Regjeringen vurderer om kvoteflyktninger kan sendes tilbake

Kan kvoteflyktninger sendes til hjemlandet dersom det blir fred innen fem år? Dette spørsmålet vurderer Justisdepartementet nå.

Norges nye innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og hennes statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) ble vist rundt på ankomstsenteret i Råde mandag.
  • Karen Tjernshaugen

I år skal Norge ta imot 3120 kvoteflyktninger gjennom FN-systemet. Disse kommer i tillegg til titusener av asylsøkere som er ventet å komme til Norge i 2016.

Et av hovedgrepene i Regjeringens nye innstramningspakke, er at midlertidig opphold i Norge skal bli hovedregelen. Kravene for å få innvilget permanent opphold skal skjerpes.

Blir det fred i hjemlandet innen fem år, skal man i utgangspunktet returneres dit.

Men gjelder dette også for kvoteflyktninger?

Legger frem ny instruks ved månedsskiftet

— Kvoteflyktninger vil få midlertidig opphold på lik linje med andre. Regelen om at grensen for å få permanent opphold utvides fra tre til fem år vil gjelde også for dem. Men spørsmålet om tilbakesending ved fred i hjemlandet for kvoteflyktninger har vi ikke tatt stilling til, sier statssekretær i Justisdepartementet Jøran Kallmyr til Aftenposten.

- Når vil Regjeringen ta stilling til om de som kommer til Norge som kvoteflyktninger også risikerer å bli returnert til hjemlandet der som det blir fred?

— Departementet vil legge frem instruksen i slutten av januar eller begynnelsen av februar. Regjeringen vil frem til da gjøre en vurdering av hvorvidt også kvoteflyktninger skal omfattes av instruksen, sier Kallmyr.

Få med deg dette store intervjuet med Norges nye innvandringsminister:

Les også

- Det er klart jeg er bekymret for mine egne barns fremtid

Tar imot minst 8000 over tre år

Som følge av Syria-forliket flertallet på Stortinget vedtok i sommer er antallet kvoteflyktninger Norge skal ta imot økt kraftig.

Frp, som sitter med innvandringsministeren, stemte mot dette vedtaket.

8000 syriske kvoteflyktninger skal komme i løpet av 2015, 2016 og 2017.

I tillegg kommer flyktninger som får plass i de årlige forhandlingene om statsbudsjettet:

Departementet vurderer jussen

— Har departementet gjort en vurdering av retur av kvoteflyktninger er forenelig med internasjonale konvensjoner?

— I den vurderingen regjeringen vil gjøre av dette spørsmålet, vil regjeringen vurdere både de internasjonale rettslige og de avtalte forpliktelsene knyttet til kvoteflyktninger. Regjeringen må også vurdere hvorvidt det er rettslig adgang til å forskjellsbehandle personer med samme type oppholdstillatelse, sier Kallmyr.

— De som kommer hit som kvoteflyktninger skiller seg ikke rettslig sett fra en flyktning som kommer til Norge og får asyl. Kvoteflyktninger kommer derimot til Norge som følge av en avtale mellom Norge og UNCHR (FNs høykommisær for flyktninger, red.anm.), derfor må også de avtalemessige forholdene vurderes, påpeker han.

Les også:

Les også

FN advart om norsk asylinstruks

— Får ikke spesialregler

I de nye innstramningsforslagene som ble lagt frem i romjulen gikk Regjeringen inn for flere nye krav for å få permanent opphold, blant annet bestått norskprøve, kurs i samfunnskunnskap og at søkeren skal ha forsørget seg selv de siste tre årene. Disse kravene vil gjelde også for de som har kommet til Norge som kvoteflyktninger.

— Det er de samme reglene for permanent opphold for kvoteflyktninger som det er for andre, det er ikke noen spesialregler for dem, sier Kallmyr.

KrF: Vil følge dette nøye

KrFs innvandringspolitiske talsperson Geir S. Toskedal er overrasket over at Justisdepartementet nå vurderer om det er mulig å returnere kvoteflyktninger dersom situasjonen i hjemlandet endrer seg.

— Det er synlig at Regjeringen leter etter alle muligheter. Vi forutsetter at alt som gjøres må være i samsvar og i samarbeid med FNs høykommisær for flyktninger, sier Toskedal til Aftenposten.

Han synes det høres merkelig ut av kvoteflyktninger ikke skal få permanent opphold i Norge.

— Jeg har alltid trodd at kvoteflyktninger kom hit for å få permanent opphold og at det var grunnen til at de bosettes i en kommune med en gang og får full integreringspakke, sier han.

Mens asylsøkere som får innvilget oppholdstillatelse risikerer å vente på mottak i årevis før de blir tildelt en bostedskommune, går kvoteflyktinger nemlig foran i køen.

— Norge må ikke utnytte en gråsone i politikken som gjør at Norge mister sin seriøse profil på asylområdet. Vi vil undersøke dette nærmere, og ikke minst se på hva andre europeiske land gjør, sier Toskedal.

  • Hør politisk redaktør Trine Eilertsen om norsk omstilling - og flyktningpolitikk - i ukens politiske podkast, Aftenpodden. Hør og abonner via Itunes på telefonen din her, via desktop her, eller lytt herfra med ett klikk: