Lan Marie Berg (MDG) om granskingen av seg selv: – Viktig å få alle fakta på bordet

Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) kan ha fått en ny søppelskandale i fanget. Nå skal hun selv granskes, har Kontrollutvalget i Oslo kommune bestemt.

Kontrollutvalget i Oslo kommune har vedtatt at det skal gjennomføres en gransking av miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) sin rolle når det gjelder de mange bruddene på blant annet Arbeidsmiljøloven i hennes underliggende etater. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Bakgrunnen er de mange bruddene på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven på søppelhåndteringsanleggene til Energigjenvinningsetaten (EGE), som Berg har øverste ansvar for.

NRK avdekket tirsdag at siden 2017 har det skjedd minst 820 brudd, langt flere enn etaten tidligere har erkjent.

– Denne saken handler om alvorlige forhold tilbake i tid, og det er viktig å for meg å få alle fakta på bordet. Om bystyret ønsker å gjennomføre flere undersøkelser, vil jeg selvsagt bidra til å opplyse saken så godt jeg kan, er Bergs kommentar til granskingen.

Berg: – Har tatt grep

Hun viser til at det allerede er tatt grep for å rydde opp i situasjonen.

– Ny direktør har fått beskjed om å få kontroll på bruddene på arbeidstidsbestemmelsene, og statistikken viser nå at situasjonen er kraftig forbedret, sier Berg til NTB.

I august ga hun konsulentselskapet Price Waterhouse Cooper (PWC) i oppdrag å granske saken. Men det beroliger ikke lederen for Kontrollutvalget, Ola Kvisgaard (H).

– Dette er en ny søppelskandale og framstår som svak etatsstyring fra miljøbyråden, sier Kvisgaard til NTB.

– Vi har ingen tid å miste. Uavhengig av det som kommer fram i rapporten fra PWC, ønsker vi at Kommunerevisjonen gjør en selvstendig vurdering, sier Kvisgaard.

På tirsdagens møte i Kontrollutvalget var det klar stemning for å be Kommunerevisjonen gjennomføre en egen gransking, får NTB opplyst. På utvalgets neste møte 22. oktober skal innretningen på undersøkelsen vedtas.

Kvisgaard påpeker at det bare er to og et halvt år siden søppelkrisen i Oslo skapte storm rundt Berg. Den gang ble det avdekket over 2.000 brudd på arbeidsmiljøloven i søppelselskapet Veireno.

Uvisst utfall

Ifølge Kvisgaard kan det nå være snakk om både brudd på arbeidsmiljølov, anskaffelsesregelverk, overdreven bruk av eksterne konsulenter og ansettelser utenfor regelverk i både renovasjons- og energigjenvinningsetaten.

Også Arbeidstilsynet har gått inn i saken med krav om å få vite hvor mange lovbrudd Berg har vært kjent med, og hvordan hun er blitt informert av etaten.

Hvilke konsekvenser saken til slutt kan få for Lan Marie Berg, er foreløpig uvisst.

– Men det må være lov å konkludere allerede nå med at vi ser et mønster i dårlig etatsstyring. Det er alvorlig. Det som bekymrer oss, er at dette går ut over kommunens omdømme og kommunens renommé som arbeidsgiver, sier Kvisgaard.

Holdt tilbake tall

Ifølge NRK ble Berg varslet anonymt om bruddene allerede i april i fjor, men informerte først bystyret om saken i april i år. Hun har også holdt tilbake antall brudd på arbeidsmiljøloven – noe flere bystyremedlemmer har reagert på.

– Vi vet ennå ikke hele omfanget av lovbruddene i etaten. Jeg er utålmodig på å komme til bunns i dette, og det er avgjørende at vi har full oversikt, slik at vi kan rydde opp i en uakseptabel situasjon. PWCs rapport skal gi oss klarhet i fakta, og den vil være ferdig i løpet av høsten, skriver miljøbyråden i en epost til NTB tirsdag.

I sin egen årsrapport for 2018 skriver EGE at etaten har «høyt fokus på kontroll av arbeidstid og bruk av overtid». I 2017 ble det iverksatt en månedlig internkontroll blant annet for å få oversikt og kontroll med brudd på arbeidsmiljøloven.

– Arbeidet har gitt tydelige resultater: Antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene ble i 2018 redusert med 31 prosent målt mot foregående år, heter det i rapporten.