Politikk

MDG: Utfordrer SV, V og KrF til å legge ned veto mot mer oljeleting

SV, KrF og Venstre har alle vedtatt stans i leting etter mer olje og gass. Men de tre partiene avviser å stille ultimatum i regjeringsforhandlinger til høsten.

Arild Hermstad, nestleder i MDG, ber andre partier stille ultimatum i regjeringsforhandlingene etter valget.
  • Thomas Spence

– Vi har en helt unik mulighet til å sørge for at Norges neste regjering starter på utfasingen av olje og gass, sier MDGs nestleder Arild Hermstad.

Alle partier har nå holdt landsmøte og vedtatt program for neste stortingsperiode.

– Nå er vi fem partier som har vedtatt letestans i en eller form. Hvis vi er helt tydelige og sier at her går grensen- den går ved oljeleting- så har vi en allianse som forteller Høyre og Ap «at ingen vil forhandle med oss hvis vi leter etter mer olje», sier Hermstad.

Han viser også til den ferske rapporten fra Det internasjonale energibyrået (IEA). Rapporten viser hva som må til for å kutte til netto nullutslipp i den globale energisektoren innen 2050 og sier at det ikke trengs nye olje- og gassfelt etter 2021.

Ap, H og Sp må ha støtte

MDG inviterer nå Venstre, SV, Rødt og KrF til en allianse som kan ha kraft til å starte utfasing av olje- og gassindustrien enten det blir fortsatt Solberg-regjering eller en ny Støre-regjering etter valget.

Årsaken er at hverken Høyre og Ap vil få flertall alene. Begge er avhengig av minst ett støtteparti som har vedtatt en strengere oljepolitikk enn i dag. Mens Høyre må forhandle om en regjeringsplattform med KrF og Venstre, må Ap og Sp ut fra dagens målinger ha støtte fra SV og muligens også Rødt eller MDG.

SV, Venstre og KrF lover alle å kjempe for å stanse tildeling av nye oljelisenser. Men ingen av de tre partiene vil stille ultimatum.

– SV vil redusere norsk olje- og gassproduksjon. Vi har lenge ment det ikke skal gis noen nye tillatelser til olje og gassvirksomheten, sier SVs klimatalsmann Lars Haltbrekken.

– Dette er viktige krav for oss i forhandlingene etter valget, slik kampen for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja var det i mange år. Den vant vi. Vi har tenkt å vinne også denne kampen, legger han til.

SV har også vedtatt å se på om felt må stenges før tiden «for at vi skal holde oss innenfor 1,5 graders målet.»

Venstre: Vil være et hovedkrav

Venstres Ola Elvestuen svarer at «Venstre sitter i regjering, og går til valg på at vi skal slutte å lete etter mer olje og gass.»

– Dette vil være et hovedkrav i nye forhandlinger med våre regjeringspartnere etter valget – slik kravet om et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har vært det tidligere, sier han.

KrFs energitalsperson Tore Storehaug svarer at de «vil ikke åpne for oljeleting i nye områder og dette vil være vårt utgangspunkt om vi skal forhandle en ny regjeringsplattform».

– Men selve forhandlingen skal vi ta da. Nå er det opp til velgerne å gi styrke til partiene som vil omstille Norge i tråd med våre klimaforpliktelser, sier han.

– Ikke godta trøstepremie

– Inviterer MDG bare til å si nei til å lete etter nye felt, eller også nei til utvidelse av eksisterende felt og tildelte felt?

– MDG sier også nei til nye utvinningstillatelser. Men i dag inviterer vi først og fremst til å si nei til alle nye letelisenser, sier Hermstad.

– Tror du på en slik anti-olje allianse?

– Jeg tror faktisk ikke at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, Venstre-leder Guri Melby eller SV-leder Audun Lysbakken vil støtte en regjering som bevisst går inn for å torpedere en klimaløsning i tråd med Parisavtalen. Da velger de oljeselskapenes profitt fremfor fremtiden til ungene våre.

– Det eneste det krever, er at alle partiene er villige til å faktisk prioritere klima i forhandlinger og ikke sier seg fornøyd med trøstepremier på dette området, mener Hermstad.

Høyre: Mer leting avgjørende

Den nye olje-kritiske alliansen er på kollisjonskurs med dagens Solberg-regjering. Senest i januar tildelte den 61 nye utvinningstillatelser i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

– Mer leting som gir nye funn er avgjørende for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå, sysselsetting og inntekter fra Norges største næring på sikt, sa olje- og energiminister Tina Bru (H).

Fredag utløses en ny debatt om hva Norge skal jobbe med og leve av og for i fremtiden: Da legger oljeministeren frem en stortingsmelding om langsiktig verdiskapning fra norske energiressurser.

Her vil tema som kraftsystem, elektrifisering, karbonfangst- og lagring og utviklingen av petroleumsnæringen i lys av klimamål stå i sentrum.

Dersom den nye alliansen «går sammen om et krav om å starte utfasingen av olje og gass, som vi tross alt er enige om, så vil den neste regjeringen ikke komme utenom å gjennomføre det», mener Hermstad.

Les mer om

  1. Olje
  2. Gass
  3. Klimapolitikk
  4. MDG