Regjeringen tar regningen for tvangsoppløsningen, men gir ingen blankofullmakt

Viken og andre tvangssammenslåtte fylker får dekket «strengt nødvendige» kostnader ved oppdelingen. Men nye IKT-systemer og fjerning av en del logoer må fylkene betale selv.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) klargjør nå hva staten vil dekke av kostnader knyttet til oppløsningen av tvangssammenslåtte fylker. Han gjør det klart at han kun vil skrive ut en sjekk som dekker «strengt nødvendige utgifter»

Det sier kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) til Aftenposten.

Tvangssammenslåtte fylker har forlangt at regjeringen tar hele regningen for oppløsningen.

Gram gjør det nå klart at staten vil bidra, men at fylkene ikke kan skrive regning med gaffel. Han sier regjeringen kun vil dekke «strengt nødvendige delingskostnader».

– Søknader om kompensasjon skal basere seg på en svært nøktern tilnærming til hva som er absolutt nødvendig for å gjennomføre delingsprosessen. Utgifter som kan unngås, blir ikke kompensert. Vi vil ikke bruke mer ressurser enn det som er strengt nødvendig, sier Gram til Aftenposten.

– Vi forutsetter nøkterne løsninger, sier Gram.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp)

Han presiserer at regjeringen vil kompensere tvangssammenslåtte fylkeskommuner og kommunene for kostnadene som er «direkte knyttet til delingsprosessen».

– Disse kostnadene til selve delingen skal ikke gå ut over tjenestene til innbyggerne for øvrig. Det er viktig, sier Sp-statsråden.

Ryddejobb etter Solberg-regjeringen

Han sier at med denne kompensasjonsordningen så «rydder regjeringen opp etter Solberg-regjeringens tvangsbruk».

– Vi skulle vært alt dette foruten, men nå må vi gjøre en helt nødvendig ryddejobb.

Fylkeskommuner og kommuner som ønsker å bli delt, må søke om å få dekket kostnadene.

Det er foreløpig ikke satt noen frist for når fylker og kommuner kan søke om «delingsmidler».

Gram sier en slik frist vil bli satt senere, i en dialog med fylker og kommuner.

Departementet har laget føringer og premisser for hvilke kostnader som skal dekkes, gruppert etter tre typer kostnader:

  • Prosjektledelse og prosjektorganisering; nødvendige nye utvalg, nye fylkesdirektører/kommunedirektører, frikjøp av ansatte og tillitsvalgte, organisasjonsutvikling, og kjøp av tjenester for deling av selskap.
  • Nødvendige IKT-tilpasninger; endringer i/anskaffelser av systemer, lovpålagte endringer i arkiv og opplæringsaktivitet knyttet til dette.
  • Intern og ekstern informasjon om delingen; informasjonstiltak til innbyggere og ansatte, grafisk omprofilering og skilting.

Han sier at de foreløpig skisserte utgifter fra fylkeskommunene til oppdelingene går lenger enn det han vil dekke.

– Foreløpig skisserte utgifter fra fylkeskommunene er høye. For at utgiftene kan holdes nede, forventer departementet at alle går kritisk gjennom behovene før de sender en søknad, sier Gram.

Gram sier han og departementet vil sammenligne oppgitte utgifter på tvers av henholdsvis fylkeskommunene og kommunene, for slik å sikre likebehandling og nøkterne løsninger.

– Det er staten som til slutt beslutter endelig kostnadsdekning.

Han sier departementet vil legge til rette for dialog og mest mulig felles forståelse av den videre prosessen og hvilke kostnader som skal dekkes.

– Det vil skje med utgangspunkt i føringene vi har gitt i brev til fylkeskommunene og kommunene, sier Gram.

Dekker ikke nye IKT-utgifter

– Hva er det dere ikke vil dekke, Gram?

– Jeg mener at fylkene bør kunne basere seg på de IKT-løsningene som allerede er på plass i fylkene. Det bør de kunne greie å utvikle videre i et interfylkeskommunalt samarbeid. Det blir billigere enn om hver enkelt fylke vil lage sitt eget system, sier Gram.

– Så hvis Nye Akershus vil ha sitt helt eget IKT-system, så må de betale for utviklingen av det selv?

– Ja. Dette er en oppgave fylkeskommunene kan samarbeide om og ta vare på stordriftsfordeler, selv om de deler seg. IKT er en stor kostnadskomponent. Jeg tror også fylkene er svært opptatt av å finne gode og rimelige løsninger på dette, sier Gram.

Gram sier også at enkelte kostnader knyttet til omprofilering og skilting ikke vil bli dekket av staten.

– For eksempel: Hvis det står «Viken» på mange av bilene til Viken fylkeskommune og bilene skal rulleres ut om to år. Da kan det godt stå «Viken» på de bilene til de byttes ut, sier Gram.

– Så hvis Ny Akershus likevel bytter alle logoer overalt, også på bilparken, så må de betale dette selv?

– Ja, det synes jeg. Men vi skal ha en dialog om dette.