Her er 11 budsjettforslag som KrF og Venstre vil vrake

KrF og Venstre snekrer nå på listen over forslag fra Regjeringen de vil vrake i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

Det var god stemning mellom statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen i Stortinget i dag. Budsjettforslaget ble da også godt mottatt blant sentrumspartiene. Men noen tøffe fighter rundt budsjettforslagene er det likevel ventet utover høsten.

Det var to nokså godlynte sentrumspartier som tok imot Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 på Stortinget torsdag.

KrFs ferske finanspolitiker Kjell Ingolf Ropstad (f.v.), Venstres Terje Breivik og den nye lederen av finanskomiteen Nikolai Astrup (H) blir sentrale i forhandlingene på Stortinget om neste års statsbudsjett.

«Et godt utgangspunkt for forhandlinger», var omkvedet både fra KrF og Venstre.

Begge partier har likevel allerede begynt på listen over saker der de ikke vil være med på å gi Regjeringen flertall for.

Det er ikke gitt at alle forslagene vil bli stoppet, men omkamp om disse sakene blir tema i forhandlingene om neste års budsjett:

1. Tesla-avgiften

Både Venstre og KrF mener Regjeringens forslag om å innføre engangsavgift for tunge elbiler bryter med en avtale om elbilfritak som ble inngått mellom de fire borgerlige partiene i mai 2015.

– Avtalebrudd, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

– Forslaget virker ikke godt gjennomtenkt. Det kan gjøre det svært vanskelig å nå målet om at det kun skal selges nullutslippsbiler i 2025, sier Venstres finanspolitiker Terje Breivik til Aftenposten.

2. Kutt i dagpengene

Regjeringen vil innføre strengere regler for opptjening av dagpenger. I dag kan man tjene opp rett til arbeidsledighetstrygd enten ved å ha tjent 1,5 G (grunnbeløpet i folketrygden, litt over 90.000 kroner) i løpet av det siste året, eller 3 G i løpet av de tre siste årene.

Nå vil Regjeringen fjerne muligheten til å «samle opp» rettigheter over tre år. KrF misliker forslaget og mener det er vanskelig å se motivasjonen for endringen.

3. Kutt i antallet kvoteflyktninger

Regjeringen foreslår at Norge skal ta imot 1120 kvoteflyktninger neste år, som er et langt lavere antall enn de siste årene.

Både Venstre og KrF ønsker et høyere antall kvoteflyktninger enn dette.

– Dette blir nok tema i forhandlingene. I Norge er det rom for å ta imot flere kvoteflyktninger, sier Breivik til NTB.

4. Mindre enn én prosent av BNP til bistand

I forslaget til statsbudsjett for 2018 er det satt av 35,1 milliarder kroner til bistand. Dette er en økning, men litt under det som spesielt for KrF er en symboltung grense: At norsk bistand skal utgjøre 1 prosent av Norges BNI (Bruttonasjonalinntekten).

Bistand er også en gjenganger i budsjettforhandlingene. Det blir en prioritert sak for KrF å få bikket bistandsprosenten over 1 prosent.

5. Avvikle skatteklasse 2

Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2, som gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav eller ingen inntekt.

Skatteklasse 2 har vært en gjenganger i budsjettforhandlingene de siste årene. KrF har tidligere år kjempet mot å fjerne ordningen, og vil gjøre det også i år.

6. Kutt for folkehøyskolene

Regjeringen foreslår å kutte støtten til folkehøgskolene med 25 millioner. I tillegg foreslås det kutt i studiestøtten til elevene på totalt 11 millioner.

Spesielt Venstre har et stort engasjement for folkehøyskolene og ønsker å fjerne dette kuttet.

7. Dyrere barnehage

Regjeringen legger opp til at regningen for en barnehageplass skal økes fra 2730 kroner til 2910 kroner i måneden. Dette innebærer en prisøkning på 110 kroner, når effekten av prisstigning er trukket fra.

KrF misliker forslaget om at barnehagene skal bli dyrere, men vil vurdere opp mot andre saker om dette er et kutt man skal prioritere å få fjernet.

8. Mindre økning til jernbane enn vei

Satsing på jernbane økes med 5,7 prosent i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, mens satsingen på vei økes med hele 7,7 prosent, ifølge NTB.

Venstre misliker denne vektingen, men vil gå nærmere inn i tallene før de konkluderer med om de vil kreve at satsingen på jernbane økes, får Aftenposten opplyst.

9. Kutt til dyrevernsorganisasjoner

Regjeringen ønsker å kutte all statsstøtte til frivillige organisasjoner innen landbruks- og matområdet. Dette innebærer frivillige dyrevernsorganisasjoner som NOAH. Også blant annet Natur og Ungdom, OIKOS – Økologiske Norge og Norges Bygdeungdomslag rammes, ifølge NTB.

Samtidig tildeles pelsnæringen 2 millioner kroner.

Signaler fra Venstre tyder på at partiet misliker kuttet til blant annet dyrevernsorganisasjoner og ønsker å gjøre om dette.

10. Kutt i bevilgninger til Kirken

I forslaget til budsjett øker bevilgningene til Kirken med 1,1 prosent. Dette er mindre enn forventet pris- og lønnsvekst, og dermed i realiteten et kutt.

Dette misliker KrF sterkt.

– I Kirken snakker man om en prestekrise, spesielt i distriktene. Den går ikke over med dette budsjettet, sier KrFs kultur- og kirkepolitiske talsperson Geir J. Bekkevold.

11. Kutt i pressestøtten

Regjeringen vil kutte 25,7 millioner i produksjonstilskuddet til mediene. Samtidig settes det av 7 millioner kroner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning.

– Vi synes kuttet er veldig problematisk, også måten det innrettes på. Det rammer først og fremst nummer to-aviser og riksdekkende meningsbærende aviser, påpeker Bekkevold i KrF.

Egne satsinger kommer i tillegg

I tillegg til disse sakene som KrF og Venstre vil rette opp, har begge partier lister med egne saker de vil prioritere å få med i 2018-budsjettet dersom de skal være med på en budsjettavtale.

KrF vil blant annet prioritere flere lærere i småskolen, bedre ordninger for barnefamilier og økt minstepensjon.

Venstre vil prioritere etterutdanning av lærere, mer satsing på klima og gründere samt målrettede tiltak mot barnefattigdom.

KrF og Venstre har begynt på listen over saker der de ikke vil være med på å gi Regjeringen flertall for.