Massiv motstand mot vindkraft i Norge

Av 101 norske kommuner som har områder velegnet for vindkraft på land, sier 78 nei til utbygging, mens bare fem sier ja. 18 har ikke svart eller vet ikke.

Vindmøller i Eigersund kommune i Rogaland. Noen kommuner mener de allerede har bygget ut nok vindkraft, andre mener kostnaden for naturen blir for høy.
  • NTB

Det viser en oversikt fra Klassekampen som viser til Nasjonal ramme for vindkraft til lands. Der har Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) utpekt 13 områder som er velegnet for vindkraft til lands.

Ifølge NVE er 97 kommuner berørt av disse områdene. Av disse 97 kommunene har 68 kommuner tatt stilling til spørsmålet om utbygging av vindkraft, og kun to kommuner, Nordkapp og Porsanger i Finnmark, er positive.

Klassekampen har i tillegg vært i kontakt med ordførere i 18 aktuelle kommuner, og fått langt flere negative eller usikre svar enn positive. De eneste tre positive til vindkraftutbygging er fra Finnmark: Hammerfest, Måsøy og Kvalsund.

Høringsfristen utløper om to uker. Om høringsinnspillene fra kommunen følges slik det ligger an nå, blir det bare ett av de 13 områdene som blir utbygd: Vest-Finnmark.

Statsminister Erna Solberg (H) skal tirsdag på toppmøte om vindkraft til havs i Bergen. Slik det ser ut nå, med så massiv motstand mot vindkraft til lands, kan det grønne skiftet bli avhengig av vindkraft til havs om vindkraft skal være en del av løsningen.

Leder i Naturvernforbundet, Silje Lundberg, og styremedlem i La Naturen leve, Trine Borg-Heggedal, mener den gjennomgående negative holdningen henger sammen mangelfullt kunnskapsgrunnlag. I tillegg er mange konsesjoner som er gitt, konfliktfylte.