Politikk

Regjeringens nye veiselskap skal bygge for 130 miliarder

Pengene til det nye veiselskapet skal holde seg innenfor handlingsregelen for å bruke oljepenger.

 • Sigurd Bjørnestad
 • Ntb

Regjeringen lanserte tirsdag et nytt veiselskap som skal få ansvaret for planleggingen av større veiprosjekter.

Hensikten med det nye selskapet er å gjøre veiutbyggingen billigere og mer effektiv. De fire samarbeidspartiene legger 130 milliarder på bordet de neste 20 årene slik at det nye selskapet skal kunne planlegge, bygge og drifte syv større veistrekninger.

Prosjektene som selskapet skal starte med – og gjennomføre innen 20 år til en samlet kostnad av 130 milliarder kroner, er E39 Lyngdal–Ålgård, E18/E39 Kristiansand–Lyngdal, E18 Langangen–Grimstad, E6 Kolomoen–Moelv, E6 Moelv–Ensby, E6 Ulsberg–Melhus og E6 Ranheim–Åsen.

– De syv strekningene er de som åpenbart er det er mest fornuftig å starte med, selv om det er mange andre strekninger som hadde vært aktuelt. Det er strekninger i Nord-Norge som også kunne vært aktuelt, men vi har lagt vekt på at disse prosjektene skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme, sier Ketil Solvik-Olsen.

Statsbudsjett og bompenger

De 130 milliardene fordeler seg med 100 milliarder kroner over statsbudsjettet og 30 milliarder kroner i bompengeprosjekter.

Milliardene over statsbudsjettet skal i statsregnskapet bokføres fra tre kilder:

 • En del av bilavgiftene skal øremerkes til det nye veiselskapet.
 • Det nye statlige infrastrukturfondet skal trolig brukes. Fondet på 70 milliarder kroner skal multipliseres med en rentesats som gir et avkastningstall som skal bokføres om bevilgning til veiselskapet.
 • Ordinære bevilgninger på statsbudsjettet som ikke er knyttet til bestemte inntekter eller fond.

Ikke mer penger til vei

Den som håpet at veiselskapet i seg selv skulle ført til mer penger til vei, vil bli skuffet.

Alle statsbudsjettets penger til veiselskapet skal skje innenfor handlingsregelen for å bruke oljepenger. Det blir ikke snakk om sniking i køen av gode saker på statsbudsjettet.

Selskapet skal ikke kunne låne

Det blir ikke snakk om at veiselskapet skal kunne ta opp lån ute i markedet. Det blir bare snakk om det Solvik-Olsen kaller "kortsiktige driftskreditter" fra staten.

— Så lenge en har sagt at handlingsregelen er gjeldende i økonomisk politikk, så må du også ha en kontoll på at veiselskapet ikke går ut og låner vilt.

- Så dere flytter ikke på handlingsregelen?

— Ikke i denne omgangen

- I neste omgang?

— Det får vi prøve på!

En bedre hverdag for folk

Ketil Solvik-Olsen innledet pressekonferansen med å si:

– Vi har lenge hatt en diskusjon om hvor mye penger som skal brukes på å bygge veier, men vi har ikke snakket om hvordan disse pengene skal brukes. Det handler om å lage en bedre hverdag for folk. Det handler om at næringslivet skal få ned sine transportkostnader.

Linda Hofstad Helleland (H) fortsetter med å si at de fire partiene har jobbet sammen i flere måneder, og at de nå er veldig glade for at de nå kan presentere resultatet av dette arbeidet.

Veiplanlegging i Norge har tatt for lang tid

– Det har vært et problem i Norge at veiplanlegging har tatt svært langt tid, opp til ti år. Vi i KrF mener at et nytt selskap kan gi kortere planleggingstid, det betyr sparte penger og at flere kan ta veiene i bruk raskere, forteller Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Abid Raja (V) fortsetter med å skryte av samarbeidet mellom de fire partiene. Han understreker også at det nye selskapet ikke forskyver prioriteringsforholdet mellom jernbane og vei.

Regjeringen har også en ambisjon om å redusere antall bomselskaper kraftig, fra dagens 80 til 3. Det er ment å skulle enten gi mindre byråkrati og administrasjon, og dermed enten lavere bomsatser eller raskere nedbetaling av veiene.

Ap: – Litt stusslig veiselskap

– Det er mye som tyder på at Statens vegvesen kunne gjort det samme som beskrives for det nye selskapet. Prosjektstyring har vi allerede i dag, ikke minst på E 39 som er langt på vei ferdig planlagt av Statens vegvesen. Jeg syns dette er litt stusslig, sier Ingvild Kjerkol som sitter i transportkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Hun trekker frem at det er flere barrierer enn fiansiering som står i vegen for vegutbygging i Norge.

— Det er ikke bare å løfte frem syv gryteklare prosjekter for så å tro at problemet er løst.

Kjerkol mener at samarbeidspartienes sammenligning med Avinor ikke er relevant.

– Avinor har store selvstendige inntekter, mens veiselskapet skal bygge vei etter dagens rammer–altså bompenger, lån og statlige overføringer, sier hun.

– Mer vei eller mer byråkrati, slik du ser det?

– Jeg må si at jeg er litt skuffet. Prosjektene som listes opp er allerede godt i gang, og mange er ferdig planlagt av Statens vegvesen. Det som skjer nå, er at de ansatte blir gjenstand for en virksomhetsoverdragelse. Et selskap skal etableres og kapitaliseres opp, med alle de byråkratiske prosessene det fører med seg. Mye tyder på at dette blir mer byråkrati, sier Ingrid Kjerkol.

 1. Les også

  Regjeringen vil gå fra 50 til tre bomselskaper

 2. Les også

  Høyre skroter Stortingets arbeid med vei og bane

 3. Les også

  Skulle kutte i planlegging - slikt tar tid

Les mer om

 1. Politikk
 2. Samferdsel

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Statens nye veiselskap: Vi sparer 4,5 milliarder skattekroner på 8 mil vei

 2. KOMMENTAR

  Solvik-Olsen skryter av vei i vellinga. Men vellinga må tilsettes nyanseringsekstrakt.

 3. POLITIKK

  Slik vil samferdselsministeren bygge mer vei med mindre bompenger

 4. NORGE

  Ti strake bompengerekorder - her er siste oversikt

 5. NORGE

  - Hvis kostnadene skal ned ved hjelp av lavere standarder, har det nye veiselskapet spilt falitt

 6. POLITIKK

  Frp forsvarer 131 milliarder i bompenger