Frp-nei til forslag om lokal vetorett mot vindkraft

Frp-nestleder Sylvi Listhaug trakk i januar fram kampen for lokal vetorett mot vindkraft som sentral for partiet. Men Frp vil ikke støtte Sps forslag om dette.

Vindmøller på land, som her i Eigersund kommune i Rogaland, er blitt en betent sak lokalt flere steder. Tirsdag ble det klart at stortingsflertallet går mot Senterpartiets forslag om å gi kommuner lokal vetorett mot utbygging av vindkraft. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Da Frp gikk ut av regjeringen 20. januar, poengterte Listhaug at lokal vetorett mot vindkraft er noe partiet vil kjempe for.

-Det å få dette på plass slik at man ikke blir overkjørt av statlige myndigheter, og sørge for at det ikke blir bygget ut flere kraftkabler til utlandet som gir norske husholdninger høye strømpriser, blir viktige saker for Frp, sa hun.

Men da forslaget fra Senterpartiet om nettopp lokal vetorett mot vindmøller ble avgitt i energi- og miljøkomiteen på Stortinget tirsdag, fikk Sp bare støtte fra MDG. Både regjeringspartiene, Frp og Arbeiderpartiet vender tommelen ned.

– Noe av det første Frp sa etter at de gikk ut av regjering, var at de ville gi kommunene vetorett i forbindelse med utbygging av vindkraft, sier stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) i energi- og miljøkomiteen til NTB.

– Dette beviser nok en gang at Frp ikke tør å stå på egne bein, men er et støtteparti for Venstre og regjeringen, mener hun.

– Arroganse

I forslaget bes regjeringen sikre at «vedtak om utbygging av vindkraft er i tråd med lokale ønsker og kommunestyrevedtak. Konsesjon kan ikke gis i strid med kommunestyrevedtak.»

Borch viser til at flere store vindkraftutbygginger har skapt lokal motstand og mener det er viktig for fremtidige vindkraftutbygginger at de er i tråd med lokale ønsker.

– Lokal støtte må være en forutsetning for å bygge vindmøller. Vi ser at det ofte kan være interessekonflikt mellom vindkraft og naturinteresser. Da må vi lytte til dem som opplever det på kroppen, sier hun.

– Jeg mener dette viser en arroganse fra de andre partiene som nå stemmer mot at vi skal lytte til lokalsamfunnene i vindkraftsaker.

«Egne forslag»

Frp gikk ut av regjeringen med et varsel om at partiet nå i større grad vil føre egen politikk og ikke lenger ser seg forpliktet av regjeringsplattformen, som ble forhandlet fram på borgerlig side i fjor vinter.

Samtidig gjorde partileder og nå parlamentarisk leder Siv Jensen det nylig klart at Frp ikke kommer til å støtte et eneste forslag fra de andre opposisjonspartiene på Stortinget.

– Vi jobber med egne forslag på vindkraft i tråd med partiprogrammet og gikk derfor ikke inn i noen av Sps, sier Frps energi- og miljøpolitiske talsperson, Jon Georg Dale, i en sms til NTB tirsdag.

Aps Ruth Grung i energi- og miljøkomiteen viser til at det er et nasjonalt ansvar å nå Norges klimamål.

– Ap er opptatt av god lokal forankring og ser fram til bedre retningslinjer slik at det blir tatt hensyn til natur, miljø og friluftsliv. Men forsyningssikkerhet og oppfylling av klimamål er et nasjonalt ansvar, og vi vil derfor ikke gi den enkelte kommune vetorett, sier hun til NTB.