ESA klaget på at nyansatte ikke fikk feriepenger. Nå vil regjeringen endre loven.

Ferieloven skal endres slik at alle får minst fire ukers betalt ferie første året i arbeidslivet. Dermed gir regjeringen etter for krav fra ESA og norske arbeidstagerorganisasjoner.

Ferieloven gjør at mange arbeidstagere som ikke har tjent opp feriepenger, dropper å ta ut de ferieukene de har krav på. Nå blir loven endret.

Etter mange års brevveksling mellom ESAESAForkortelsen står for Efta Surveillance Authority. Eftas overvåkingsorgan kontrollerer at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein følger reglene i EØS-avtalen. og norske myndigheter ser det nå ut til at den omstridte ferieloven blir endret.

– Vi ønsker å kartlegge alternative løsninger, der arbeidstagere kan få både ferie og feriepenger det første året i arbeid. Utredningen vil gi oss svar på hvordan dette kan gjennomføres praktisk.

Les hele saken med abonnement