Opposisjonen med «sterk kritikk» av regjeringens håndtering av Nav-saken

Ap, SV og SV retter «sterk kritikk», men ikke mistillit, mot regjeringen for håndtering av trygdeskandalen. Kritikken får ingen direkte konsekvenser.

Daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, NAV-direktør Sigrun Vågeng og daværende riksadvokat Tor-Aksel Busch holdt pressekonferanse om at retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land har vært praktisert feil.

– Håndteringen av saken har ikke vært god nok. Veldig mange mennesker er rammet. Dette er det mest alvorlige før et mistillitsforslag, sier saksordfører, Aps Eva Kristin Hansen.

Siden arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie gikk av i forbindelse med Frps utgang av regjeringen, dropper opposisjonspartiene mistillit.

I ettermiddag la Stortingets kontrollkomité frem innstillingen og den politiske konklusjonen i trygdeskandalen.

Til grunn lå statsråd Hauglies redegjørelse 5. november for Stortinget, om Navs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning.

SVs Freddy André Øvstegård sier saken handler om justismord:

– Det handler om at mennesker er utsatt for justismord fra staten. Om at staten i lengre tid hadde mulighet for å slå alarm og varsle riksadvokatens kontor, men lot være å gjøre det. Det har gitt store konsekvenser for sårbare mennesker.

– Selv om Hauglie har gått av, kan ikke regjeringen slippe unna det politiske ansvaret, sier Øvstegård og understreker at opposisjonens forslag gir regjeringen ansvaret for den største rettspolitiske skandalen etter krigen.

«Regjeringens håndtering av sak om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 er sterkt kritikkverdig,» heter det i forslaget fra Ap, SV og Sp. De mener Hauglie gjorde for lite og for sent, og kunne hindret at uskyldige mennesker ble dømt og satt i fengsel.

Minst 78 personer er uriktig dømt for trygdesvindel. Regjeringspartiene frikjenner tidligere statsråd Anniken Hauglie (H) for anklager om justismord.

– Det blir tullete å konkludere nå for så å granske hva som har skjedd, sier Svein Harberg (H), nestleder i kontrollkomiteen.

– Det er en svært alvorlig sak, og det er vi enig i. Nå har vi vurdert statsrådens redegjørelse og det er første del av behandlingen. Da er det underlig at den statsråden som grep fatt i dette, som har ryddet opp og satt i gang granskning, skal få den sterkeste kritikken, sier Harberg.

SVs Freddy André Øvstegård mener «det er en hån mot ofrene at regjeringspartiene vil frikjenne toppene i systemet, og ikke la denne massive skandalen få noen konsekvenser for regjeringen».

– Vi kan ikke ha en kultur for politisk ansvarsfrihet i Norge. Vi må holde også de på toppen ansvarlig når mennesker rammes av justismord fordi de på toppen ikke handlet tidlig nok, sier Øvstegård.

Komiteen er delt nøyaktig i to med fem stemmer hver. Men når saken kommer til behandling i Stortinget har regjeringspartiene flertall i salen. Dermed blir ikke forslaget vedtatt i Stortinget 5. mars.

Rødt og SV har tidligere varslet at de ville fremme mistillitsforslag mot Hauglie.

– Dette er tidenes mageplask fra Frp. Partiet lovte handlekraft, men dilter nå etter regjeringen som fraskriver seg alt ansvar for denne enorme uretten som har rammet så mange nordmenn, sier Rødts leder Bjørnar Moxnes.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF med støtte fra Frp og uavhengige Ulf Leirstein finner ikke grunnlag for å kritisere Hauglie. Heller tvert imot.

– Her skiller vi lag. De mener regjeringen i sluttfasen har håndtert det dårlig. Det er vi ikke enige i. Da dette ble oppdaget, har den virkelig grepet fatt i saken, sier Harberg.

Kontrollkomiteen tar også opp analysen fra tidligere høyesrettsdommer Karl Arne Utgård som mener at Nav likevel ikke har praktisert reglene feil:

Komiteen vil understreke at den har lagt regjeringens redegjørelse til grunn for sin behandling. Der ble det sagt at det her har vært en feil fortolkning og praktisering av regelverket.

Komiteen har ikke fått innsyn i regjeringsadvokatens vurdering som lå til grunn for regjeringens redegjørelse, men baserer vurderingene i innstillingen på informasjonen som har kommet frem i statsrådens redegjørelse, korrespondansen med regjeringen og svarene fra høringen, hvor regjeringen har vært helt tydelige på at det er en rettsanvendelsesfeil.

Når granskningsutvalget ledet av professor Finn Arnesen legger frem sin vurdering av Utgårds analyse, vil komiteen behandle saken på ny. Det vil først skje til høsten.