Politikk

Vil ha 3000 lærerspesialister. Her er Høyres 11 punkter for tidlig innsats i skolen.

«Kodeknekkere» på småskoletrinnet står sentralt i det Høyre løfter frem som sin nye skolereform. Trond Giske (Ap) kritiserer sin hovedmotstander for å komme sent på banen.

«Hode, skulder, kne og tå» sto på programmet da helse- og omsorgsminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner lanserte Høyres tidlig innsats-pakke på St. Sunniva skole.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Torsdag morgen møtte et topptungt Høyre-team opp på St. Sunniva skole i Oslo for å presentere 11 punkter som viser hvordan partiet vil gjennomføre tidlig innsats i skolen.

Flere av punktene er kjent fra før. De handler om å lovfeste skolers plikt til tidlig innsats, innføre en nedre grense for skolekvalitet på kommunenivå, gi kommuner plikt til å «banke på dører» for å få innvandrerbarn i barnehagen og sikre elevene 20 minutters matpause.

Løftet om en kraftig utvidelse av ordningen med såkalte «lærerspesialister», er imidlertid nytt.

Målet er at det etter perioden 2017–2021 skal være 3000 lærerspesialister, minst én på hver barneskole.

Prislappen på det som blir omtalt som Høyres nye skolereform etter «lærerløftet», er satt til 1 milliard kroner de neste fire årene.

Statsminister Erna Solberg, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, helse- og omsorgsminister Bent Høie og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte en tidlig innsats-pakke som handler om alt fra å sikre elevene matpause til å få kommuner til å «banke på dører» for å få innvandrerbarn i barnehage.

– Vår aller beste sosialpolitikk

Høyre vil bort fra det de kaller en «vente og se-holdning» i skolen. Tidlig innsats skal gi elevene hjelp «når det trengs, ikke når det er for sent» og sørge for at barna slipper å gå på «nederlag på nederlag».

– Mye går i riktig retning, men 10.000 elever går ut av grunnskolen uten å kunne lese skikkelig. Vi kan ikke akseptere at barn blir hengende etter, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen.

Selv kaller hun lærerspesialistene for «kodeknekkere», og sier dette er lærere som har mange forskjellige metoder for å trigge ulike barns evne til å knekke lese- og skrivekoden.

Det krever fordypning, sier Solberg. Høyre vil derfor også sette av 2500 plasser på en ny videreutdanning i begynneropplæring.

Satsingen på tidlig innsats i skolen er ifølge statsministeren Høyres «aller beste sosialpolitikk». Partiets mål er at 90 prosent av elevene skal fullføre og bestå videregående skole innen 2030.

  • «Det viktigste er at læreren vet hvem som sliter – og hvordan de kan hjelpe dem», skriver kommentator Helene Skjeggestad.

Får høyere lønn og mindre undervisningstid

Regjeringen har siden 2015 testet ut en ordning med lærerspesialister. Antallet er økt fra 200 til 300 til skolestart i høst.

Nå vil altså Høyre oppjustere satsingen kraftig. Lærerspesialistene står helt sentralt når tidlig innsats-reformen skal realiseres.

Det er imidlertid ikke snakk om nye lærerstillinger, men en spesialistfunksjon lærere kan søke på.

De utvalgte lærene vil få høyere lønn og frikjøpt undervisningstid slik at de kan være ressurspersoner på tidlig lese- og skriveopplæring på skolen, ifølge Røe Isaksen.

– Det var delvis skepsis da vi startet ordningen, men evalueringen sier at dette fungerer veldig bra.

Tidlig innsats, bare et slagord?

Røe Isaksen vil skape en «kultur- og praksisendring» i alle norske skoler. Det er summen av tiltak, og systematikken i arbeidet, som er avgjørende for å lykkes, mener statsråden.

– Alle er for tidlig innsats, men det er hva du fyller det med og hvordan du følger det opp systematisk som er avgjørende. Når jeg ser på andre partier så mener jeg at tidlig innsats bærer preg av å være et slagord med ett tiltak bak, kanskje to, men ikke noe mer enn det.

– Det holder ikke å si at vi skal ha en garanti for at alle barn skal lære og lese og skrive hvis du ikke har den systematiske politikken for å sikre det, sier han med klar adresse til Arbeiderpartiet.

Ap-nestleder Trond Giske kaller uttalelsen komisk og spør hvor Røe Isaksen har vært de siste fire årene. Han har lest Høyres 11-punktsliste og er ikke imponert.

– Alt som står der er kjent fra før. Det meste er allerede vedtatt av Stortinget. Og jeg må si det er på grensen til trist at vi i fire år har foreslått og fått nedstemt konkrete forslag til tidlig innsats.

Trond Giske (Ap) er ikke imponert over Høyres tidlig innsats-pakke.

Ap går til valg på en lese-, skrive og regnegaranti og har sagt at elever som ikke har tilfredsstillende nivå på lese-, skrive- og regneferdigheter etter 2. trinn skal ha rett til individuell oppfølging

– Det vi foreslår er selvfølgelig økt lærertetthet. Mange elever trenger ikke en spesialist, de trenger en lærer med tid, sier Giske før han legger til:

– Så må du ha et spesialteam som kan følge opp dem med særskilte læringsutfordringer, det har vi foreslått. Du må ha flere spesialpedagoger og folk med kompetanse, det har vi foreslått og så må du ha en god skolehelsetjeneste, og det har vi også foreslått.

Les mer om

  1. Stortingsvalg 2017
  2. Stortingsvalg 2017
  3. Skole