Røe Isaksen får ros fra uventet hold for karakterutspill

Både SV og lærernes organisasjon synes det er klokt å legge forslaget om karakterer i barneskolen på is.

Femteklassingene Frøya Flåten Ekroll og Kristian Andenæs Axelsen på Hosle barneskole syns karakterer ville vært litt spennende, men at femteklasse kanskje er litt tidlig. Nå går Høyre bort fra sitt standpunkt om å innføre karakterer allerede på barneskolen.

– Jeg vil gi kunnskapsministeren karakteren 6 for forslaget om å endre Høyres politikk når det gjelder karakterer i barneskolen, sier SV-leder Audun Lysbakken til Aftenposten.

– Dette markerer en viktig endring bort fra det som har vært Høyres tradisjonelle syn på hva som gir en bedre skole. Det er ingen som lenger tror at bare mer karakterer og flere eksamener virker, mener han.

Tirsdag skriver Aftenposten at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i forbindelse med arbeidet med nytt partiprogram har bestemt seg for at forslaget om å innføre karakterer fra 5. klasse bør vrakes.

Les også

Les også: Høyre dropper karakterer fra 5. klasse

Oppfordrer Isaksen til å tenke nytt om eksamener

Nå får Høyre-toppen altså ros fra uventet hold for snuoperasjonen.

– Klokt av @konservativ, skriver SV-leder Audun Lysbakken på Twitter.

«Konservativ» er kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens profilnavn i det sosiale mediet.

Lysbakken mener Høyres helomvending i karakterdebatten kan føre til at det blir bedre mulighet for å diskutere saker som egentlig er viktige for norsk skole i neste års valgkamp.

– Men erkjennelsen Kunnskapsministeren nå kommer med i karakterdebatten er dessverre ikke til stede i andre saker. Det er den samme Torbjørn Røe Isaksen som på tvers av fagfolks anbefalinger vil ha flere obligatoriske eksamener på tiende trinn.

– En av de store testene denne høsten blir om Stortinger stemmer ham ned eller ikke, mener Lysbakken.

– Må ha lærerne på lag

Også lærertoppen Steffen Handal skryter av Isaksen.

– Bra, @konservativ! Håper @Hoyre gjør gode vedtak på sitt landsmøte, skriver lederen i Utdanningsforbundet på Twitter.

Han legger til:

– Dersom @hoyre skal lykkes må de ha lærerne (og mange nok av oss) på lag.

Dette er noen av de konkrete forslagene som programkomiteen går inn for:

  • Opprette nasjonal utrykningsgruppe som skal hjelpe kommuner som har dårlige resultater over tid.
  • Droppe kjepphesten om karakterer allerede i 5. klasse.
  • Staten skal ta over mer av styringen av skoleutviklingen i kommuner som sliter med dårlige prestasjoner.
  • Forsterket tidlig innsats, med etablering av rettighetskrav til ekstra oppfølging for elever som strever i basisfagene.
  • Innføre programmering og koding som permanent valgfag.
  • Innføre et mer praktisk rettet håndverksfag. Få tilbake sløydbenken i skolen.
  • Innføre forsøk der elever på videregående kan velge færre fag de siste to årene, men med mer fordypning i fagene som velges.
  • Avskaffe obligatorisk skriftlig sidemålsundervisning, men sikre tekster og kompetansemål på begge målformer i undervisningen.
Les også

Husker du første skoledag? Var den god eller vond?

Ap: Velkommen etter

Trond Giske, Aps utdanningspolitiske talsmann, er ikke overvettes imponert over forslaget til ny skolepolitkk for Høyre 2017–2021.

- Hvis Høyre våkner etter tre år med kunnskapsministeren, er det bra, sier Trond Giske (Ap).

– I tre år vi foreslått kraftig satsing på tidlig innsats i skolen uten å få Høyres støtte. Hvis Høyre våkner, etter tre med kunnskapsministeren, er det bra, sier han til Aftenposten.

Han er enig i deler av pakken Isaksen presenterer.

– Noe er bra. Forslaget om forsert tidlig innsats støtter vi selvsagt. I dag settes om lag halvparten av alle ressursene til spesialutdanning først inn i ungdomsskolen. Det er altfor sent.

– Skolen trenger mer ressurser, ikke flere krav

– Det største problemet med Høyres tilnærming er at partiet mener hovedproblemeter er manglende krav til innsats fra lærerne og at nye krav til lærerne er løsningen. Mens hovedutfordringen er at mange lærere opplever at de ikke har tid nok til å følge opp den enkelte elev, slik Aftenpostens oppslag mandag illusterer, sier Giske.

Aftenposten skrev mandag at en av tre rektorer planlegger førsteklasser med over 25 elever.

Les også

Les også: I 1997 skulle førsteklasser med mer enn 18 elever få en ekstra lærer. Mandag møter Frøydis (6) en helt annen hverdag.

– Da blir det ikke mange minuttene til hver elev, heller ikke til dem som krever ekstra oppfølging

– Det er en kraftig styrket kommuneøkonomi, tilgang på flere spesialpedagoger og andre støttefunksjoner til elever som trenger det mest som er svaret. Ikke flere krav. Her er den store forskjellen mellom Ap og Høyre.

Les også

Vi avviser ikke en fraværsgrense, men vi går mot kunnskapsministerens modell | Trond Giske

– Vi mener man kan ikke teste seg til bedre resultater, det må man investrere seg til. Det hjelper lite med høye mattekrav til lærerne, hvis de som er god i matte ikke ønsker å bli lærere.