Moxnes kan få stor gruppe på Stortinget: – Vi vil presse en rødgrønn regjering i vår retning

– Med en ellevedobling av gruppen er rommet for å presse en rødgrønn regjering i vår retning på størrelse med Mjøsa. Slik kommenterer Rødt-lederen en måling der partiet får 11 på Stortinget.

Bjørnar Moxnes tror han kan få stor innflytelse over en eventuell ny rødgrønn regjering.

– Det blåser ingen borgerlig vind over landet!

Det konstaterer Rødt-leder Bjørnar Moxnes etter å ha fått opplest Norstats siste meningsmåling utført for Aftenposten og NRK. Den viser solid rødgrønt flertall. Rødt går mest frem og får en oppslutning på 5,9 prosent. Blir valgresultatet likt målingen, får Rødt få en stortingsgruppe på 11.

Moxnes tror pandemien har bidratt til den økte oppslutningen.

– Regjeringens koronapolitikk har økt forskjellene i Norge, sier han og minner om at en undersøkelse har vist at sosiale forskjeller er den viktigste saken for mange velgere.

– Rødt utgjør den tydeligste opposisjonen til regjeringen. Vi går i spissen for en rettferdig vei ut av krisen, sier Moxnes.

Han gjør også et poeng av at de andre rødgrønne partiene «har fått prøve seg tidligere».

– Og da ble det ikke mindre forskjeller, profittfri velferd eller slutt på sosial dumping. Derfor tror jeg mange ser til Rødt.

Moxnes mener det trengs en kraft til venstre for en eventuell ny rødgrønn regjering. Det kan sikre at det ifølge Moxnes «ikke bare blir et statsrådsskifte, men også et politisk retningsskifte».

Pilene peker Rødts vei

Målingen er utført i perioden 25. til 31. mai og viser små endringer for de fleste partiene. Ap er størst. SV går mest tilbake – like mye som Rødt går frem: 1,5 prosentpoeng.

Ingen endringer er større enn feilmarginene. Men det er flere forhold som gjør at Moxnes har grunn til å være fornøyd med tallene.

  • Målingen viser at ingen andre partier har like lojale velgere som Rødt.
  • Rødt har ligget forholdsvis stabilt over sperregrensen det siste året. Både Poll of polls og valgforsker Bernt Årdal lager gjennomsnittsberegninger av alle målingene. De viser at Rødt kun har ligget under sperregrensen i én av de siste 12 månedene.
  • Norsk Regnesentral lager valgprognoser for Aftenposten. Ifølge deres prognoser er det nå mer sannsynlig at Rødt havner over enn under sperregrensen. For de andre «sperregrensepartiene» (KrF, Venstre og MDG) er bildet motsatt. MDG ligger best an etter Rødt.

Kan kapre utjevningsmandater

Det at Rødt er godt over sperregrensen på 4 prosent i Norstats siste måling, gir stor uttelling. Over denne grensen kan man få utjevningsmandater. Av Stortingets 169 mandater er 150 direkte valgt fra de 19 valgkretsene (de gamle fylkene). 19 er utjevningsmandater.

I hvilke fylker Rødt får sine utjevningsmandater, kan ikke Mads Motrøen, som har ansvaret for de politiske målingene i Norstat, si noe om. Til det er det for få respondenter. Totalt 953 er spurt. Men han opplyser at partiet ligger best an til å få distriktsmandat i Oslo og Akershus.

Slik ser mandatfordelingen ut i målingen – sammenlignet med forrige stortingsvalg.

Moxnes vil bruke makten

I Norstats måling får de tre partiene som utgjorde den rødgrønne regjeringen i perioden 2005–2013, 91 mandater til sammen. Det betyr at en eventuell ny Ap/Sp/SV-regjering ikke er avhengig av de 11 mandatene Rødt får i denne målingen.

Selv om han ikke skulle komme på vippen, tror Moxnes at partiet hans vil få stor innflytelse.

– Selv med bare én på tinget og borgerlig flertall, har vi fått til ting. Vi har flyttet hele debatten om profitt og velferd flere mil i vår retning, sier han.

– Uten sammenligning for øvrig, ser vi hvordan Frp har flyttet norsk politikk i sin retning lenge før partiet satt i regjering. Vi skal bli en like sterk kraft, men i den andre retningen, sier Moxnes.

Vil presse en ny regjering i sin retning

Han tror derfor at et større Rødt vil få gode muligheter til å presse en eventuell ny rødgrønn allianse, selv om det bare er SV av de tre partiene som åpner for samarbeid med partiet hans.

– Hvorfor tror du for eksempel Ap ikke vil samarbeide med dere? Skyldes det Rødts fortid?

– Jeg tror det er fordi Ap vil søke flertall til høyre og venstre for seg. Men jeg tror ikke Aps velgere eller fagbevegelsen støtter slik slalåmkjøring. Det er nettopp i de sakene Rødt og fagbevegelsen er enige, vi kan presse en ny regjering til å føre en ny politikk, sier han og nevner stikkord som arbeidsliv, skattepolitikk og kampen mot det han kaller profitt fra velferdssektoren.

– Her er LO og Rødt mer på linje enn Ap og LO.

– Dere går til valg på blant annet en rekke gratisytelser. Har dere penger nok til alt dere lover?

– Vi har lagt frem fire alternative statsbudsjetter som går i balanse, der vi ikke øker oljepengebruken, sier han.

Det som derimot har økt i disse, er skattene: med 35 milliarder kroner. Ifølge Moxnes har Rødt bare reversert skattene tilbake til nivået de var på da Stoltenberg gikk av.

– Har du da inkludert ny arveavgift?

– Den har vi ikke fått beregnet, sier Moxnes. Partiet vil innføre ny skatt på arv over 5 millioner kroner. Og de som arver 100 millioner kroner eller mer, må betale 25 prosent skatt på arven til staten.

Her er målingens hovedtall: