UiO-rektor advarer mot digitale studier

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo frykter at ytterligere nedstengning ved studiesteder vil føre til frafall og ensomhet.

Om all undervisning foregår på nett frykter rektor Svein Stølen på Universitetet i Oslo større frafall.

Et av tiltakene regjeringen kan vurdere for å stanse covid-19-spredning er å gjøre all undervisning i høyere utdanning digital. Det mener rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo er urimelig, skriver VG.

– Det handler om unge mennesker. De bygger sin egen kompetanse, og samfunnets kompetanse, og da må vi hjelpe til. Dette er en utrolig viktig investering for samfunnet, og vi kan ikke tenke at de utvikler like mye kompetanse om de blir sittende hjemme, sier Stølen.

Rektoren er også bekymret for at situasjonen vil føre til at færre fullfører.

– Jeg tror det beste for å unngå det er å ha en viss fysisk tilstedeværelse, med smittevern og strenge regler.

Forsknings- og utdanningsminister Henrik Asheim (H) er også bekymret for studentene.

– Dette er et tiltak som først og fremst er tenkt i krisesituasjon for å håndtere lokale utbrudd. Jeg kan forsikre Stølen om at terskelen for å stenge ned utdanningsinstitusjonene er høy, skriver Asheim i en epost til VG.