PST vil ikke gjøre som Søreide og anklage Russland for dataangrep ennå

Politiets sikkerhetstjeneste opplyser at deres etterforskning går uavhengig av regjeringens anklage om at Russland står bak dataangrepet mot Stortinget.

Vi etterforsker saken, og etterforskningen pågår uavhengig av det som har kommet fra regjeringen her, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

På spørsmål fra NTB etter regjeringens anklage, ønsker ikke PSTs kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken å peke på Russland eller noen land i den nåværende fasen av etterforskningen.

– Det er flere andre enn oss som gir regjeringen informasjon i denne saken, så hva de bygger anklagen på, må dere nesten spørre regjeringen om. Vi etterforsker saken, og etterforskningen pågår uavhengig av det som har kommet fra regjeringen her, sier Hugubakken.

Vil ikke si om PST har andre mistenkte

Han vil ikke svare på om PST etterforsker andre muligheter enn at det var Russland som sto bak angrepet.

– Vi ønsker ikke å si noe om hvor etterforskningen står akkurat nå, sier Hugubakken, som heller ikke vil si noe om hvor langt PST har kommet, eller når etterforskningen vil være ferdig.

– Etterforskningen pågår uavhengig av hva man kommuniserer politisk og blir ikke påvirket av det. Når den er ferdig vil vi gå ut med hva vi mener har skjedd, sier Hugubakken.

Må forvente nye angrep

Han er imidlertid klar på at Norge fortsatt står i fare for å bli utsatt for nye angrep, og nevner Russland og Kina som spesifikke nasjoner som kan stå bak disse.

– Det er vanskelig å si noe om hvordan trusselnivået er nå, men det vi sier, er at etterretningstrusselen mot Norge er vedvarende høy, spesielt fra stater som vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, som Russland og Kina. Dette er en svært aktuell metode, så vi kan forvente flere typer datanettverksangrep, sier Hugubakken.

PST har ikke iverksatt noen nye sikkerhetstiltak etter sommerens dataangrep, og sier det er opp til Stortinget å svare på hva som eventuelt er blitt gjort der.