Espen Barth Eide: Koronaepidemien sendte klimadebattantene i Ap tilbake til skyttergravene

Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide varsler at staten må bli en mer aktiv eier og stille tydeligere klimakrav til delvis statseide selskaper som Equinor.

Elektrisk fritidsbåt er fremtiden, mener Aps Espen Barth Eide.
  • Alf Ole Ask

Da Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide i fjor deltok på en rekke næringslivskonferanser langs kysten, var nesten alle enige om at Norge bør få flere ben å stå på, og at oljeinntektene vil falle etterhvert. Folk var opptatt av mulighetene ved det grønne skiftet.

Erkjennelsen av at jordens tålegrense setter grenser for politikken, hadde seget inn. I debatten i LO og Ap var det i økende grad enighet om målet, men han innrømmer at det var stor spennvidde i synet på hvor raskt det må handles for å nå klimamålene.

– Men så fikk koronaepidemien folk tilbake i skyttergravene. Nå håper jeg vi kan stige opp fra dem og jobbe oss sammen igjen, sier han.

Det har vært en stormfull klimapolitisk vår for Ap. Her presenterer Espen Barth Eide, partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik partiets Nordsjøplan.
Les også

Støre: Ikke sikker på at regjeringen vil ha ilandføring av olje i Finnmark.

Pakker til oljeindustrien

Oljeindustrien fikk Ap, Frp, Sp og regjeringspartiene med på et kompromiss om iskanten. Den trekkes lenger nord enn miljømyndighetene ønsket. I juni var Ap aktivt med på en støttepakke til oljeselskapene. Den innebærer skattelette i milliardklassen.

Eide mener at den håndsrekningen forplikter selskapene til å bruke dette pusterommet til å få fart på utviklingen mot fremtidsnæringene.

Men miljø- og klimaaktivister skjærer tenner.

Oljeindustrien sier den trenger oljeutbygginger nå. Den må holde hjulene i gang til de en gang i fremtiden kan få oppdrag med å bygge havvind, rense CO₂ eller få til bruk av hydrogen.

Les også

Ap-tillitsvalgte: Dette må Støre gjøre for å vinne skjebnevalget

Ap mellom MDG og Frp

Eide sier at han forstår bekymringen blant ansatte i oljeindustrien.

Ifølge Ap-politikeren ligger Aps svar mellom MDG og Frp. Norge skal ikke sette en dato for utfasing av olje, slik MDG vil. Landet skal heller ikke klamre seg til oljen på Frps vis slik at det forskyver omstillingen.

Han viser til at de store norske oljefeltene vil produsere i mange år. Nye lønnsomme funn vil bli bygget ut.

– Så lenge det er marked for olje og gass, skal Norge produsere og selge det. Men markedet endrer seg nok raskere enn mange har trodd, og vi må nå begynne å utvikle det vi skal leve av i dag og i morgen. Det må skje mens noen fortsatt vil ha den oljen og gassen som vi produserer i dag, argumenterer han.

Må ha mer aktiv næringspolitikk

Eide sier han opplever en økende erkjennelse av at det grønne skiftet krever en aktiv, retningsgivende næringspolitikk. Staten må spille en mer aktiv rolle som en tålmodig og langsiktig investor i utvikling av fornybarteknologi.

– Det dreier seg ikke bare om å skape flere ben å stå på, men at næringspolitikken er fremtidsrettet og gir jobber i dag, sier han.

Mer stat og styring

Ap sto i front under privatiseringen av Equinor (Statoil) i 2001. Espen Barth Eide mener at det var riktig den gangen, men varsler endringer i eierskapspolitikken. For å få til det grønne skiftet må staten styre mer og tydeligere.

– Kan du konkretisere det?

– Det betyr ikke et brudd med prinsippet for det statlige eierskapet. Staten skal styre gjennom selskapets organer som generalforsamlingen. Men staten kan være tydeligere på hva den vil som eier, og hva formålet med å eie er, sier Eide og legger til at staten er i dag en meget passiv eier.

Han viser til at for eksempel pensjonsfondet KLP og internasjonale fond har bærekraftsmål for sitt eierskap.

Statlig eierskap mot omstilling

– Det verste som kan skje oss, er at det statlige eierskapet blir en buffer som hindrer denne omstillingen. Rett og slett fordi vi ikke setter slike krav som private eiere gjør, sier han.

– Staten kan for eksempel si til Equinor at den forventer at det bruker sin markedsmakt og tar posisjoner i fornybarselskaper. Eller sette krav til reduserte utslipp av klimagasser, understreker Eide.

– Men bør ikke Norge redusere sin oljerisiko ved å selge seg ned i Equinor?

– Jeg vil heller bruke det statlige eierskapet til å lose vårt største selskap inn i en nødvendig omstilling. Derfor er jeg imot å dele opp Equinor i en oljedel og en fornybardel. Equinor har store teknologiske og økonomiske ressurser som selskapet kan bruke for å bevege seg fra olje og gass til fornybar energi, sier han.