Rødt-veteran om våpenstriden: Fått mange pasifister og NKP-ere som nye medlemmer

I Rødts moderparti AKP-ml var ord som «folkekrig og kamp for nasjonal suverenitet» dagligdags. Dagens Rødt-medlemmer har et langt mer mangfoldig ideologisk engasjement.

Boye Ullmann fra Rødt sier «fattigfolk fryser ihjel» og at partiet må støtte våpen til Ukraina.

For nordmenn flest fremsto Arbeidernes Kommunistparti (AKP-ml) på 1970-tallet som uforståelig og farlig. De hadde væpnet revolusjon på programmet og plasserte Sovjetunionen som en sosial-fascistisk og imperialistisk stormakt på linje med USA.

Og ingen stusset da Tor Obrestad ga ml-romanen om studenten i studiesirkelen om marxisme tittelen «Vi skal kle fjellet med menneske og våpen».

Les hele saken med abonnement