Politikk

Øyvind Halleraker beklager «sløvhet og unnfallenhet»

Øyvind Halleraker trekker seg tirsdag permanent som samferdselspolitisk talsmann for Høyre. - Jeg sviktet velgerne, skriver han.

Høyres Øyvind Halleraker ber nå om å bli flyttet vekk fra transportkomiteen på Stortinget. Foto: Aas, Erlend

 • Mats Bleikelia
 • Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef

Høyres samferdselspolitiske talsmann sender tirsdag ettermiddag ut følgende beklagelse til velgere, parti og offentligheten etter bompengeavsløringene:

«Med bakgrunn i VGs artikler ønsker jeg å beklage overfor mine velgere, mitt parti og offentligheten at jeg ikke rapporterte inn mine økonomiske interesser og verv i Stortingets register. Jeg forlater nå Transport— og kommunikasjonskomiteen og har bedt partiets ledelse om å kunne fortsette i Kommunal- og forvaltningskomiteen. Dette gjør jeg for å fjerne en hver tvil som kan ha oppstått rundt min habilitet."

Tidligere denne ukenoppfordret Stortingets visepresident Øyvind Korsberg Høyre om å flytte Halleraker bort fra transportkomiteen. Han blir nå fast medlem av kommunalkomiteen på Stortinget.

- Det var galt

- Hvorfor er din vurdering at du ikke kan fortsette som samferdselspolitisk talsmann?

— Fordi jeg ønsker ryddige forhold. Mange har stilt spørsmål rundt mine interesser og jeg vil fjerne all tvil om mine interesser opp mot politisk virke, derfor har jeg bedt om å få skifte komite, sier Halleraker til Aftenposten.

- Hva mener du med at du har sviktet velgerne?

— Jeg vil beklage hele denne saken overfor velgerne og partiet. Mitt navn var brukt i et anbud for et selskap min kone eier og det var galt. Jeg skulle også registeret mine verv i Stortingets register.

- Hvorfor trekker du deg ikke som stortingskandidat?

— Jeg har hatt et langt politisk liv. Jeg har stått på for Høyres saker og Hordaland sine velgere hver dag, og mener jeg har et stort tillitsfullt nettverk. Disse velgerne har visst meg sin tillit gjennom flere valg og jeg vil jobbe hardt for å vinne denne tilliten tilbake.

Skuffet Erna

— Jeg er skuffet over at han ikke har sett rolleblandingen. Jeg har kjent Øyvind Halleraker i mange år, og han har vært voldsomt glødende for å realisere vår politikk når det gjelder infrastruktur. Engasjementet hans har tilslørt evnen til å se at han måtte passe rollene, og det har skuffet meg litt, sier Høyre-leder Erna Solberg.

— Det er ingenting som rokker ved troverdigheten vår. Vi har hatt en stortingsrepresentant som har vært uryddig i sin rolle, men det er ingenting som rokker ved vår troverdighet i forhold til å bygge veier både raskere og bedre i årene fremover, sier Solberg.

— Det erklart en sak jeg gjerne skulle vært foruten. Men det viser at vi alle kan væresårbare hvis vi ikke passer godt nok på innrapporteringssystemer eller tenker godt igjennomrolleutfordringer.

Partilederen står fast på at det var Halleraker selv som valgte å trekke seg.

— Jeg har vært i løpende dialog med Øyvind i løpet av helgen, men det er han som har kommet til konklusjonen om at det vil være vanskelig for ham å fortsette med troverdighet som vår samferdselspolitiske talsmann med tanke på rolleblandingen. Det synes jeg var en klok erkjennelse.

- Hans jobb å gjenvinne tilliten

- Har Hordaland-velgerne grunn til å ha tillit til Halleraker etter dette?

— Jeg tro vi skal ha tillit til at han nå får en nysjanse og går videre. Jeg tror velgerne vil oppfatte at de har en god stortingsrepresentant i Øyvind fremover. Men det er hans jobb å gjenvinne tilliten.

Halleraker har oversendt en lengre redegjørelse om saken til Solberg.

- Er det kommet frem nye fakta i redegjørelsen som du ikke var kjent med fra før?

— Jeg kjente ikke detaljene i forholdene mellomVia Futura og Bømlo foto og andre ting. Men dette har vært en løpende prosess. Førstog fremst synes jeg det var ryddig at det nå ble fremstilt, og at det viserhvor problemene har oppstått, sier Solberg.

Totalt 136 600 kroner

Les også

Solberg mener hun burde sett på Halleraker-saken

Av redegjørelsen går det frem at Halleraker har mottatt totalt 136.600 kroner i honorar for sitt arbeid i ACECAP siden 2005. Disse pengene er betalt av Norvegfinans og fakturert av Hallerakers foretak Bømlo foto AS.

Glemte registrering

Halleraker skriver at han hadde klarert vervet i bompengeunionen ACECAP med sin gruppeleder, men at han glemte å oppgi dette i Stortingets register:

"Hvorfor meldte jeg ikke fra om mine verv utenfor Stortinget slik jeg pliktet å gjøre? Var det fordi jeg hadde noe jeg gjerne ville skjule? Svaret er nei, fordi internt på Stortinget og i deler av byråkratiet har dette vært rimelig godt kjent. Men det hjelper så lite, fordi jeg sviktet å informere mine velgere gjennom det register vi folkevalgte vedtok å etablere i 2008. Registeret ble vedtatt for å imøtekomme en berettiget interesse fra allmennheten og derfor er min manglende registrering å anse som et alvorlig forhold. "

— Kun meg selv å takke

Halleraker skriver at han forstår godt at VG tok tak i denne saken og gjennomførte grundige undersøkelser.

"Å bli ”arrestert” av landets største avis er noe som virkelig svir, men når min sløvhet og unnfallenhet førte til at ”mitt register” var mangelfullt har jeg kun meg selv å takke.

Les også

Halleraker sykemeldt

Jeg har selvfølgelig rettet opp dette og meldt inn alt som allerede skulle ha vært der. Jeg har videre frasagt meg styrevervene i det sovende selskapet Kyststamveien AS som er eid av Bergen Næringsråd og Stavanger Næringsforening, Paladio AS som driver med eiendomsutvikling og varamedlemsvervet i min brors selskap Halleraker AS.»

 1. Les også

  Rydd opp, Høyre!

 2. Les også

  Vil ha Halleraker inn for kontroll- og konstitusjonskomiteen

 3. Les også

  Halleraker trekker seg midlertidig

 4. Les også

  Stortingets visepresident: - Høyre bør flytte Halleraker

Les mer om

 1. Politikk