Stortingspresidenten nekter å svare på spørsmål om striden på Stortinget. «Et demokratibrudd», sier statsviter.

Etter det Aftenposten erfarer, kjente stortingspresident Olemic Thommessen (H) til direktør Ida Børresens innlegg om Stortingets byggeprosjekt før det kom på trykk i Aftenposten. – Dette gjør at stortingspresidenten må ha stilt seg bak innlegget, sier statsviter.

 Stortingspresident Olemic Thommessen (H) vil ikke svare på Aftenpostens spørsmål om bråket rundt byggesaken på Stortinget.
 Stortingspresident Olemic Thommessen (H) vil ikke kommentere kritikken fra kontroll- og konstitusjonskomiteen har av Stortingets direktør Ida Børresen.

– Det er etter mitt skjønn viktig at Stortingets presidentskap og president klargjør om det innlegget direktøren har skrevet, også er presidentskapets oppfatning, sier Martin Kolberg (Ap), leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Aftenposten har gjentatte ganger de siste tre døgnene forsøkt å få svar fra stortingspresident Olemic Thommessen (H).

Onsdag sendte Aftenposten seks spørsmål og fem oppfølgingsspørsmål om bråket rundt Stortingets byggeprosjekt i en e-post til Olemic Thommessen.

I svaret som er sendt fra stortingspresidenten via Stortingets sekretariatsleder Dag Nordbotten Kristoffersen besvares ingen av disse spørsmålene.

Han understreker imidlertid at presidentskapet og Stortingets administrasjon forholder seg til Stortingets vedtak, og at saken er avsluttet i Stortinget.

«Saken ble avsluttet i Stortinget 20. juni og det er helt uaktuelt med noen omkamp om spørsmål knyttet til saken», heter det i svaret.

Krever svar fra stortingspresidenten

Bakgrunnen for at Aftenposten har forsøkt å få svar på flere spørsmål fra stortingspresidenten, er kronikken signert den tverrpolitiske ledelsen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, henholdsvis leder Martin Kolberg (Ap) og de to nestlederne Michael Tetzschner (H) og Helge Thorheim (Frp).

Her går de løs på virkelighetsbeskrivelsen Stortingets direktør Ida Børresen har av byggeskandalen på Stortinget, som hun kom med i et innlegg i Aftenposten. I dette innlegget ville Børresen korrigere og presisere et nyhetsoppslag i Aftenposten, men ledelsen i kontrollkomiteen oppfatter dette hennes innlegg som motstridene til Stortingets vedtak i saken.

Thommessen har foreløpig ikke svart på om han stiller seg bak Stortingets direktør og hennes virkelighetsforståelse, eller om han i likhet med ledelsen i kontrollkomiteen oppfatter Børresens innlegg som en omkamp mot Stortingets merknader og vedtak i forbindelse med byggesaken.

Martin Kolberg (Ap), leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

– Dette er viktig, for her er det to alternativer: Enten uttaler direktøren seg på selvstendig grunnlag, som er en situasjon å forholde seg til. Det andre er at det er en uttalelse som indirekte er presidentskapets oppfatning. Da er det en annen situasjon å forholde seg til, sier Kolberg.

– Hvis presidentskapet har stilt seg bak innlegget. Hvilken situasjon har vi da?

– Jeg vil ikke kommentere det ytterligere. Det er av betydning å få vite om stilt seg bak det. Jeg sier ikke mer om det før de klargjør det.

– Hvorfor vil du ikke si mer om det?

– Jeg vil ikke uttale meg om hypotetiske problemstillinger.

– Han kunne stoppet innlegget

Aftenposten kan imidlertid erfare at Thommessen hadde kunnskap om innlegget fra Børresen før det kom på trykk.

– Dette gjør at stortingspresidenten må ha stilt seg bak innlegget og godtatt det, mener Trond Nordby, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Samtidig trenger ikke dette å medføre at han nå er enig.

Aftenposten har spurt stortingspresidenten om han hadde kunnskap om innlegget, men har ikke fått svar.

 Trond Nordby, professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

– Det kan hende han har gjort det på en slumsete måte. Men uansett hvordan man ser på det, om han har lest den på forhånd eller lest den etter kronikken fra ledelsen i kontroll- og konstitusjonskomiteen, så bør han kunne svare i dag, sier han.

– Kunne han stoppet innlegget hvis han var uenig?

– Ja, sier han, og legger til at han uansett kunne sagt at han var uenig i ettertid.

Innlegget til Børresen ble publisert 16. juli for halvannen uke siden.

– Hvis han er uenig, bør han i alle fall si det på en eller annen måte og komme frem med sin uenighet. Han bør kunne ha sagt fra tidligere og i alle fall nå. Han kan si at det var feilaktig, og at han ikke leste det grundig på forhånd, og at han nå vil gi henne sparken før åremålsperioden utløper, sier han.

«Vanvittig», «hårreisende» og «demokratibrudd»

At Thommessen ennå ikke har klargjort sitt standpunkt, omtaler han som «helt vanvittig», «hårreisende» og som «et direkte demokratibrudd».

– Det er brudd med demokratiske prinsipper når han ikke vil stå frem i denne saken.

Stortingets byggeprosjekt er gjenstand for en strid mellom kontroll- og konstitusjonskomiteen og Stortingets direktør.

– Utover å klargjøre sitt standpunkt, hvordan bør stortingspresidenten håndtere dette?

– Det han bør gjøre, er å se kritisk på hennes befatning med saken. Hun har åpenbart gitt uriktig informasjon etter at Stortinget har kommet med sin kritikk, så har hun bagatellisert det hele på en uriktig måte som virker avsporende, og det er veldig uheldig. Derfor bør hun kritiseres. Hun står til ansvar for presidentskapet direkte. Hun kan ikke felles av noe mistillitsvotum, sier han.

– Presidentskapet må avsette henne

Hvis ikke presidentskapet tar affære, er det i så fall presidentskapet som kritikken må rettes mot, mener han.

– Det som er saken, er at Olemic Thommessen må ta det fulle ansvar utad for den måten Ida Børresen har håndtert denne saken. Om han da velger å avsette henne, så vil det være en naturlig følge av denne kritikken. Hun har opptrådt på en helt feilaktig måte, men hun kan ikke avsettes av Stortinget. Det går via presidentskapet, sier han.

Stortingets direktør Ida Børresen har ikke ønsket å gi noen kommentarer om bråket på Stortinget.