NRK-bot halvert etter valgblemme

NRK var for tidlig ute med prognosene for Arbeiderpartiets valgresultat valgkvelden for snart ett år siden og ble ilagt 600.000 kroner i gebyr. Nå slipper rikskringkastingen unna med det halve.

Det opplyser sekretær Erik Børresen i Medieklagenemda i en epost til Dagens Næringsliv.

Les også

NRK må betale 600.000 kroner i bot

I vedtaket der gebyret halveres til 300.000 kroner opplyser valgklagenemnda at de har lagt vekt på at det ikke var et bevisst brudd, at NRK tross alt har hatt visse rutiner myntet på å overholde sperrefristen, at det var første gang kanalen brøt reglene og at bruddet først og fremst synes å være forårsaket av menneskelig svikt.

Les også

NRK fikk ikke medhold etter valgblemme

– Det var videre kun ett partis resultat som ble offentliggjort, og det skjedde kun 11 minutter før valglokalene stengte, heter videre.

Den lille lokalavisen Svelviksposten gjorde en lignende tabbe ved å offentliggjøre forhåndsstemmer før sperrefristen klokken 21 valgkvelden 14. september 2015. Avisen ble ilagt et gebyr på 100.000 kroner, men også dette ble halvert.