Politikk

Frp vil ha færrest mulig ikke-vestlige innvandrere

Fremskrittspartiet vil stille strenge krav til innvandrere og begrense mottaket av mennesker fra land utenfor den vestlige kulturkrets kraftig.

Siv Jensen og Frp vil gjøre det vanskeligere for ikke-vestlige innvandrere å komme til Norge.

Partiets landsstyre behandlet handlingsprogrammet og prinsipprogrammet på sitt møte søndag.

Lørdag vakte partiformann Siv Jensens advarsel mot det hun kalte av det norske samfunnet oppsikt. Hun advarte mot at Oslo kan bli en by der muslimene overtar hele bydeler og styrer etter sharialover. Hun viste til eksempler fra bydelen Rosengård i Malmö der ifølge avisen Sydsvenskan kvinner som ikke bærer slør blir trakassert, nyankomne blir oppfordret til ikke å ha kontakt med svensker, og jenter og gutter ikke får leke sammen.

Færrest mulig

Søndag vedtok landsstyret et forslag til handlingsprogram som vil nekte ikke-vestlige innvandrere adgang til Norge så langt det er mulig. Dette gjelder både flyktninger, asylsøkere og de som gis opphold av humanitære årsaker.

– Frp ønsker lik behandling av nordmenn og innvandrere. Alle skal ha samme rettigheter og plikter i sine forhold til fellesskapet i Norge, uavhengig av etnisk bakgrunn. En restriktiv innvandringspolitikk med aktiv integrering og tilpasning til norske samfunnsforhold vil forebygge motsetninger og konflikter, heter det forslaget til handlingsprogram som landsmøtet skal vedta.

Norske verdier

Handlingsprogrammet slår fast at norsk må være et fellesspråk for alle. Norskkunnskaper skal blant annet være ett av kravene for å få norsk statsborgerskap.

Av programmet går det ellers fram at kriteriene for å gi asyl skal tolkes strengt og innvandringsstoppen håndheves effektivt. De som kommer til Norge som resultat av familieinnvandring skal ikke gis rett til ny eller videre familiegjenforening.

Frp vil også innføre en språk— og kunnskapstest som voksne familieinnvandrere må bestå i hjemlandet før de kan få opphold i Norge.

Ellers vil Frp at kommunene skal kunne si nei til asylmottak i egen kommune, og at kirkeasyl ikke skal aksepteres.

Les også

  1. Advarer mot muslimske ghettoer i Oslo

  2. Raja: - Jensen har rett, men overdriver

  3. Stoltenberg mener Jensen bør roe seg ned

Les mer om

  1. Politikk