Politikk

Vedum vil oppheve nasjonal skjenkestopp

Hvis det ikke kommer tunge, faglige råd om å videreføre nasjonal skjenkestopp, bør tiltaket oppheves denne uken, mener finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil oppheve den nasjonale skjenkestoppen.
  • NTB
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Kommunene må få selv få avgjøre om skjenkestopp eller begrensede skjenketider er nødvendige, varsler han.

– Dersom det ikke kommer tunge faglige råd som fraråder det, må vi lempe på skjenkestoppen denne uken. Normalen må være å ha et så åpent samfunn som mulig. Målet er åpne kraner, sier Vedum (Sp) til Dagbladet.

Regjeringen har vært under økende press om smitteverntiltakene, blant annet om hvorvidt beslutningen om å innføre nasjonal skjenkestopp er et forholdsmessig tiltak.

– Ny modell

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varslet fredag om at det vil komme lettelser i smitteverntiltakene. Tiltakspakken som ble innført før jul, løper ut fredag 14. januar.

Vedum vil ikke forskuttere hva regjeringen vil legge frem, men sier det jobbes med en modell der kommunene har innflytelse over tiltak, inkludert skjenkestopp.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) vil ikke svare direkte på om Vedums utspill er klarert med dem. Her henviser de til Finansdepartementet.

Statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap) i HOD gir uansett følgende uttalelse til Aftenposten:

– Vi har hele tiden sagt at vi skal gjøre en vurdering av alle tiltakene, inkludert skjenkestoppen. Dette vil vi komme tilbake til 14. januar.

Aftenposten har også spurt FHI om de i løpet av de siste dagene har kommet med nye råd til regjeringen rundt skjenkestopp. FHI henviser til HOD.

Kritikken mot skjenkestopp har vokst voldsomt de siste dagene.

Høyre reagerer på utspillet

Vedums utspill får leder av Stortingets helsekomité, Tone Trøen (H) til å reagere.

– Denne måten å kommunisere på er forvirrende for de berørte, og rett og slett ikke holdbar. Dette handler om trygghet og forutsigbarhet for arbeidsplassene i en enorm bransje der mange nå er permitterte, sier Trøen til NRK.

Står ved varsel om massesøksmål

Før helgen varslet interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter (SMB) Norge at det kan gå mot massesøksmål. Organisasjonen mener regjeringen ikke har gitt god nok begrunnelse for at tiltaket med skjenkestopp er «forholdsmessig».

Slik reagerer administrerende direktør Jørund Rytman i SMB på Vedums utspill, og på spørsmål om dette er et soloutspill eller et signal fra regjeringen:

– Det vet vi ikke. Men det er ikke godt nok å få uklare svar gjennom mediene. Vi hadde møte med Vedum torsdag ettermiddag. Her fikk vi beskjed om at avgjørelsen ligger hos HOD. Men vi har ikke fått noen ny beskjed fra HOD.

– Derfor opprettholder vi vår plan. Avgjørelsen om massesøksmål blir tatt på et ekstraordinært styremøte tirsdag ettermiddag, sier Rytman til Aftenposten.

Fra storbyene har det også kommet klare krav om at det nasjonale forbudet må bort. KS' storbynettverk ga næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) beskjed fredag om at byene selv vil bestemme om det er forsvarlig å holde skjenkekranene åpne.

Dette sier Finansdepartementet

Aftenposten har bedt Finansdepartementet avklare om Vedums utspill skal oppfattes som et signal fra regjeringen.

Her svarer statssekretær Lars Vangen (Sp) følgende:

– Vedums budskap går ut på at målet bør være et mest mulig åpent samfunn. Og at dersom det ikke er tunge helsefaglige råd imot, så bør det åpnes for skjenking også fra nasjonalt hold. Avgjørelsen også om dette tiltaket vil bli tatt i regjeringen.

Kritikk mot kompensasjonsordningen

Aktører i utelivs- og restaurantbransjen har også påpekt at kompensasjonsordningen ikke treffer, blant annet fordi deler av bransjen er sesongbasert.

– Ingen ordninger er ideelle. Men de kommunale ordningene er ubyråkratiske og hjelper de mindre bedriftene best. De store maskinene klarer seg, men de små bedriftene, pubene og restaurantene, er de som har det tøffest, sier Vedum til Dagbladet. Han lover at kompensasjonsordningene skal videreføres og styrkes.

Samtidig forsvarer Vedum at skjenkestoppen ble innført nasjonalt, også for restauranter og spisesteder. Han viser til at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet var «krystallklare på» at det var nødvendig.

– Alle ser at skjenkestopp er vanskelig, men i det brede lag tror jeg det er forståelse for at det var nødvendig. Men så må vi heller ikke opprettholde det lenger enn nødvendig. Normalen og målet må jo være at samfunnet er åpent, også restauranter og barer, sier han.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Trygve Slagsvold Vedum