Høyresiden på Stortinget vil ikke være med på SVs skatteplan

Venstres Guri Melby fnyser av SVs skatteinvitasjon. Nå inviterer hun Ap og Sp til et eget forlik – uten SV.

Venstre-leder Guri Melby vil sette SVs Kari Elisabeth Kaski på gangen i et eventuelt nytt forlik om skatt. Her er Kaski fotografert sammen med familien sin på SVs landsmøte, som holdes denne helgen.

– Et skatteforlik med SV, som bare tar for seg prinsipper og ikke nivå på skattene, vil bære helt galt av sted, sier Venstre-leder Guri Melby Aftenposten.

Nå sender Venstre-lederen en kalddusj til SVs landsmøte. Det avholdes på Gardermoen denne helgen. Hun inviterer regjeringspartiene Ap og Sp til et eget skatteforlik – uten SV.

Bakgrunnen er Kari Elisabeth Kaskis forsøk på skattediplomati med høyresiden i Stortinget. Gjennom Aftenposten torsdag inviterte hun alle partier på Stortinget til å inngå et bredt forlikbredt forlikEnighet på Stortinget, f eks. etter en behandling av en stortingsmelding fra regjeringen. At et forlik er bredt, betyr at flere partier er med, og da gjerne fra både høyre- og venstresiden. om skatt.

Kaski mener det bør være den naturlige oppfølgingen av det regjeringsutnevnte Torvik-utvalget. Det avga sin rapport i desember.

Regjeringen har lovet å holde skattene på dagens nivå. SV er av den klare oppfatningen at de må opp. Ellers må det kuttes kraftig i velferden, fastslår Kaski.

Et bredt forlik om økt skatt må til for å skjerme næringslivet for flere skattesjokk, mener SV-toppen.

– SV og Høyre kommer aldri til å bli enige om satsen i formuesskatten. Men vi bør kunne enes om noen større omlegginger av skattesystemet, sa Kaski.

Venstre-leder Guri Melby er dypt kritisk til SVs skattepolitikk og vil ha et forlik på Stortinget uten partiet. – Jeg håper Ap og Sp vil lene seg på andre enn SV for et eventuelt forlik, sier Melby.

Avviser SV-invitt

Men forsøket faller altså på stengrunn. Hverken Høyre, Frp eller Venstre er interessert i å være med det Kaski har skissert.

Melby mener det er umulig å ta invitasjonen fra SV seriøst. Hun viser til intervjuet med Kaski. Der avklarer Kaski at hun uansett ikke vil gi flertall til skattepolitikk som SV er imot.

– Jeg tenker at Kaskis invitasjon er et forsøk på å fremstå som konstruktiv og imøtekommende, men egentlig uten å gi noe som helst, sier Melby.

Hun sier at Venstre er villig til å diskutere «et forlik for å unngå de negative effektene av regjeringens skattepolitikk». Hun mener politikken flertallet fører, er i ferd med å gjøre Norge mindre attraktivt for både norske og utenlandske kapitalister.

– Jeg håper Ap og Sp vil lene seg på andre enn SV for et eventuelt forlik, sier Melby.

– Kaski sier hun vil ha mindre skatt på arbeid og økt skatt på arv, eiendom, grunnrente og miljøfiendtlig aktivitet. Det vil også Unge Venstre. Er det så ille?

– Mye av dette er også Venstre for. Og hvis det er var dette de gjennomførte i praksis, ville det være én ting. Men det er det ikke. Økt arbeidsgiveravgift, er ikke det den mest direkte skatten på arbeid du kan ha? Det var de med på å gi flertall nå i høst.

Høyre: Krevende med SV-forlik

Høyres finanspolitiske talsperson Helge Orten sier han er usikker på hvordan han skal tolke invitasjonen fra SV.

– Jeg leste intervjuet med Kaski. Det er virker som om hun vil ha et bredt skatteforlik basert på SVs skattepolitikk. Og det er jo ikke aktuelt, sier han.

Orten understreker at Høyre er positive til brede forlik i skattepolitikken. Det bidrar til forutsigbarhet til folk og næringsliv, fastslår han.

– Da kan ikke regjeringen og SV fortsette å innføre nye skatter og avgifter over natten og før de er behandlet i Stortinget. Det skaper bare usikkerhet og politisk risiko, mener han.

Han viser til at Høyre flere ganger har vært med på brede skatteforlik i Stortinget. Og at SV sto utenfor de to siste.

– Høyre har også behov for inntekter. Dere gikk inn for 38 milliarder i økt skatt i Høyres alternative budsjett?

– Vi ser også at det er rimelig at kommunale og fylkeskommunale kraftselskaper som har ekstra store inntekter nå, bidrar til kompensasjonsordningene for høye strømpriser. Men vi mener at skatten på norsk eierskap må ned og støtter ikke økningen i arbeidsgiveravgiften. Vi reduserte også skatten for de med de laveste inntektene og økte barnetrygden.

Frp: Nei til skatteforlik, ja til oljeforlik

Kaskis utspill møter en kald skulder også fra Hans Andreas Limi. Han er Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann.

– Jeg tror jeg har både innbyggerne og bedriftene med meg når jeg sier nei takk til økt skatt.

Han har også en kontring på lur. Han inviterer SV til et forlik om å øke oljeutvinningen og begrense kostnadene ved innvandring.

– I 2022 betalte oljeselskapet Equinor alene like mye skatt som alle andre norske bedrifter til sammen. Dersom SV går med på et forlik om mer oljeleting og lavere kostnader ved innvandring, kan vi virkelig snakke om å sette ned skattene og avgiftene, sier han til Aftenposten.

Kjell Ingolf Ropstad er KrFs finanspolitiske talsperson. Han skriver i en SMS til Aftenposten at han forventer en invitasjon til et bredt forlik.

«Det er en stor fordel med brede forlik i skattepolitikken for å sørge for stabile og forutsigbare rammevilkår for næringslivet. Det trengs etter mange store skatteendringer i år med mye usikkerhet om endringenes varighet bl.a.» skriver han.