KS frykter rødgrønn tillitsreform vil kræsjlande i mer statlig styring

Ap og Sp har lovet en tillitsreform i offentlig sektor. KS frykter det blir lite reell frihet til de ansatte når partiene samtidig vil tre flere nasjonale krav over kommunene.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum klarer ikke å gi offentlig ansatte mer tillit og frihet hvis de samtidig skal fortsette med sterke statlige føringer, mener KS.

Færre krav til rapportering og mer medbestemmelse for blant annet lærere og ansatte i barnehager og i helsesektoren. Det har vært en viktig løfte fra både Ap og Sp i valgkampen. De har lovet å innføre en tillitsreform i offentlige velferdstjenester. Det samme vil SV, Støre-regjeringens foretrukne samarbeidspartner på Stortinget.

Nå roper norske kommuners interesseorganisasjon, KS, et varsku. De mener de rødgrønne er i ferd med å hoppe bukk over det viktigste premisset for en slik reform.

Dynges ned av statlige krav

– Vi ser at det er stor oppmerksomhet om tilliten og friheten til den enkelte arbeidstager. Men en tillitsreform må gi kommunene økt selvstyre hvis det skal være noe poeng, sier KS-leder Bjørn Arild Gram (Sp) til Aftenposten.

Han sier statens mange krav til kommunene bidrar sterkt til at de ansatte blir pålagt så mye registrering og rapportering.

– Denne sammenhengen er lite problematisert av partiene, mener KS-lederen.

Gram er bekymret for hvor mye frihet og tillit det vil bli igjen i tillitsreformen. For alle de tre rødgrønne partiene har også vedtatt programpunkter som KS mener innebærer mindre tillit til kommunene.

Arbeiderpartiet ønsker å innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten. De vil også ha nasjonale krav til innholdet i skolefritidsordningen (SFO/AKS). Det skal også etableres beredskapsteam mot mobbing i alle kommuner.

Sps krever at 50 prosent av de ansatte i barnehagene skal være barnehagelærere og 25 prosent fagarbeidere. De vil øremerke midler til en kommunal opptrappingsplan for psykisk helse. De krever også at offentlig konsulentbruk skal kuttes kraftig.

SV vil innføre bemanningsnormer i eldreomsorgen. De vil også ha en veiledende bemanningsnorm i barnevernet. De vil lovfeste gratis fritidstilbud til alle barn og unge. Skolene skal ha forpliktende handlingsplaner mot seksuell trakassering.

Hjertesakene spiser opp friheten

– Det er gode saker og intensjoner alt sammen, men hva skjer med friheten i sum? spør Gram.

Han mener det er friheten og handlingsrommet til de ansatte som må vike, når plikter og rettigheter blir detaljert på stadig flere områder. For å gi mer frihet til de ansatte, må den statlige detaljstyringen ned.

– Alt papirarbeidet, all kontrollen og alle tellekantene, de kommer fra noe, og det er alle hjertesakene, sier han.

Gram sier flere utredninger de siste 20 årene har vist at kommunene er blitt pålagt stadig flere detaljerte krav. De siste åtte årene er kommunene også blitt pålagt omfattende bemanningsnormer i skolen og i barnehagene. I tillegg har brukerne fått flere individuelle rettigheter på ulike områder. De må følges opp.

Han mener bemanningsnormer låser fast kommunenes mulighet til å prioritere og å løse oppgaver på mer innovative måter.

– Er ikke statlige føringer og bemanningsnormer bra for å hindre for store forskjeller i kommunenes tilbud?

– Skal du ha tillit til at de ansatte løser oppgavene, så vil de bli løst på ulike måter. Det ligger i sakens natur. Dess mer detaljstyring, dess mindre muligheter har du til å finne andre måter å løse oppgaver på, sier han.

Lover å lytte til kommunene

– KS og kommunene skal tas med på råd om hvordan en tillitsreform skal utformes.

Det sier kommunalpolitisk talsperson i Ap, Stein Erik Lauvås i en kommentar.

Han er ikke enig at de rødgrønne taler med to tunger når de lover en tillitsreform, samtidig som de vil innføre enda flere statlige føringer overfor kommunene.

– Jeg mener det ikke er riktig, fordi vi er veldig opptatt av det kommunale selvstyret, sier han.

Sps kommunikasjonssjef Lars Vangen sier de ikke vil kommentere saken så lenge regjeringsforhandlingene pågår.