–Vellykket med forbud

Bent Høie (H) og Per Sandberg (Frp) mener bruken vil øke hvis Norge avkriminaliserer bruk og besittelse av hasj og marihuana.

Les hovedsaken:

–Å legalisere flere rusmidler vil føre til økt forbruk og dermed økte skader. Vår forbudslinje er vellykket med tanke på hvor liten andel av ungdom som bruker cannabis, sier Bent Høie (H), leder i helse— og omsorgskomiteen på Stortinget.

–At flere eksponeres for hasj og marihuana, kan være en døråpner for tyngre stoffer. Selv om forskningen her ikke er entydig, velger jeg å legge til grunn føre-var-prinsippet, sier Høie.

Han mener legaliseringstilhengernes syn blir for enkelt.

–De skaper et bilde av en virkelighet som ikke er som de beskriver. De ser bort fra at for eksempel fengselsstraff kan være en hjelp og for mange en vei for å komme ut av rusavhengighet gjennom behandling, sier han.

Han får støtte av Per Sandberg (Frp), leder av justiskomiteen.

–Jeg registrerer gang etter gang at fagmiljøene blir veldig ensrettede. Vi som politikere må ta samlet hensyn og lage flere scenarier for hva som skjer i det øyeblikket man liberaliserer, avkriminaliserer eller legaliserer bruk og besittelse.

Sandberg er ikke i tvil om at bruken vil øke.

–Det er jeg helt overbevist om. Og for myndighetene vil kostnadene – i form av sykehus, støttefunksjoner og rehabilitering – øke voldsomt.

Han mener det blir feil å se på tallene for straffereaksjoner for å begrunne argumentasjonen.

–Mobiliteten på tvers av landegrensene har økt, og resultatet er at vi må bruke mer ressurser. Vi må lete etter nye verktøy, gi politiet muligheter, ha mer grensekontroll og ikke gi opp kampen, sier Sandberg.