Politikk

SV forlater forhandlinger om forsvarsplan

Regjeringens plan for innkjøp av kampfly ble for mye å svelge for SV, som trekker seg fra forhandlingene på Stortinget om langtidsplanen for Forsvaret.

SVs forsvarspolitiske talsmann Bård Vegar Solhjell.
  • NTB

– Et flertall har stilt som forutsetning for videre forhandlinger at vi må akseptere de store investeringene nøyaktig slik de er presentert i regjeringens plan, inkludert 52 F-35 kampfly, sier SVs forsvarspolitiske talsmann Bård Vegar Solhjell.

– Det er etter SVs syn både forsvarspolitisk uklokt og økonomisk uansvarlig. SV kan ikke være del av en avtale på de premissene.

SV ønsker en betydelig reduksjon i antallet kampfly Norge skal kjøpe.

Venstre har for sin del lagt frem en alternativ forsvarsplan, hvor ett av hovedgrepene er å utsette deler av kampflykjøpet og i stedet bruke pengene på Hæren og Heimevernet.

Partiet fortsetter likevel drøftelsene om regjeringens langtidsplan, får NTB opplyst torsdag.

Vil ikke kutte

Da statsbudsjettet ble presentert for en uke siden, understreket forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) at regjeringen er avhengig av at Stortinget følger opp forpliktelsene i langtidsplanen.

Søreide avviste da å kutte i eller utsette deler av kampflykjøpet.

– Om noe, så er spørsmålet at Forsvaret trenger flere, og ikke færre, kampfly. Å gå ned på antallet og kompromisse på den operative evnen, anser jeg som helt uaktuelt. Det har Arbeiderpartiet også sagt tydelig ifra om, sa hun.

Å utsette deler av kjøpet «ville være et brudd med hovedpilaren i vår egen langtidsplan så vel som forslaget til ny langtidsplan som regjeringen har lagt frem», slo Aps forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt nylig fast.

– Ikke handlingsrom

Men Solhjell mener man ved å godta innkjøp av kampfly etter regjeringens plan, i praksis godtar at det ikke kan gjøres store investeringer i hæren de neste årene.

– Det blir ikke noe økonomisk handlingsrom igjen til å sikre et sterkt nasjonalt forsvar og tilstedeværelse i Nord-Norge, sier han.

I tillegg til Venstre og SVs motstand mot kampflykjøp i det tempoet og omfanget regjeringen har lagt opp til, har opposisjonen gitt beskjed om at det må mer penger på bordet for å få til et bredt forlik om langtidsplanen.

Huitfeldt, som er forsvarskomiteens leder, var i så måte lite fornøyd med budsjettforslaget fra regjeringen.

– Dette budsjettet innfrir kun 1,1 milliarder av det som skal til for å nå målet om økning på 7,2 milliarder frem til 2020. Regjeringen oppfyller kun 15 prosent av sitt eget fireårsmål, sa hun til NTB.

Innstillingen fra Stortingets forsvarskomité er ventet 4. november.

Les også

  1. Oppdaget feil i to norske F-35 kampfly

  2. SV vil «redde» forsvarsbudsjettet med kampflykutt

Les mer om

  1. Sosialistisk Venstreparti (SV)