Politikk

Syv grunner til at Frp sliter

Fremskrittspartiet kjemper desperat for å redde hjertesakene sine i budsjettbehandlingen. Partiet sliter allerede på meningsmålingene og tåler ikke nye nederlag.

Venstres Terje Breivik presset Fremskrittspartiets Gjermund Hagesæter så langt at forhandlingene ble løftet opp et hakk, til de parlamentariske lederne.
 • Geir Salvesen
 • Solveig Ruud
  Journalist
 • Gunnar Kagge
  Journalist
 • Følg vår nyhetsblogg om budsjettforhandlingene her.
  Mye av det politiske dramaet bak budsjettforhandlingene som startet opp igjen onsdag med de parlamentariske lederne i førersetet, dreier seg om hvor mye av Frps kjernesaker som overlever forhandlingsprosessen og kompromissene i Stortinget mellom regjeringspartiene og de to sentrumspartiene Venstre og KrF. Her er noen av problempunktene for Fremskrittspartiet:

1. Tyngdekraften trekker mot sentrum

Når et fløyparti som Frp skal forhandle med KrF og Venstre om et statsbudsjett, blir den økonomiske politikken automatisk dratt inn mot sentrum.

2. Frp har andre hjertesaker enn sentrumspartiene

Frp ble stiftet som et parti for sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Akkurat på dette punktet har Frp satt sitt sterkeste partistempel på budsjettet: Det foreslås store lettelser i det totale skatte— og avgiftsnivået og en reduksjon av en rekke avgifter som kommer bilistene til gode.

Frp ville nok gått enda lenger, men det var dette partiet fikk til i samarbeid med Høyre. Sentrum vil dra skattelettelsene ned og nulle ut mange av Frps avgiftskutt på biler og drivstoff.

3. Mangler andre tydelige seiere

Det er få andre like sterke Frp-stempler på budsjettet enn lavere bilavgifter. Det er ingen ekstraordinær satsing på eldreomsorg. Og det er ingen nye forslag om at bompengestasjoner skal legges ned.

Innen eldreomsorgen er Frps merkesaker, statlig finansiering og lovfestede rettigheter, enten omgjort til foreløpig uavklarte forsøk eller under utredning.

Og når det gjelder bompenger tilsier Regjeringens egen prognose at det vil bli krevet inn mer neste år enn i fjor: I år regner man med omlag 8,5 mrd. kroner- men neste år er anslaget om lag 9,0 mrd. kroner – og det kan bli høyere.

4. Nektes store bistandskutt

Frp har alltid kjempet mot en høy andel statlig bistand til utviklingsland. I det fremlagte budsjettet foreslår Høyre og Frp en vridning av midlene – men likevel en total økning av nivået på bevilgningene. Men siden bevilgningen ikke er stor nok til å utgjøre 1 prosent av bruttonasjonalinntekten – et politisk viktig symbolsk nivå for KrF og Venstre – har disse partiene allerede fått gjennomslag i forhandlingene for å øke potten som går til bistand.

5. Alkohol- og tobakksavgiftene stiger

Frp har alltid kjempet for billigere alkohol og tobakk og programfestet et avgiftsnivå på slike grensehandelsutsatte varer på nivå med våre naboland. I budsjettet ble avgiftene justert opp i takt med prisstigningen. I forhandlingene med sentrum er risikoen større for at for eksempel avgiftene på tobakk og snus settes ytterligere opp enn ned.

6. Får ikke gjennomført egen innvandringspolitikk

En langt mer restriktiv innvandringspolitikk er også en hjertesak for Frp. I budsjettforhandlingene forsøker KrF og Venstre å få Regjeringen med på å øke antall kvoteflyktninger.

De fire samarbeidspartiene har en egen avtale om flyktninger og asylsøkere. Her er Frp under sterk press fra KrF og Venstre for raskere gjennomføring av den delen av avtalen som består av KrF og Venstres prioriteringer.

7. Trygdekutt rammer svake grupper

Mange uføretrygdede har tidligere stemt Frp. Men etter at Regjeringen har foreslått å redusere barnetillegget til uføretrygdede og presentert hvordan den vil gjennomføre uførereformen, har partiet fått mange av «sine egne» mot seg.

Det er vanskelig for Frp å forsvare at at 50.000 uføre i 2015 kommer til å tape penger på uførereformen - selv med overgangsregler. Et brev fra Nav til alle landets uføretrygdede gir liten informasjon om hvem som får tapene - og det fører til at også de som vil tjene på reformen tror de rammes.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) har måttet forsvare kuttene.

Denne saken om Frp-velgeren som raser mot statsbudsjettet, en av de mest leste politikksakene på ap.no i år:

– Hadde jeg visst hva Frp sto for, ville jeg aldri verden stemt på dem

Bilkuttene i detalj

Frp står bak en rekke avgiftslettelser på bilområdet. Dette er lettelser partiet har villet profilere seg spesielt på. Her er noen av Frps profileringssaker i årets budsjett:

 • Snøscootere. Engangsavgift kuttet med 30 prosent.
 • Motorsykler. Engangsavgift kuttet med 30 prosent.
 • Campingvogner. Fjerning av årsavgiften.
 • Lastebiler og tyngre kjøretøy. Lettelser i vektårsavgiften med 20 prosent.
 • Omregistreringsavgiften. Reduksjon med 35 prosent. Det koster 660 millioner kroner.
 • Bensinavgiften. Ingen prisjustering i 2015.
 • Autodieselavgiften. Ingen prisjustering i 2015.
 • CO2-avgiften på mineralolje. Kun Prisjustering i 2015.
 • Grunnavgiften på mineralolje. Kun prisjustering i 2015, med unntak for treforedlingsindustrien som får videreført redusert sats.
  Venstre har i sitt budsjettforslag gått imot alle lettelsene og har i stedet foreslått kraftige økninger sammenlignet med Regjeringens budsjettforslag. Elementer i det er bensin- og dieselavgiftsøkninger som vil slå ut med rundt 1 krone pr. liter.

I tillegg nuller Venstre ut forslaget om å kutte i omregistreringsavgiften. På dette punktet skal Venstre ha kommet Frp noe i møte ved å foreslå bare en viss økning av omregistreringsavgiften.

Følg forhandlingene her time for time

Les også

 1. Skattelette til deg fra Regjeringen: 66 kroner i måneden

 2. Frp under 10 prosent – dårligste måling på 19 år

 3. Nå hiver toppene seg inn i budsjettkampen

Les mer om

 1. Politikk
 2. Statsbudsjettet