Politikk

Stortingsflertallet trosser finansministeren – vil endre selskapsskatten for oljeindustrien

Ap, Sp og Frp vil gjøre endringer i selskapsskatten for oljeindustrien. Regjeringen har svart med å sette hardt mot hardt.

Stortingsflertallet gjør endringer i det komplekse skatteregimet for oljeindustrien. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

  • Kjetil Magne Sørenes
    Journalist
  • Alf Ole Ask
    Journalist

Ap, Sp, Frp og regeringspartiene Høyre, Venstre og KrF er i forhandlinger om endringer i skatteregimet for oljeindustrien.

Da forhandlingene gikk på overtid torsdag, var stridens kjerne at Frp og Sp også ønsker endringer i selskapsskatten for oljeselskapene.

Dette har regjeringen og de andre partiene, inkludert Ap, tidligere vært svært skeptiske til.

Men etter det Aftenposten forstår, har nå Ap også sagt at de kan støtte dette. Dette ble klart på et møte mellom de parlamentariske lederne fredag.

Ap, Sp og Frp har flertall på Stortinget. Men regjeringen har fortsatt håp om å snu Ap. Internt i regjeringen har blant andre Venstre ivret for at regjeringen skal avvise tilbudet fra opposisjonspartiene, i håp om at det vil tvinge Ap til å forlate posisjonen sin. Ap er ikke interessert i å overkjøre regjeringen.

Ballen ble deretter spilt over til regjeringen, før de parlamentariske lederne i partiene møttes igjen klokken 14. fredag.

Klokka 15 fredag får Aftenposten bekreftet at regjeringen avviste kravet fra opposisjonen på dette møtet, i håp om å presse Ap ut av folden.

Regjeringen har foreslått å la oljeselskapene skrive av investeringer umiddelbart på særskatten for petroleumsvirksomhet. I dag trekkes verdien av investeringene fra skatten i løpet av seks år. I sum ville regjeringens forslag frigi rundt 100 milliarder kroner i utsatt skatt for den kriserammende industrien.

Senterpartiet og Frp har derimot ønsket direkte avskrivninger på både selskapsskatten og særskatten. Petroleumsselskapenes særskatt er på 56 prosent og kommer i tillegg til selskapsskatten på 22 prosent.

Grepet betyr grovt sagt at oljeindustrien får redusert selskapsskatt.

Les også

NHO-undersøkelse: Fire av ti oljebedrifter planlegger oppsigelser

Trosser finansministeren

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har i et brev til Stortingets advart mot å gjøre endringer i selskapsskatten utelukkende for oljeselskapene:

«I selskapsskatten er likebehandling med øvrig næringsvirksomhet i Norge et viktig mål. Det har vært et prinsipp siden skattereformen i 1992. Alle selskaper bør derfor betale selskapsskatt, og grunnlaget bør være så tett opp til det økonomiske overskuddet som mulig. Det tilsier at driftsmidler bør avskrives i takt med det økonomiske verdifallet. Det er en fare for uheldige smitteeffekter til andre næringer dersom petroleumsselskapenes avskrivningsregler i selskapsskatten gjøres lempeligere. Andre næringer vil da kunne vise til petroleumsselskapenes avskrivningsregler og kreve tilsvarende lempninger. En risikerer dermed å uthule selskapsskatten på sikt», skrev han i et svar på et skriftlig spørsmål fra finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H).

Forlenger perioden.

I sitt forslag halverer regjeringen den såkalte friinntekten til 10 prosent. Friinntekten er et særskilt skattefradrag på investeringer som oljeselskapene nyter godt av.

Både Frp og Senterpartiet har ønsket høyere friinntekt enn regjeringen. Aftenposten vet ikke hvilket nivå stortingsflertallet legger seg på, men opposisjonstrioen sikter seg inn mot et nivå mellom 15 og 20 prosent.

Men det er klart at flertallet vil gi de midlertidige endringene i oljeskatteregimet lenger varighet enn det regjeringen har foreslått. Regjeringen vill egentlig begrense det nye regimet til prosjekter som det ble leverert inn planer for, såkalte PUD og PAD-er, ut 2021, men bare for investeringer ut år året 2024.

Nå skal det å skal ligge an til at denne perioden blir utvidet med prosjekter man har levert planen for innen utgangen av 2022, altså at denne perioden forlenges med ett år, og at det nye skatteregimet da vil gjelde for hele utbyggingsperioden.

Ap ønsker storkoalisjon

For Ap har det vært avgjørende å finne frem til en løsning som Ap og Høyre kan enes om.

Grunnen er at de endringene som nå gjøres, vil ha betydning utover denne stortingsperioden. Derfor er det viktig for Ap at de to partiene som trolig vil sitte i regjering uansett valgutfall, føler eierskap til endringene som skal gjøres.

Et større olje- gassprosjekt hvor utbyggingen vedtas i 2020/21, vil ikke være ferdig før om kanskje tre-fire år. Endringer i skattesystemet som følger dette prosjektet til det er ferdig bygget ut, vil kunne strekke seg over flere stortingsperioder.

Det skal også ligge an til flertall for grep ment å sikre ilandføring på Veidenes. Equinor droppet i fjor planene om en oljeterminal i Veidnes i Finnmark fordi det ble for dyrt. Nå går stortingsflertallet inn for at prosjektet blir innlemmet i den midlertidige ordningen slik at det ikke blir så dyrt likevel.

Det ligger også an til flertall for at ordningen skal evalueres i forbindelse med statdsbudsjettet for 2022, altså høsten 2021, og en endelig evaluering tidlig i 2023.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Jan Tore Sanner
  3. Koronaviruset
  4. skatt