Politikk

Sp kritisk til gjenåpning: Bør heller åpne når alle over 45 er vaksinert

– Dette var kun en skisse, ikke en egentlig plan for gjenåpning, sa parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad.

Marit Arnstad (Sp) mente statsminister Erna Solberg burde varslet lettelser i koronatiltakene når alle over 45 år vaksinert. Bjørnar Moxnes (Rødt) etterlyste en plan for økt skattlegging av de rikeste – for å betale «kriseregningene» etter pandemien.
  • Robert Gjerde
    Journalist
  • Olav Olsen
    Fotograf

Statsminister Erna Solberg (H) presenterte onsdag regjeringens strategi for en kontrollert gjenåpning av Norge etter pandemien.

Det skal skje i fire trinn, men det er uklart når første trinn starter. Det vil avhenge av smittesituasjon, kapasiteten i helsetjenesten og utrullingen av vaksiner.

I trinn 1 vil regjeringen vurdere å åpne for inntil 5 gjester i private hjem, tillate skjenking frem til kl. 22 og si ja til at det kan være inntil 100 personer på arrangementer innendørs.

I trinn 2 – som Solberg sa kunne starte «tidligst i andre halvdel av mai» – vil det bli åpnet for økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler. Da kan kanskje inntil 10 gjester samles privat. Samtidig kan skjenketiden utvides frem til kl. 24.

Klikk her for å lese Regjeringens plan for gjenåpning

Marit Arnstad (Sp) etterlyste en mer konkret plan for gjenåpningen av det norske samfunnet etter pandemien.

Mens både Jonas Gahr Støre (Ap) og Sylvi Listhaug var dempet i sin kritikk av Solbergs redegjørelse, var Marit Arnstad (Sp) svært kritisk.

Hun etterlyste en strammere og mer konkret plan for gjenåpning.

Hun var overrasket over at statsministeren ikke vill knytte lettelser i tiltakene direkte til hvilke befolkningsgrupper som er vaksinert.

Arnstad: Danskene går foran

– I Danmark har regjeringen gått ut og sagt at man vil lette betydelig på tiltakene når alle over 50 år er vaksinert. Dette er det flere land som har gjort. Jeg er overrasket over at statsministeren ikke gjorde det.

Hun sier at i Norge ville en 45 års grense vært mer naturlig (enn 50), på grunn av Folkehelseinstituttets statistikkføring av smittetilfeller.

– En åpning knyttet til hvilke befolkningsgrupper som er vaksinert har vært et vannskille i andre land. Da kan man ta et avgjørende viktig steg fremover.

Hun sier mange derfor fortsatt vil leve «i uvisse» også etter denne redegjørelsen.

– Mange fikk ikke det svaret de ønsket seg.

Arnstad: Viktigst å forhindre død

Hun sa samtidig hun skjønte at statsministeren ikke ville låse en gjenåpning til konkrete datoer.

Arnstad begrunner kritikken med at det er få under 50 år som har vært alvorlig syke som følge av covid-19.

– Også i Norge er det få som har vært alvorlig syk eller som dødd av dem som er under 50 år.

Arnstad peker på at det viktigste er å forhindre død og sykdom.

– Regjeringen er opptatt av smittespredning. Men det viktigste parameteren for oss må fortsatt være sykdom og død, og andel som er vaksinert. Det er også en av grunnene til at jeg ble overrasket over at en gradvis gjenåpning ikke knyttes til hvilke aldersgrupper som er vaksinert.

Moxnes: Statsministeren er forskjellsblind

Også Rødts Bjørnar Moxnes var «hard i klypa» etter statsministerens redegjørelse.

– Statsministeren er forskjellsblind. Klasseforskjellene har økt under koronakrisen. Det er det som er det store bildet. Og det ble ikke berørt av statsministeren i det hele tatt

Moxnes sa at de rikeste i Norge har hatt «tidenes gullår det siste året» og at statsministeren burde lære av USA og Storbritannia.

– President Joe Biden og statsminister Boris Johnson sier at de vil øke skattene for de aller rikeste, for å finansiere koronaregningene og unngå en forskjellseksplosjon.

Han sier regjeringens krisepolitikk har økt forskjellene i Norge.

– Nå må de rikeste derfor ta en større del av kriseregningen gjennom økt skatt på inntekt, formue og utbytte.

Sylvi Listhaug (Frp) hadde forståelse for at statsministeren ikke kom med noen datoer for lettelser i koronatiltakene.

– Det er klokt ikke å sette noen dato. Det siste folk trenger nå er nye nedturer, sa Listhaug.

Sylvi Listhaug (Frp)

Støre: Rydd opp i kommunikasjonen

Ap-leder Jonas Gahr Støre ba regjeringen rydde opp i «kommunikasjonen» rundt gjenåpningen.

FHI har uttalt at R-tallet må ligge under 1 i lengre tid før landet kan gjenåpnes. Samtidig har ass. helsedirektør Espen Nakstad sagt at antall koronatilfeller bør være under 200 pr. døgn før det kan bli snakk om betydelige lettelser,

– Utspillene bidrar til å forvirre folk. Når det ikke er satt en dato, bør man ikke gi inntrykk av at det er en klokke som tikker. Her må regjeringen rydde opp, sa han.

Jonas Gahr Støre (Ap)

Støre sa samtidig at det ennå er «langt frem og konsekvensene for dem som rammes kan bi alvorlige.»

– Det er behov for å handle, her og nå. Jeg forutsetter at regjeringen gjør det den kan for å sikre nok vaksiner. Importsmitten kan heller ikke lengre spille oss nye puss. Vi kan ikke risikere en fjerde smittebølge. Grensene skal ikke være stengt, men det må være god kontroll, sa han.

Les også

  1. Raymond Johansen: – Vi er langt unna gjenåpning

  2. Regjeringen innfører regelmessig massetesting av skoleelever

  3. Regjeringen vil forlenge den midlertidige loven om innreiserestriksjoner til november