Jonas Gahr Støre.

– Men jeg kjenner jo godt til hennes forfedre, sier han.

Slagsvold-navnet kommer fra Stange i Hedmark, nærmere bestemt fra Sp-lederens nabogård.

Gårdene Slagsvold og Bjørby, som Slagsvold Vedum selv driver i dag, er nærmeste naboer. Det er en snau kilometer med jorder mellom hovedhusene.

Trygve Slagsvold Vedum fotografert foran Bjørby gård, som ligger 900 meter fra Marit Slagsvolds slektsgård.

Støre har besøkt Slagsvold gård én gang

Støre har ikke vært på Sp-lederens gård, men på familiegården til ektefellen.

– Jeg har vært med min kone på slektstreff på Slagsvold gård. Så har jeg vært på samfunnshuset på Heradsvang i Stange på et arrangement om matsikkerhet da jeg var utenriksminister, sier Støre og forklarer at møtelederen den gang introduserte ham ved å forklare at svigerfaren hans hadde lært å danse i det samme forsamlingslokalet.

Jonas Gahr Støres sønn Magnus fortalte i et intervju med Aftenposten tidligere i år om hvordan han liker å eksperimentere på kjøkkenet.

Hvorvidt sønnen Magnus Jonas Slagsvold Støre har noen politiske slektsbånd til rødgrønn side, vil hverken far eller sønn røpe noe om.

– Jeg tilhører alle sider, sier Slagsvold Støre.

– Han skal få være så privat som ethvert menneske fortjener. Han er først og fremst en god sønn og en god pappa for mitt barnebarn, sier Jonas Gahr Støre.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Stortingsvalg 2017
  2. Arbeiderpartiets landsmøte
  3. Senterpartiet (Sp)
  4. Stortingsvalg 2017
  5. Politikk
  6. Jonas Gahr Støre