Politikk

Listhaug premierer kommuner som lykkes med integrering

Rekordlavt antall flyktninger har ført til at kommunene nå slåss om å få bosette dem. Sylvi Listhaug (Frp) vil belønne kommunene som er best på integrering med enda flere flyktninger.

God stemning da Sylvi Listhaug møtte Yosef Welolk på Rud videregående skole i Bærum mandag. Welolk, som kom til Norge fra Eritrea i 2014, er i utdanning i byggfag etter å ha gjennomført introduksjonsprogrammet for innvandrere.
  • Robert Gjerde
    Journalist
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) besøkte Rud videregående skole i Bærum mandag for å snakke med innvandrere. De er i utdanning i byggfag etter å ha gjennomført introduksjonsprogrammet.

En helt ny situasjon har oppstått: Kommunene konkurrerer nå om å ta imot flyktninger og asylsøkere. Fordi det gir ekstra tilførte midler og sårt tiltrengte arbeidsplasser.

– Tidligere har det vært et problem å få bosatt folk slik at mange måtte sitte lenge i mottak. Nå går dette mye raskere, sier Sylvi Listhaug til Aftenposten.

Listhaug og Regjeringen benytter samtidig det lave antallet ankomster til å legge om bosettingspolitikken.

– Nå kommer det rekordfå asylsøkere til Norge. Da har vi muligheten til å styre bosettingspolitikken enda mer og bosette flyktninger i kommuner som er best på integrering og vi kan fokusere på kommuner som både vil og kan oppnå gode resultater, sier Listhaug.

– Bedre å bosette på færre steder

Hun gir honnør til kommunene for å ha bosatt rekordmange de siste årene. I fjor var tallet 15.300, sier Listhaug.

Sylvi Listhaug

– Det er bedre å bosette flyktningene på færre steder, blant annet fordi det da kan gis et differensiert tilbud. Da er det lettere å gi individuell oppfølging. Det blir helt feil å sette analfabeter og personer med akademisk bakgrunn i den samme klassen for å lære norsk, sier hun.

  • Les også: Stemningsskifte i Venstre om Frp-samarbeid

Hun sier kommuner som har lykkes ofte har en politisk ledelse som er involvert og har dette som en overordnet satsing. Samtidig som det er et arbeidsmarked i regionen som kan skaffe jobber.

Store forskjeller mellom fylkene

Listhaug sier det også er stor forskjell også mellom fylkene.

– Ser vi på situasjonen for personer to år etter introduksjonsprogrammet er fullført, så varierer det fra sysselsetting/utdanningsandel på 64 prosent i Akershus til 48 i Telemark.

Listhaug sier at hvis yrkesdeltagelsen blant innvandrere hadde vært den samme som i resten av befolkningen, så ville 90.000 flere personer vært sysselsatt.

– Det er derfor ekstremt viktig å lykkes med integreringen og slik skape skattebetalere og få personer til å bli selvforsørget, istedenfor å leve av offentlige overføringer.

– Siamesiske tvillinger

Listhaug har fått kritikk for angivelig å ha vært mer opptatt av å begrense innvandringen fremfor å bedre integreringen.

– De som jobber med integrering vet at antall innvandrere og vellykket integrering henger nøye sammen. Det er som siamesiske tvillinger. Et stort antall flyktninger gir flere å følge opp, som krever mer, og som gir et større press også på det lokale arbeidsmarkedet, sier hun.

– Flere i Venstre og KrF sier du er en belastning og at din retorikk gjør det vanskelig med et regjeringssamarbeid. Hva tenker du om det?

– Slike persondiskusjoner er helt uinteressant for meg. Jeg har en jobb jeg skal gjøre. Og jeg er opptatt at å jobbe videre med integrering. Vi venter nå på en rapport som gjennomgår introduksjonsordningen. Det er utrolig viktig å gjøre den best mulig. Er programmet godt nok? Hvordan skal vi løfte frem kommunene som gjør det dårligst? Det er viktig for meg og ikke minst for landet.

Vil fortsette som innvandringsminister

– Er det kritikken fra Venstre og KrF som gjør at du nå fokuserer så sterkt på integrering?

– Nei. Skal vi opprettholde vår velferdsmodell i et langsiktig perspektiv må flere flyktninger bli bidragsytere og betale skatt istedenfor å leve av offentlige overføringer. Da må vi øke trykket på integrering og jobbe med å forbedre resultatene.

Sylvi Listhaug

– Hvis Erna Solberg skulle ta hensyn til kritikken fra Venstre og flytte deg over til et annet departement – hva tenker du om det?

– Nå er mitt fokus den jobben jeg har. Fremtiden er det ingen som kjenner. Jeg har sagt at min ambisjon er at jeg gjerne fortsetter som innvandrings- og integreringsminister.

– De fleste statsråder som blir spurt om de vil fortsette i et gitt departement svarer at det er det opptil statsministeren å avgjøre. Hvorfor sier ikke du det samme?

– Jeg har bare sagt at jeg liker meg veldig godt på den posten jeg har nå, men så er det selvsagt opp til Erna og Siv å bestemme slikt.

Les mer om

  1. Stortingsvalg 2017
  2. Innvandring
  3. Sylvi Listhaug
  4. Integrering