Politikk

Ap vil hente «reservestyrken» av lærere tilbake til skolen

Setter av 88 millioner kroner for å få lærerutdannede tilbake i skolen. Partiet vurderer ulike tiltak for å øke antall lærere.

Torstein Tvedt Solberg, Aps utdanningspolitiske talsperson, vil ha flere lærerutdannede tilbake i skolen. Foto: Vidar Ruud/NTB

  • Marianne Stensland
    Journalist

– Det kan være å se direkte på lønn, karriereveier og mer velkjente tiltak, som for eksempel å ettergi stipend og lån, sier Torstein Tvedt Solberg til Aftenposten. Han er Aps utdanningspolitiske talsperson.

Partiet vil ha flere lærerutdannede tilbake i skolen.

1 av 3 med skolerettet lærerutdanning ikke jobber i skolen, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Nå vil Ap iverksette en kombinasjon av tiltak for å få flere lærere til å jobbe med undervisning igjen.

– Vi vet at det ikke er noen quick fix på dette. Det er en grunn til at lærerne er borte i dag. Vi ønsker et målrettet arbeid for å se på hvordan vi kan få til dette.

Hvilke tiltak Ap kommer til å foreslå, er foreløpig ikke avklart.

– Det er ikke ferdig spikret. Noe av intensjonen er nettopp å snakke med partene og lærerne, slik at vi kan høre hva det er behov for. Vi vil snu alle steiner, sier Solberg.

– Ekstra viktig nå

Torsdag legger Arbeiderpartiet frem sitt alternative budsjett. Ved hjelp av tre tiltak vil partiet sikre økt kompetanse og flere kvalifiserte lærere i skolen:

  • Nytt program for å rekruttere utdannede lærere tilbake til skolen.
  • Styrke kommuneøkonomien. Bevilgning av midler til å rekruttere og ansette 1000 flere lærere i 2021.
  • Endre etter- og videreutdanningsprogrammet for lærere. Det skal gis tilbud om kompetanseheving i aktuelle temaer som klasseledelse, bærekraftig utvikling, digital kompetanse og praktiske- og estetiske fag.

– Dette er startskuddet for en viktig ambisjon for oss. Det er første gang vi sier at vi aktivt vil hente tilbake «reservestyrken» av lærere. Vi setter av 88 millioner kroner til dette, sier Solberg.

Partileder Jonas Gahr Støre mener tiltakene partiet nå lanserer, sender et viktig signal i en vanskelig tid for skolene.

– Det er ekstra viktig nå i forbindelse med koronapandemien. Mange lærere er overarbeidet, og det er frykt for kutt i skolen, sier han.

Ifølge SSB vil Norge vil mangle 5800 lærere innen 2040, dersom man tar hensyn til lærernormen (se faktaramme).

Det bekymrer Ap-lederen.

– Vi må gjøre noe med den økende lærermangelen i skolen. Samtidig må vi få flere kvalifiserte lærere til å undervise. Vår erfaring når vi er ute og snakker med folk, er at mange vil tilbake til læreryrket, sier Støre.

400 millioner mer

– Vi vil bruke 400 millioner kroner mer enn regjeringen til kvalifiserte lærere i skolen. Vi kutter i støtten til nye privatskoler for å signalisere at vi ikke ønsker dette, og omdisponerer 200 millioner kroner for å endre etter- og videreutdanningsprogrammet for lærere, sier Solberg.

Støre understreker at partiet har handlingsrom.

– Det har vi fordi vi ikke gir store kutt i formuesskatt til de med mest. Vi bruker pengene til å investere i en trygg og god oppvekst.

– Dere har fått kritikk fra SV og Rødt for å videreføre Erna Solbergs skattenivå og dermed ikke skape mer rom for å bygge ut velferden?

– Det er feil. Det viktigste for å bygge ut velferden er å få folk i jobb. Vi gjør justeringer i inntektsskatten slik at de med middels og lavere inntekt får skattekutt, men det samlede skatte- og avgiftsnivået for folks inntekter er uforandret. Vi mener det er viktig med forutsigbarhet til bedrifter og familier. Når det gjelder formuesskatt går vi tilbake til forliket fra 2016. Det gjør at vi har mer å rutte med, sier Støre.

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Politikk
  3. Arbeiderpartiet (Ap)
  4. Torstein Tvedt Solberg