Sp vant første runde om hybridkabler. Kan bli omkamp til høsten.

Støre-regjeringen skyver det kontroversielle spørsmålet om utenlandskabler ut til høsten. LO, NHO og leverandørindustrien presser på for snarlig avklaring.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (t.v.) stanser hybridkabler nå. Men statsminister Jonas Gahr Støre varsler at spørsmålet skal avgjøres til høsten.

Regjeringens havvindsatsing skal gi strøm til Fastlands-Norge - og ikke kobles til utlandet med såkalte hybridbakler. Det ble klart da regjeringen presenterte satsingen onsdag. Det er en seier for Sp. Men det er ikke sikkert at det er en varig seier.

Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at regjeringen kan komme til å si ja til hybridkabler allerede til høsten.

– Ja, det kan det bli aktuelt å gå videre med en slik løsning, sier Støre til Aftenposten.

Han viser til at regjeringen har bedt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utrede dette. Fristen er 1. oktober.

Intern strid i regjeringen

Hybridkablene er et stridstema mellom regjeringspartiene Ap og Sp.

Disse kablene kobler fremtidige havvindanlegg til både det norske og europeiske strømmarkedet. De kan altså brukes til å sende strøm både til Norge og til land der strømprisen er høyere. Ap er for, Sp er mot.

Striden står om energi fra havvind utelukkende skal benyttes på plattformene og innenlands i Norge, eller om man også skal åpne for krafteksport til Europa. Kritikerne mener det vil gi dyrere strøm i Norge å selge strømmen i utlandet fremfor å bruke den i Norge.

Sp-leder Trygve Slagsvold vil ikke si noe om partiet kan akseptere de omstridte kablene hvis utredningen peker i den retning. Han er i første omgang fornøyed med at kraften fra første fase av havvind-utbyggingen skal tas i land i Norge.

– Nå må vi få rapporten, svarer han.

– Utelukker du hybrid i neste fase?

– Nå er vi her, så får vi se hva den utredning kommer med, svarer Vedum. Han karakteriserer havvind-vedtaket «en seier for både Ap og Sp».

– Hele tenkingen til Ap-Sp-regjeringen er at også fremtidige utbygginger må bedre kraftbalansen i Norge, sier han.

På spørsmål om hvorfor de sa nei til hybridkabler som en samlet bransje ønsker, svarer Støre.

– Vi må ta en beslutning for landet. Det bransjen nå får er fortgang og igangsettelse etter mange år hvor det har skjedd ingen ting, sier han.

LO og NHO presser på

Både Vedum og Sps parlamentarisk leder Marit Arnstad har tidligere avvist utenlandskabler fra havvind fordi det vil øke strømprisen i Norge, mener de.

Nå har de fått gjennomslag. Men det er altså ikke sikkert at seieren vil vare lenger enn til høsten. LO, NHO, Norges Rederiforbund og leverandørindustrien presser på regjeringen.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik er fornøyd med at regjeringen gir klarsignal for utbygging av havvind. Men den interne striden om hybridkabler skulle hun helst vært foruten.

– For LO er det viktig nå at utredningen av hybridkabler går raskt, sier LO-lederen.

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener det er «uheldig at man går i gang med løsninger som krever offentlig støtte i stedet for å velge de kommersielle løsningene.»

– Nå risikerer vi å havne bakpå, for en samlet havvind-næring har vært klar på at det kun er et hybridnett som vil sikre utbygging i industriell skala uten behov for offentlig støtte. Regjeringen må avklare innen få måneder slik at vi vet at hybridnettet er en del av løsningen når konsesjonsregimet rulles ut, sier Almlid.

– Dessverre tyder mye på at politiske kompromisser reduserer farten i havvindsatsingen, sier Harald Solberg, adm.dir. i Norges Rederiforbund.

Støre: Vind, vinn

Støre svarer med at regjeringen har gitt klarsignal for fornybar havvind, økt tilgang av strøm til lav pris til industri og forbrukere.

– Nå kommer vi i gang i Søndre Nordsjø. Så går vi i gang med å utrede hvordan vi kan kobler oss på nett i Nordsjøen. Det er under utvikling. I dag har NVE fått i oppdrag å utrede det innen 1. oktober. Så får vi se hva utfallet av det blir, sier Støre.

– Sp har sagt bastant nei til hybridkabler hele tiden. Har de vunnet dragkampen i regjeringen?

– Vi er helt enig i regjeringen om at første fase i sør skal i kabel til land. Og vi er helt enig om at vi utreder hva som skal til for at vi kobler oss på et nett. Det er en samlet regjering som har tatt denne beslutningen, svarer Støre.

Han sier at regjeringen «har vært opptatt av at vi ikke skal få rene mellomlandsforbindelser som åpner for at det går kraft fra Norge til vindmøllen og så ut til andre land».

– Det går vi ikke inn for, sier Støre.

Støre: Kostnadene skal fordeles

– Uten hybridkabler blir lønnsomheten mindre ifølge næringen. Hvor mye vil staten bidra med?

– Kostnadene skal fordeles på en eller annen måte. Nå skal dette ut på auksjon. Da er det viktig at selskapene strekker seg etter de beste løsningene. Og vi skal velge løsninger som er best på kvalitet og pris.

– Vil Norge spille en mindre rolle for det grønne skiftet i Europa ved at vi kun skal produsere kraft til hjemmebruk?

– Vi har jo store utenlandsforbindelser allerede nå. Det er en del av utfordringen i dag at kablene til kontinentet og Storbritannia også bidrar til at vi får europeiske priser i Norge. Så Norge bidrar der, og vi bidrar med store leveranser av gass.

– Når vi nå skal utvikle havvind, kan vi se for oss et Nordsjønett som Norge skal inngå i. Men vi skal også sørge for at det kommer kraft fra havet som kommer norsk industri og forbrukere til gode, slutter Støre.