Frp presset frem forbud mot muslimske SFO-er

Det blir forbud mot muslimske SFO-er med overnattingstilbud. Og trossamfunn som mottar bidrag fra autoritære regimer som ikke har religionsfrihet, kan nektes statsstøtte.

Aftenposten har i en serie reportasjer dokumentert at barn fra muslimske miljøer overnatter hos Det islamske kultursenters menigheter i Drammen, Mjøndalen og Oslo. Her har Aftenposten valgt å tegne over jentene, som er på vei inn overnattings-SFO-en i Drammen, for å anonymisere dem.

Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fikk gjennomslag for å gi tilskudd til alle trossamfunn som har mer enn 50 medlemmer, samt støtte til hovedelementene i regjeringens forslag til ny lov om trossamfunn.

For å få det måtte han imidlertid svelge et par kameler og gi Frp seire som medfører innstramninger og forbud som rammer muslimske trossamfunn.

Det ble resultatet etter flere dagers intense forhandlinger mellom regjeringspartiene og Frp.

Himanshu Gulati: – Vi er stolte

Frp vil egentlig fjerne all offentlig støtte til trossamfunn, etter amerikansk mønster.

– Vi vil fremme et forslag i Stortinget nå om å avvikle all offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn. Men fordi det neppe vil få flertall, støtter vi subsidiært regjeringens forslag om en nedre grense på 50 medlemmer for å få tilskudd, sier Himanshu Gulati, trospolitisk talsperson i Frp.

Han sier motytelsen har gitt Frps viktige seire:

  • Forbud mot «faste etter-skoletilbud med overnatting over lengre tid for å forhindre segregering, parallellsamfunn, negativ sosial kontroll eller radikalisering».
  • Trossamfunn som mottar bidrag fra stater som ikke har religionsfrihet kan nektes tilskudd.
  • Trossamfunn med «etter-skoletilbud med overnatting» plikter å opplyse om dette i årlig virksomhetsrapportering.
Himanshu Gulati, trospolitisk talsperson i Frp

– Vi er stolte over å ha fått gjennomslag for forbud mot overnattings-SFO-er, såkalte koranskoler. I tillegg var det viktig å få inn at vi kutter offentlig støtte til samfunn som mottar støtte fra autoritære land som ikke respekterer religionsfriheten, sier han.

Regjeringen pålegges å komme med forslag til Stortinget om dette senest våren 2021.

Forslaget om å forby muslimske SFO-er er for øvrig en kopi av et dokument 8-forslag fra SV som ligger til behandling i Stortinget.

– Vil forfølge dette rettslig

Arif Erkök, styreleder i paraplyorganisasjonen Det Islamske Kultursenter Samfunn i Norge (DIKSIN), reagerer på forbudet.

– DIKSIN vil følge opp den politiske prosessen og kommer til å benytte seg av alle nasjonale og internasjonale rettsmidler ved lovendringer som vil svekke religionsfriheten, sier han.

Det Islamske Kultursenter driver såkalte etterskoletilbud med overnatting i Drammen, Oslo og Nedre Eiker. Har også etablert menigheter i Grenland, Moss og Stavanger. På bildet her ser vi lokalene på Rødtvet i Groruddalen i Oslo.

Erkök mener et forbud vil svekke religionens posisjon og religionsfriheten i Norge.

– Vi tar det til etterretning, men ber ansvarlige politikere være forsiktige med å utforme politikk som svekker religionens posisjon og trosfriheten i Norge.

– Ansvarlighet, likeverd, dialog og frihet bør være nøkkelord for alle, spesielt for stortingspolitikere. Samfunnet er ikke tjent med hastige og populistiske lovendringer.

Les også

Politikerbefaring på Romsås: Skeptiske til overnatting og kjønnsdeling

Aftenposten-avsløringer

Aftenposten har i en serie reportasjer dokumentert at barn fra muslimske miljøer overnatter hos Det islamske kultursenters menigheter i Drammen, Mjøndalen og Oslo.

Gulati sier Aftenpostens reportasjer om muslimske SFO-er med overnattingstilbud er den direkte foranledningen til at Frp fikk gjennomslag for et forbud.

– Aftenpostens avsløringer viste at segregering, sosial kontroll og radikalisering ikke er fjerne problemstillinger, men er noe vi må ta på det største alvor.

Les også

Abid Q. Raja: Muslimsk «SFO» skadelig og uønsket i Norge

Ropstad: – En god dag

Ropstad sier dette likevel er en god dag.

– Jeg er glad for at vi har fått på plass en avtale som sikrer fullt gjennomslag for regjeringens linje på tros- og livssynspolitikken. Dette er godt nytt for Den norske kirke og tros- og livssynssamfunn, og er et viktig steg for å sikre et livssynsåpent samfunn.

Han sier det for ham er viktig å løfte trossamfunn som en skapende kraft i samfunnet.

– Denne avtalen sikrer dette. Arbeider som nå er gjort er det siste steget for å skille stat og kirke. Kirken gis nå større handlefrihet. Det er prinsipielt viktig. Jeg er glad for at alle tros- og livssynssamfunn nå sikres forutsigbare rammer og ikke minst økonomiske rammebetingelser.

Kjell Ingolf Ropstad, tros- og livssynsminister (KrF)

Ropstad sier departementet allerede var i gang med å innhente kunnskap om muslimske SFO-er med overnattingstilbud etter Aftenpostens reportasjer.

– Vi ønsket å få en oversikt over hvor stort problemet er. Det er også viktig å få avklart hva som kan rammes av et nytt lovforbud og hva som ikke skal rammes. For eksempel må det fortsatt være tillatt å dra på konfirmasjonsleir.

208 trossamfunn kan miste støtten

I dag er det ingen nedre grense for å få statsstøtte.

Ap har forestlått å heve medlemsgrensen til 500. Det er det ikke flertall for.

Med Aps forslag ville anslagsvis 650 trossamfunn kunnet miste statsstøtten. I dag får 850 trossamfunn tilskudd.

Men også løsningen som nå blir vedtatt innebærer at 208 tros- og livssynssamfunn kan miste statsstøtten.

618 trossamfunn vil fortsatt kunne få tilskudd.

Departementet har beregnet at endringene vil gi en innsparing på 7,5 millioner kroner. Aps forslag ville gitt dratt inn 98 millioner.

Samtidig åpner regjeringen for at små trossamfunn kan gå sammen i en organisatorisk overbygning – etter visse kriterier – for å oppfylle antallskravet på 50 medlemmer.

Skuffelse i Ap

I Ap håpet mange at Frp ville støtte deres forslag.

Men det ville samtidig innebåret at Frp måtte bryte med Granavolden-erklæringen fra 2019.

Det var i den KrF fikk gjennomslag for en grense på 50 medlemmer. Da tidligere tros- og livssynsminister Linda Hofstad Helleland i 2017 sendte saken på høring var det med en grense på 500 medlemmer – identisk med Aps forslag.

Med forliket mellom regjeringspartiene og Frp er det heller ikke flertall for å pålegge trossamfunnene en samfunnskontrakt som forplikter dem til å følge norsk lov.

Stortingsrepresentant og Drammen-politiker Masud Gharahkhani (Ap) er skuffet. Han mener det blir vanskelig å kontrollere om over 600 trossamfunn følger norsk lov.

– Antall trossamfunn øker i ekspressfart. Det er helt avgjørende for integreringen at vi vet hva vi bruker fellesskapet penger på. Jeg er skuffet over at regjeringen går tilbake på det de mente var et nødvendig kontrollbehov.

Les alle sakene om de muslimske overnattings-SFOene